Hoe dwing je een maximumsnelheid op het fietspad af?


#41

Het lijkt wel alsof ISA (Intelligente Snelheidsadaptie) een wondermiddel is om de snelheid van weggebruikers in toom te houden. In uiterste consequentie dwingt je dat systeem om een bepaalde snelheid niet te overschrijden. Daar wordt – ook op ons Forum – nogal verschillend over gedacht; vooral over het dwangmatige karakter ervan (ongeacht de verkeerssituatie waarin het voertuig zich bevindt).

Wat te denken van het volgende. De meeste gebruikers van (brom-)fietspaden hebben geen kenteken dat voor controle gebruikt zou kunnen worden (flitspaal). Opgevoerde scooters en brommers - zowel met verbrandings- als met elektrische motor - zijn slecht te traceren (de rollerbank is een nogal omslachtige en tijdrovende methode). Simpelweg niet op te sporen is een gestripte e-bike (zonder nummerplaat en spiegel) met 45km/h motor.
Tegenwoordig bezitten auto’s een zogeheten OBD-poort (On-borad diagnostics) waarmee (fouten in) het motormanagement kan worden afgelezen. Het moet mogelijk zijn om zoiets op vervoermiddelen met een elektromotor te installeren, waardoor het ingestelde maximale motorvermogen kan worden afgelezen
Bij invoering van een gestandaardiseerd systeem, is het voor de politie betrekkelijk gemakkelijk om te controleren. Het aanhouden en aflezen kost mogelijk niet meer dan 2 minuten; een alleszins acceptabel oponthoud. Bij een geconstateerde overtreding duurt het natuurlijk wat langer: accu in beslag nemen, bewijs uitschrijven en uitleg waar die tegen betaling van een boete kan worden afgehaald. Aardigheid, men kan gewoon verder; als fiets.
Te installeren op ALLE elektrisch ondersteunde tweewielers, tegelijkertijd hopende dat de verbrandingsscooters – zo snel mogelijk - van het fietspad af moeten (komen er automatische elektrisch aangedreven scooters voor terug).


#42

@meeles : De Fietsersbond (en jij dus ook niet) ontleent aan niets het alleenrecht om te bepalen wat wel of niet een fiets is. De term speeders geldt natuurlijk voor speed-pedelec fietsers, maar dan dus ook voor ‘gewone’ race fietsers, want die hangen nog wel eens aan ons spatbord.

Als we de Nederlandse mobiliteit duurzamer willen maken moeten we afstappen van heilige huisjes. De speed-pedelec vult voor woon-werk verkeer het gat tussen auto en fiets. Het is in alles (uitrusting, constructie) een fiets inclusief de inspanning die de berijder moet leveren om vooruit te komen. Er is slechts één verschil, naast het Wattage uit de benen komt daar 350-500 Watt van een motor bij. Daardoor kan deze fiets een gat opvullen aan de bovenkant van de fietsmobiliteit.
De vraag is of de Fietsersbond zich wil inzetten voor duurzame mobiliteit of gewoon een one-issue club wil blijven.

Daarbij kunnen we ook nog vraagtekens zetten bij de legitimiteit: met 35.000 leden is dat geen indrukwekkend getal als we weten dat er dagelijks miljoenen fietsers onderweg zijn. Onze Facebookgroep vertegenwoordigt 6% van de Nederlandse rijders. Zelfs de Nederlandse Skivereniging heeft een dramatisch hogere vertegenwoordiging dan de Fietsersbond. Wie vertegenwoordigt de FB eigenlijk ??!!


#43

Ik wijs op dit forum regelmatig op het feit dat de Fietsersbond een verkeerde strijd voert, namelijk tegen de fiets van de toekomst in plaats van tegen automobiliteit die momenteel dominant is en de meeste verkeersruimte in beslag neemt. De Fietsersbond zou werk moeten maken om fietsen alle ruimte te geven en zo het beste alternatief van de auto te stimuleren. In plaats van te strijden voor meer ruimte voor de fiets ten koste van ruimte voor de auto is men nu de eigen doelgroep aan het verdelen en tegen elkaar aan het opzetten… wtf???

Een belangrijk aspect daarbij is dat de Fietsersbond en de overheid elkaar gevonden hebben op dit punt, met tevens de verwijzing naar de 1,3 miljoen subsidie die de FB jaarlijks van de overheid opstrijkt: de overheid investeert liever in automobiliteit omdat de auto een belangrijke inkomstenbron voor de rijksbegroting is, denk aan BPM, brandstofaccijns, wegenbelasting en BTW. In totaal gaat het om 24 miljard euro jaarlijks dat hier op het spel staat. Zo bezien is het begrijpelijk dat de overheid de speed pedelec zoveel mogelijk tegenwerkt en daarbij de Fietsersbond heeft gevonden als betaalde partner.

Hetzelfde gaat ook op voor belastinginkomsten uit energie (gas, stroom en warmte) waar de overheid nu al 8 miljard aan energiebelasting, opslag dure energie en BTW incasseert en dat bedrag gaat snel stijgen vanwege de waanzinnige SDE+ subsidies aan bedrijven die investeren in dure energie. De achterliggende doelstelling (CO2-reductie) kan veel efficiënter gehaald worden door te investeren in energiebesparing omdat daarbij mee niet zoals nu het geval is slechts de verspilling verduurzaamd wordt. Het stimuleren van energiebesparing zou echter betekenen dat burgers minder energie nodig hebben en zo ook minder belasting daarover moeten betalen. En dus wordt energiebesparing niet al te uitbundig gestimuleerd. Ondanks alle aanscherpingen van de energieprestatie van woningen bouwen we tegenwoordig nog steeds lekke woningen die lekker veel gas verbruiken.

Terug naar de maximumsnelheid op het fietspad… deze en andere maatregelen zijn terug te voeren op de gesubsidieerde overeenkomst met de overheid om het gebruik van de speed pedelec te ontmoedigen.

Als rechtgeaarde belastingontwijkers hebben wij onze woning energiezuinig gemaakt en de tweede auto vervangen door een speed pedelec. Per jaar scheelt ons dat bijna € 7.000 aan onnodige kosten die voornamelijk uit belastingen bestaan. Het leukste is dat het ons nooit een cent spaargeld heeft gekost, laat staan een lening/hypotheek nodig was, alles is gefinancierd uit besparingen.


#44

Niet helemaal waar, een fiets heeft geen motor. Alle energie zul je dus zelf moeten leveren en niet maar de helft.


#45

Een koe is een beest en niet alle beesten zijn een koe. Zo lust ik er ook nog wel eentje. Klinkt als een achterhoede gevecht. Een fiets is een voertuig waar menskracht bij komt kijken (i.t.t. een brommer en snorfiets). Dus als er menskracht bij komt is het een fiets. We kunnen hier eindeloos mee doorgaan. Hier zijn geen regels voor. Dat is nou het leuke van innovatie: het nodigt uit tot omdenken. Maar daar moet je dan wel voor open staan natuurlijk.


#46

Beste Mike Meeles:
Je geeft aan “Niet voor niets dat er een nieuw belangenclubje is ontstaan – De Speed Pedelec Groep der Lage Landen - heel begrijpelijk natuurlijk. Ik hoop, dat de FB daarmee gemakkelijker afscheid kan nemen van deze groep tweewielers , namelijk zijnde geen fietsers (en stop nu maar hierover met fietsers of 25-e-bikers daarover te bakkeleien; verspilde moeite in beide richtingen).”

Interessant, dat nieuwe belangenclubje, dank voor de tip.
Maar ik ga er toch wel even op in, je begint er immers zelf over. Ten eerste, de term ebike is onjuist. Een echte “ebike” - zoals de Sachs Elektra - is voorzien van een blauwe kentekenplaat. De trapondersteunende fietsen zijn de “pedelecs”. Zonder begrenzing kan – zeker met meewind - significant harder worden gereden dan 25 km/h, maar ze zijn softwarematig begrensd op 25 km/h. De “Speed pedelecs”, de naam zegt het al, zijn de snellere variant daarvan. De populaire Riese & Muller Charger of Cruiser heeft een 25 km/h en een 45 km/h variant. Wist je dat de elektromotor van voorgenoemde (S)-pedelecs uit exact dezelfde componenten bestaat?

Zou het niet veel logischer zijn een onderscheidt te maken tussen de OEK-fietsen en de trapondersteunende fietsen? Lijkt mij veel logischer, dan het onderscheidt in wel / geen kentekenplaat, want die kentekenplaat is ooit slechts een bestuurlijke / politieke (EU) keuze geweest. En waar de “pedelecs 25 km/h” ruim 10 jaar geleden nog als doelgroep hadden “bejaarden en reuma patiënten”, worden ze nu ook massaal gebruikt door forenzen woon-werkverkeer tot ca. 15 km en zelfs door – jawel – scholieren.
Ik heb begrepen dat je zelf de pedelecs 25 km/h nog binnen de Fietsersbond wilt houden, want wettelijk een fiets (slecht argument en (EU)-wetten kunnen veranderd worden) en de maximum snelheid komt overeen met gewone fietsen (ook niet overtuigend, de begrenzing is simpel te omzeilen, gebeurd nu al veel, bijv Badassebikes module).
Een onderscheidt tussen “fietsen zonder motortje” en “fietsen met trapondersteunende elektromotor” is veel logischer. Toch?

Ik pleit er voor dat de Fietsersbond aan al haar leden een brief stuurt dat zij alleen nog de OEK fietsers vertegenwoordigd en niet meer de berijders van de pedelecs 25 km/h (volksmond: elektrische fietsen / ebikes). De berijders van de trapondersteunende fietsen (pedelecs / S-pedelecs) kunnen dan hun eigen bond oprichten. Maar aangezien 30% van de nieuw verkochte fietsen, trapondersteunend is, vind ik dan wel dat 30% van de overheidssubsidie naar de “(S)-pedelec bond” moet worden overgeheveld. Dat is dan een paar ton en dan is gelijk een mooi startkapitaal voor de “DOEK-Fietsersbond” (Deels Op Eigen Kracht).


#47

Subsidie inleveren ten gunste van DOEK… ofwel opdoeken. :joy:


#48

Heren speed-liefhebbers,
Ik houd me toch liever aan mijn woord en ga hier niet verder op de “fiets”- kwestie in. Zie desgewenst voor mijn korte reactie onder:

Beetje jammer dat niemand reageert om mijn suggestie over de afleesbaarheid van de ingestelde maximum snelheid. Wat is er gek, onhaalbaar of onpraktisch aan?

Testkees, iets voor jou om het nader te bezien?

ISA lijkt me helemaal niets, niet voor auto’s noch voor 45-e-bikes.De dwingvariant is superlink.


#49

ISA onhaalbaar, tijdverspilling: verbreed je blikveld en ga nadenken over fietsmobiliteit.


#50

Mee eens, dus.
En hoe zit het met mijn andere ideetje, de OBD-poort (On-borad diagnostics)? Zie mijn eerdere bijdrage.


#51

OBD: het lastige daarvan is dat fabrikanten dat niet graag vrijgeven, of althans een deel van de CAN-bus (het netwerk waarop zo’n OBD draait) voor zichzelf houden. Maar je zou inderdaad kunnen regelen dat de OBD aangeeft of de standaard software is gewijzigd. Dat vereist wel bijvoorbeeld een encryptie systeem. Want bijvoorbeeld een fietsenmaker moet eventueel die instellingen wel kunnen wijzigen. Dus krijgt ie een authorisatie (sleutel). De encryptiesleutels moeten beheerd en gedistribueerd worden. Allemaal mogelijk. Maar voordat je dit hebt geregeld op een manier waarop juridische bewijsvoering netjes is geregeld, ben je nog wel even onderweg.


#52

De Fietersbond moet e-fietsers (≤25 km/uur) de rug niet toekeren.


#53

Een maximumsnelheid kun je het beste afdwingen met snelheidscontroles en hoge boetes.


#54

De Fietsersbond moeten geen enkele fietser de rug toekeren, maar innoveren.
Speed-pedelecs kunnen ook gewoon 25 km/h rijden op het fietspad.
Als fietsers net zo veilig en oplettend aan het verkeer zouden deelnemen als speed-pedelec rijders zouden er veel minder slachtoffers vallen.


#55

De topictitel zet de lezer op een dwaalspoor met de onterechte suggestie dat het fietspad onveilig geworden is omdat er gebruikersgroepen zijn die sneller rijden dan de gemiddelde OEK-fietser. Uit onderzoek van het SWOV blijkt dat snelheidsverschillen van ondergeschikt belang zijn als ongevalsoorzaak en dat veruit de meeste ongevallen eenzijdig zijn dus waar geen tweede partij bij betrokken is.

Achterliggende oorzaken voor die eenzijdige ongevallen zijn er te over met als belangrijkste onoplettendheid (afleiding, vermoeidheid, rijden onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol), slechte/geen verlichting en het niet onder controle kunnen houden van de fiets (slechte remmen, te zwaar beladen, te snel door bocht).

Van de tweezijdige ongevallen is snelheidsverschil ook niet de belangrijkste oorzaak maar eveneens onoplettendheid, slechte/geen verlichting, het niet onder controle kunnen houden van de fiets en bovendien het negeren van verkeersregels (door rood rijden, geen voorrang verlenen) en hinderlijk rijgedrag (naast elkaar rijden, kruisingen en bochten afsnijden, tegen het verkeer inrijden).

Door de aandacht af te leiden van al deze belangrijke ongevalsoorzaken en de focus te richten op een onbelangrijke ongevalsoorzaak wordt nauwelijks een bijdrage geleverd aan de fietsveiligheid of zelfs schijnveiligheid gecreëerd.


#56

Ik ben het helemaal met je eens dat voor het merendeel van de ongelukken de snelheidsverschillen niet het probleem zijn of geheel niet van toepassing zijn maar dat betekend nog niet dat het bij een (klein) deel van de oorzaken wel een rol speelt, puur om natuurkundige redenen, met meer snelheid is er minder reactietijd en botsingen komen harder aan, hoe groot dat effect is weet ik niet. En ja, ook over minder belangrijke dingen worden artikelen geschreven.

Als er naar mijn idee al sprake is van aandacht afleiden is komt dat doordat deze thread zo actief is.

Als je meer aandacht wil hebben voor de andere zaken die je terecht noemt dan is misschien het Hoe kun je valpartijen voorkomen? topic een goed idee.


#57

Als je in een topictitel over “Afdwingen” spreekt dan kun je sowieso veel reacties verwachten, NL is al vergeven van pietluttige regeltjes die dan ook massaal genegeerd worden omdat mensen van nature niet gedwongen willen worden. Verder worden burgers gedwongen (machts-/geweldsmonopolie overheid) een flink deel van hun eerlijk verdiende geld af te dragen aan de overheid. Op zich is er weinig mis met een kleine overheid die zo efficiënt mogelijk een aantal kerntaken namens ons uitvoert maar de overheid is inmiddels een geldbelust monster geworden dat telkens verder uitdijt. Mensen zien dat en voelen tegelijk dat ze van alle kanten financieel uitgekleed worden door de overheid.

Gaat de Fietsersbond ook nog een potje subsidiegestuurd afdwingen als lakei van de subsidieverstrekker.

Misschien moet ik gewoon een topic starten die gaat over de (on)veiligheid op het fietspad… o wacht die is er al: https://forum.fietsersbond.nl/t/het-gaat-zo-slecht-nog-niet-met-dat-fietsen/1664
Ofwel het valt allemaal wel mee met die vermeende onveiligheid op het fietspad. Blijkbaar is er andere reden waarom de Fietsersbond een maximum snelheid op het fietspad wil afdwingen.

Ik houd het er voorlopig op dat de Fietsersbond zich voor het fietskarretje van de overheid heeft laten spannen, de overheid heeft zichzelf onredelijke verkeersveiligheidsdoelstellingen aangemeten, wil zo graag het beste jongetje van de klas zijn, en introduceert steeds vaker onredelijke verkeersregels en -maatregelen.

Maar als iemand een beter inzicht heeft verneem ik dat graag.


#58

Ik heb een ander inzicht maar heb geen behoefte jou te overtuigen van mijn mening, ik kan het prima met iemand oneens zijn zonder dat als een probleem te zien :wink:


#59

Volgens mij is dat (het overtuigen van de ander van jouw mening) niet de essentie van een discussieplatform. Dat is zoiets als een GroenLinkser proberen over te halen om PVV te gaan stemmen of andersom. Dat wil echter niet zeggen dat van elkaar geleerd kan worden, inzichten verbreed / verdiept kunnen worden. Zo heb ik vroeger altijd D66 gestemd maar met de verloochening van de eigen principes door D66 heb ik die partij verlaten. Mede dankzij het lezen van andere meningen op diverse fora en daar mijn conclusies uit getrokken heb.

Niet het overtuigen van de ander is het doel maar jezelf open te stellen voor andere/afwijkende ideeën en dan beslissen of die voor jezelf van belang zijn.


#60

Maar ook daarbij kan de techniek wellicht problemen oplossen, liet Jeroen Snijders Blok van Accell weten. ‘Het ministerie van IenW heeft bij ons al de vraag gedropt of de snelheid van speed pedelecs binnen de bebouwde kom met geofencing is te reguleren.’

Zie De zelfrijdende fiets is meer dan een 1 april grap.