Hoe krijg je ISA ingevoerd?

@Lomito Sla het uitgebreide onderzoek maar na die de ESTC heeft gedaan voor ze met de voorstellen kwamen voor voertuig veiligheid. Sinds 2009 zijn deze niet aangepast, dus het is de hoogste tijd.
Vrijheid om te hard te rijden is er niet en kan dus niet afgenomen worden. Wanneer je je ISA chip kapot trapt mag je nog steeds niet te hard rijden. Er is dus niets drastisch aan ISA. Het is een hulpmiddel om te voorkomen dat je een boete krijgt voor te hard rijden.
Wat betreft boetes, ik lees net op NU.nl dat 1 op de 3 automobilisten in 2017 een boete heeft gekregen voor te hard rijden. Boetes werken niet, zoveel is duidelijk. Te snel rijden staat bovenaan in de lijst van verkeersongevallen.
ISA is trouwens maar 1 van de maatregelen die de ETSC heeft voorgesteld. DE ETSC stelt heel nadrukkelijk dat alleen het hele pakket maatregelen, dus inclusief ISA, zal leiden tot de drastische reductie van verkeersdoden en gewonden zoals VisionZero voor ogen staat.

Ik ken de autoreclames die ons moeten overtuigen dat je merk X moet hebben voor avontuur, emotie en om je eigen spoor te volgen, om stoer en sportief te zijn, stijlvol en verleidelijk en zelfs voor de ultieme vrijheid, maar om het ontbreken van snelheidslimieten een fundamentele vrijheid te noemen is de overtreffende trap.

Er zijn goede redenen voor een snelheidslimiet, het energieverbruik loopt op met het kwadraat van de snelheid, van 85 km/u naar 120 km/u is 40% sneller maar kost de dubbele energie. De uitstoot van schadelijke stoffen (SO², fijn stof, roet, CO² etc.) zit aan het verbruik gekoppeld en verdubbeld dus ook.

Verder betekend een hogere snelheid meer ongelukken, een lagere snelheid zorgt juist voor minder files.

Het protest van de gele hesjes, ‘fluohetze’ kan je ook in een ander licht zien.

Nederland mag zich verheugen op goede verkeersveiligheidscijfers, we zitten in de top van de EU en zelfs van de wereld… dat zelfs met een extreem hoge bevolkingsdichtheid en brede verkeersdeelname van alle leeftijdsgroepen. Het is dus niet juist om te veronderstellen dat onze verkeersveiligheid slecht zou zijn of slechter geworden zou zijn.

Vision Zero is een geloofsovertuiging dat het aantal verkeersdoden tot nul gereduceerd zou kunnen worden door een pakket drastische maatregelen en is gebaseerd op het morele gelijk dat elke verkeersdode er één te veel is. Wie kan daar nu iets tegen inbrengen? Niemand wil zijn gezinsleden kwijtraken door een verkeersongeval, maar dat geldt ook voor alle andere doodsoorzaken en zelfs als een geliefde komt te overlijden door ouderdom is dit voor de nabestaanden een groot verlies.

Helaas is een nulreductie niet haalbaar zonder extreme beperkingen qua beschikbare middelen, bewegingsvrijheid/mobiliteit. Anders gezegd, er wordt een monster gecreëerd waarmee het kind met het badwater wordt weggegooid. Het aantal verkeersdoden zou drastisch gereduceerd kunnen worden door met name senioren niet meer te laten fietsen of autorijden maar dat is dus niet waar we heen willen.

Ik heb het hier al eens eerder gesteld: we mogen van geluk spreken dat in NL ouderen in het verkeer kunnen omkomen omdat dit betekent dat zij aan het verkeer kunnen deelnemen tot zeer hoge leeftijd en zodoende tot hoge leeftijd gezond/fit blijven en actief kunnen blijven in onze maatschappij. Maar dit betekent ook dat er meer hoogbejaarden in het verkeer om zullen komen, dat is onvermijdelijk.

Komende jaren zal het aantal verkeersdoden in de hoogste leeftijdscategorie verder stijgen door de vergrijzing van babyboomers. Maar dat is dus eerder een zegen en geen reden om nog drastischer maatregelen te nemen.

Als we dan toch heel veel geld willen besteden aan verkeersveiligheid dan zou ik dat vooral doen doen door te investeren in vernieuwing van de infrastructuur waarbij gelijk maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Want onze huidige toppositie in verkeersveiligheid hebben we vooral te danken aan eerdere investeringen in de infrastructuur. Drastische investering in met name fietsinfrastructuur is maatschappelijk nuttig (hogere capaciteiten, minder files, minder auto’s in de stad, veiliger fietspaden met vergevingsgezinde wegkanten) dat in tegenstelling tot beperkende maatregelen zoals ISA die voor de verkeersveiligheid nauwelijks van betekenis zullen zijn omdat voorbij gegaan wordt aan de werkelijke oorzaken van verkeersongevallen en die verder geen maatschappelijk nut dienen.

Dat is een heel verhaal @Lomito maar ik zie geen enkel overtuigend argument om ISA tegen te houden.

Daar kan ik weinig aan doen. Ik heb in ieder geval aangegeven dat ISA een restrictieve maatregel is die vrijwel geen invloed heeft op de verkeersveiligheid om de meest voorkomende ongevalsoorzaken (!) niet snelheidsgerelateerd zijn EN dat we ons beter zouden richten op constructieve maatregelen die direct maatschappelijk nut hebben en bijkomend bijdragen aan de verkeersveiligheid zoals het uitbreiden en verbeteren van fietsinfrastructuur. Dat gebeurt nu ook wel maar te weinig en te langzaam om de toename van fietsverkeer te accommoderen.

Vergelijk het met de opwarming van de aarde. Die kun je aanpakken door tegen hoge kosten CO2 in de grond te stoppen of je kunt dezelfde middelen inzetten om een toekomstbestendige energievoorziening te ontwikkelen zodat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en akelige regimes. En met als bijkomend voordeel dat de CO2-uitstoot duurzaam verlaagd wordt…

Het eens sluit het ander niet uit maar we moeten wel onze prioriteiten helder voor ogen hebben en dat mis ik in dit ISA-verhaal.

Ik heb het originele artikel nog eens gelezen en lees ik toch echt:

Met een dwingende Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) – dus dat je echt niet harder kunt dan de maximumsnelheid – neemt het aantal dodelijke ongelukken af met vijftig procent

Noem dat maar nauwelijks van betekenis. Behalve minder ongelukken zijn er ook andere voordelen (vermindering van files, minder uitstoot, goedkoper rijden) die ik al in mijn eerdere post noemde.

Een eerste, goede stap zou zijn om bij de snelheidsmeter ook de maximumsnelheid te tonen die geldt voor de weg waarop men rijdt en evt. met een piepje aan te geven dat men over de limiet gaat.

Ja, ook op andere terrein kan duidelijk winst worden gemaakt, maar om daarom dit te laten liggen…

Daar zijn we het dan over eens: het een sluit het ander niet uit. En aangezien ISA mij als fietser geen cent kost, maar de kosten bij de veroorzakende gemotoriseerde partij neer worden gelegd, zie ik het probleem niet om inderdaad beide te gaan doen.
Een echt voorbeeld van verkeerde prioriteit zie ik in de geplande subsidie van €6000,- als je overstapt van diesel naar EV. Als belasting betalende fietser ben ik gedwongen mee te betalen aan het in stand houden van de veelvoud aan problemen die zwaar, groot en snel gemotoriseerd verkeer veroorzaakt. EV lost erg weinig op en kost enorm veel. Vergelijk de fiets: kost weinig en lost veel problemen op. Dat geld zou dus veel beter besteed zijn aan onderhoud en uitbreiding van fietsinfrastructuur.

Ja, 50% is een prachtige score voor een verkeersveiligheidsmaatregel, wie wil dat nu niet? Waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn. Zoals ik eerder al gesteld heb is er geen enkel land in de hele wereld waar ISA op grote schaal is ingevoerd (en dat is niet voor niets) zodat er nergens effectmetingen in de praktijk gedaan zijn. Die 50% reductie is dan ook geen gerealiseerd effect maar een verondersteld effect, ongetwijfeld op basis van rekenmodellen waarin allerlei aannames gedaan zijn. Door de parameters van het model te tweaken kun je vrijwel elke gewenste uitslag produceren.

Daarbij herhaal ik nog maar eens dat ISA inmiddels achterhaald is door de voortschrijdende autotechniek waarbij allerlei veiligheidsvoorzieningen zijn geïntroduceerd, zoals lane assist, adaptive CC, automatische remwerking bij dreigende botsing en ook de snelheidsherkenning en weergave daarvan op het dashboard, zelfs met het piepje als je de Vmax overschrijdt.

Enkele jaren geleden waren die nieuwe veiligheidsvoorzieningen alleen te vinden in duurdere auto’s maar inmiddels zie je ze steeds vaker bij middenklassers en zelfs al bij enkele stadsauto’s. Over enkele jaren zal het gewoon zijn dat deze voorzieningen in alle nieuwe auto’s worden toegepast. Ook deze voorzieningen zorgen voor hogere verkeersveiligheid, minder brandstofverbruik/uitstoot, lagere km-kosten en minder files. Daar hebben we ISA niet voor nodig.

Maar er zijn uiteraard ook argumenten waarom we ISA echt niet willen:

  • er zijn diverse verkeerssituaties waarbij het veiliger is om tijdelijk een hogere snelheid dan de Vmax aan te houden
  • er zijn noodsituaties waarbij een (tijdelijk) hogere snelheid dan de Vmax van levensbelang kan zijn
  • ISA grijpt altijd in, ook als er geen noodzaak is om in te grijpen, dit in tegenstelling tot eerder genoemde veiligheidstechnieken die alleen ingrijpen als daar aanleiding voor is.

ISA zal daarom ook nooit ingevoerd worden, het systeem wordt aan alle kanten ingehaald door betere technieken.

De technieken die je noemt maken het veiliger voor de automobilist niet of nauwelijks voor andere verkeersdeelnemers, dat terwijl de veiligheid voor de automobilist toch al hoog is. ISA maakt het veiliger voor zowel de andere verkeersdeelnemers als de automobilist.

Inderdaad, die 50% komt uit een model en zou te hoog kunnen zijn maar als je op het Internet was rond zoekt kom ik nergens tegen dat het effect heel klein of niet bestaand is. Zoals al eerder vermeld, veiligheid is zeker niet het enige positieve effect.

Ook dat heet ISA, open ISA.

Jou conclusie lijkt te zijn dat het over enkele jaren zal het gewoon zijn dat open ISA in alle nieuwe auto’s worden toegepast. Je hebt ook nog half-open ISA en closed ISA.

Wat betreft de argumenten waarom jij echt niet ISA wilt, ook bij closed-ISA is er een override knop. Ingrijpen klinkt aardig dramatisch, als je zegt “beperkt de snelheid” zeg je hetzelfde maar klinkt het een stuk normaler.

Om nog eens terug te gaan naar de titel van dit topic, ISA zal eerst als open-ISA worden ingevoerd, dan half-open en dan misschien closed. Het zou ook kunnen dat we closed nooit bereiken omdat zelf-rijdende auto’s het overnemen die zich automatisch aan de snelheid houden.

1 like

De meeste technieken zijn vooral van belang voor de automobilist inderdaad, zoals lane assist dat je helpt om binnen de lijntjes van auto(snel)wegen te kleuren. Maar met name de autopilotfuncties die er nu aankomen beschermen wel degelijk vooral andere verkeersdeelnemers en zorgt dat de auto zelfstandig ingrijpt als er iets dreigt mis te gaan zoals een voetganger die plotseling oversteekt of een fietser die geen voorrang geeft maar ook als de bestuurder zelf minder alert is om wat voor reden dan ook.

Zolang ISA adviserend is en niet dominerend heb ik er geen problemen mee. Een override klinkt wel aardig maar als je in een plotselinge noodsituatie zit moet het gaspedaal gewoon direct reageren op input en niet dat je eerst andere handelingen moet verrichten want dan kan het al te laat zijn.

Dan is misschien half-open ISA iets, daarbij wordt de kracht die je op het gaspedaal moet zetten als je boven de snelheidslimiet komt groter.

Dat lijkt mij ook niet de bedoeling, de kracht die je op het gaspedaal zet is namelijk geautomatiseerd en moet niet afhankelijk worden van een “intelligent” systeem. Maar een geluidssignaal is wél een veilige optie. Die zit nu al op veel auto’s, onze auto heeft ook herkenning van snelheidsborden met weergave op het dashboard en geeft een geluidssignaal zodra de Vmax overschreden wordt. En dat werkt ook prima, soms mis je gewoon een verkeersbord omdat je net aan het spiegelen bent om van rijbaan te wisselen. Of in de stad lukt het niet altijd om de snelheidsmeter in de gaten te houden omdat je je ogen op de weg moet houden. Een herkenbaar geluidssignaal is dan een werkbaar middel om je aan de snelheid te houden zonder dat er ingegrepen wordt… de verantwoordelijkheid blijft zo bij de bestuurder liggen.

Ik ben zo vrij om hier voort te borduren op de bijdrage van @Lomito aan het topic De veiligheid van fietsers vraagt stevige keuzes .

Verhuizen zou betekenen dat we weer een fietser minder hebben.
Ik heb nog niet vernomen dat de Brexiteers ook tegen ISA zijn.
Ergens in Afrika is misschien nog een land dat niet aan ISA wil.
Maar pedelecs mogelijk wel zien als “door de duivel bezeten” fietsers.

@Lomito, als ik deze website goed lees, sta je niet alleen met je opvatting.
Lees vooral de laatste zin.
De liability issues rondom ISA en zelfrijdende autos zijn nog lang niet duidelijk.
Mag een automobilist die te snel (sneller dan verantwoord) door een woonwijk rijd de schuld geven aan zijn ISA systeem?
Ik vind dat de bestuurder beslist hoe hard hij rijdt, en niet de auto.
In een 30 km zone kan 30 km ook te snel zijn.
Maar juridisch schijnt dat geen gesneden koek te zijn.

Het zou mij niet verbazen als we straks allemaal een kleine zender in onze jaszak moeten steken, die slimme autos er op attendeert dat wij (voetgangers, fietsers) er ook nog zijn.

Prima om de ISA discussie in dit topic verder te voeren!

De auto bepaalt ook met ISA niet compleet hoe hard de auto rijdt, closed ISA beperkt alleen de maximum snelheid en half-open ISA maakt het moeilijker om over de maximum snelheid heen te gaan. Je auto heeft nu ook al een maximum snelheid alleen ligt die veel hoger dan ooit nodig of toegestaan is.

Dat een snelheidsbeperking zo gek niet is zie je ook bij e-Bikes.

@Lomito, ik doe mijn best om je te begrijpen.
Ik stel me een rechte weg voor, zonder zijstraten, en zonder spelende kinderen, ed
Je zou er met gemak 100 km/uur kunnen rijden.
Maar de wegbeheerder heeft gemeend een snelheidslimiet van 30 km/uur in te moeten stellen.
Vandaag staat er een bord, Op dit eigenste moment wordt de snelheid in deze straat intensief gecontroleerd.
En ergens achter een lantaarnpaal staat inderdaad een agent de snelheid te controleren.
Maar de wegbeheerder had ook kunnen beslissen om de snelheid te controleren met technieken als een camera, trajectcontrole, een verplichte GPS in de auto, …

Ik zou graag begrijpen waar voor jou de staatsterreur begint.

  • De wegbeheerder die een (onnodige) snelheidslimiet instelt
  • De wegbeheerder die controleert of jij je aan de limiet houdt
  • De instrumenten die de wegbeheerder inzet om de snelheid te controleren.

Ik vind dat het instellen van een snelheidslimiet geen zin heeft als de snelheid niet daadwerkelijk wordt gecontroleerd, met een redelijke pakkans.
Het maakt me niet uit hoe de snelheid wordt gecontroleerd.
Maar de pakkans moet niet 100% worden.
Dan is het spelelement met de politie verdwenen.

Ook ben ik van mening dat IK verantwoordelijk ben voor de snelheid waarmee ik rijd, en dat ik die verantwoordelijkheid niet mag afschuiven op

  • de door de wegbeheerder veilig geachte snelheid
  • het kastje in mijn auto dat aangeeft hoe snel ik rijd
  • de middelen die worden ingezet om mijn snelheid aan banden te leggen

Waar inmiddels via een andere topic de discussie weer verder is gegaan en iemand daar schreef:

Alle gemotoriseerde verkeer wordt dan gecontroleerd en beïnvloedt voor het feit dat een beperkt deel (10-15%) van dat verkeer zich misdraagt of geen verantwoordelijkheid neemt.

Blijken de getallen toch wat anders te zijn:

1 like

En dat loopt op tot 70% in 30 en 50 km zones. Dat zijn wel de gebieden met het drukste en meeste gemengde verkeer.

En merk op dat een automobilist die begint te remmen bij 37 km/u nog steeds 30 rijdt wanneer hij stil had kunnen staan als 30 zijn aanvangssnelheid was.

5 seconden afgeleid zijn door een mobiele telefoon is bij 50 km/u 70 meter afleggen zonder iets te zien. 70 meter met 1200 kg staal.

Met de ontwikkelingen van de laatste jaren in het achterhoofd ben ik op een andere manier naar de oorspronkelijke vraag van deze topic gaan kijken. Het is duidelijk dat ik geen voorstander ben van ISA maar dat neemt niet weg dat ik vanuit die maatschappelijke veranderingen mijn idee kan geven HOE je ISA ingevoerd zou kunnen krijgen.

Polderen en democratie zijn hierbij gepasseerde stations. Hebben we niet tegen de EU-grondwet gestemd en kwam die er toch? Idem met het associatieverdrag? Of het structurele kiezersbedrog door de VVD waarbij het ene beloofd wordt en het tegenoverstelde gedaan wordt…

Nee, de nieuwe manier van regeren is niet democratisch maar technocratisch. Een probleem wordt niet besproken met de bevolking maar men laat een duur adviesbureau een rapportje schrijven, uiteraard met de gewenste uitkomst, ofwel u vraagt wij draaien-wetenschap. En vervolgens worden maatregelen doorgevoerd op basis van dat rapport. Als de publieke opinie tegen is wordt eenvoudig een niet-bestaand maatschappelijk probleem opgevoerd waarbij de bevolking via media nog wat angst wordt ingeprent zodat ook de publieke opinie gedraaid kan worden.

Nu gaan we naar ISA. Dit is een typische technocratische oplossing (high-tech controle over snelheid door overheden) voor een niet-bestaand maatschappelijk probleem (verkeersslachtoffers). Uiteraard is verkeersveiligheid wel een belangrijk item, we willen immers allemaal veilig van A naar B reizen. Maar met 600 verkeersdoden per jaar op een totaal aantal sterfgevallen van ca. 150.000 per jaar ofwel 0,4%…

Vergelijk dat bijvoorbeeld met doden door roken en alcohol (27.000 per jaar ofwel 18%) maar je kunt overal zonder probleem drank en tabak kopen… Blijkbaar is het niet zo’n probleem dat er jaarlijks zoveel mensen een akelige dood sterven.

Om ISA ingevoerd te krijgen moet daarom het niet-bestaande maatschappelijke probleem veranderd worden in een probleem dat door de meeste burgers als zeer ernstig ervaren wordt, dat men angst krijgt om aan het verkeer deel te nemen. Dat is nu immers niet het geval vanwege de zeer geringe kans om bij een ernstig verkeersongeval om te komen of invalide te raken.

En dat kan bereikt worden door NGO’s het probleem van verkeersslachtoffers op de politieke agenda te krijgen, vreselijke beelden van verkeersongevallen in de MSM te krijgen en wetenschappers/experts aan het woord te laten die heel toevallig met ISA op de proppen komen als hét middel om het probleem van verkeersonveiligheid aan te pakken.

Eenzelfde aanpak hebben we gezien bij de introductie van de slimme meter waarmee energieverbruik op afstand afgekepen kan worden (CO2-budget). Verder is men bezig om het gebruik van contant geld tegen te werken en internetbankieren te stimuleren. En recentelijk het coronatoegangsbewijs waarmee grote groepen burgers via de QR-code gediscrimineerd en uitgesloten werden van normaal maatschappelijk verkeer. Allemaal voorbeelden van hoe techniek ingezet wordt om controle over burgers te krijgen. Eenvoudige en werkzame technieken worden vervangen door digitale systemen. ISA valt perfect in deze “vooruitgang”. Verkeersveiligheid wordt daarbij aangegrepen om de techniek in de auto’s te krijgen maar er is veel meer mogelijk met ISA…

Denk aan het beperken van het aantal gereden kilometers (opnieuw CO2-budget) waardoor je je auto niet meer kunt starten als je te veel rijdt.

Mijn weerstand tegen ISA heeft vooral te maken met de mogelijke overreach van de overheid die nu steeds vaker zichtbaar wordt. Weet je nog die protesterende truckers in Canada die verplicht werden om zich te laten vaccineren als ze naar de VS-wilden rijden? Hun beleg van het regeringscentrum in Ottowa werd gebroken omdat de overheid de bankrekeningen van de truckers blokkeerden zodat ze geen brandstof en voedsel meer konden kopen… ISA is net als de slimme meter een Paard van Troje. Ik denk dat het wél ingevoerd gaat worden want men weet nu hoe technocratie in de praktijk succesvol aangepakt moet worden.

Tja, als nu al een overreach van de overheid ziet dan is meer overheidssturing geen goed idee maar dat is naar mijn idee een andere discussie.

Apart daarvan lees ik 2 inhoudelijke bezwaren, vrijheid en niet de moeite waard wat betreft veiligheidsimpact.

Wat betreft vrijheid: We praten hier over de vrijheid om te harder te rijden dan is vastgelegd zonder een waarschuwing te krijgen en niets anders. Die vrijheid die sommige mensen nemen heeft (net als alle vrijheden) een impact op anderen en staat niet op zichzelf.

Wat die impact op andere, ja, ook ik vindt dat de ongevallen-kaart niet al te veel gespeeld moet worden, tegelijk zijn er verkeersdoden maar 11% van de totale maatschappelijke kosten. 600 verkeersdoden per jaar vergelijken met ca. 150.000 sterfgevallen is appels met een perenboom vergelijken.

Waarschijnlijk gaat met ISA ook de capaciteit van de weg toenemen want er komen minder snelheidsverschillen. Ook neemt de milieubelasting af. Misschien doet het ook iets aan het onterechte plaatje dat autofabrikanten aan de auto willen meegeven als de ultieme vorm van vrijheid.

De technocratische ISA-oplossing is slechts één van de mogelijke manieren om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Zoals gezegd ben ik daar niet voor omdat het middel erger is dan de kwaal. Vergelijk het met de enorme financiële en maatschappelijke schade die de corona-maatregelen veroorzaakt hebben voor een ziekte die niet veel erger was dan een stevige griep.

Ik denk dat er andere en vooral betere manieren zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals aanpassingen aan de verkeersinfra, deze hebben zich al ruimschoots bewezen maar moeten alleen nog verder doorgevoerd worden. Veilige infra is duur en kost daarom veel tijd maar het werkt!!

Verder zie ik een tekort aan handhaving waardoor er geen rem is op onveilig weggedrag. Niet alleen handhaving op snelheid maar ook op het opvolgen van simpele voorrangsregels en de plaats op de weg. Fietsers willen daar nog wel eens moeite mee hebben (zijn toch beschermd door de wet bij aansprakelijkheid). Dit is de basis, simpel handhaven van de verkeersregels.

En afsluitend wil ik stellen dat het najagen van NUL verkeersdoden niet getuigt van realiteitszin en het inzetten van technocratische vrijheidsbeperkingen om die dwaze doelstelling te behalen een zwaktebod is. We kunnen beter!