Hoe krijg je ISA ingevoerd?

Is mijn aanname correct dat tegenwoordig alleen op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis, feiten en aannames iets waard zijn? Eigen ervaring, waarneming en praktijkervaringen niets?

De weerstand zit meestal in de groep die de innovatie (in dit geval ISA) het hardste nodig hebben en waarbij de samenleving het meest gebaat is dat ze het gaan/moeten gebruiken. Het zijn de mensende mensen die het hardst blaten over vrijheid van het rijden, privacy, eigen verantwoordelijkheid, je uit hachelijke situaties redden met het gaspedaal etc. etc. Daar is het verzet het hevigst, maar de nood het hoogst.

Dat we gefaseerd en sluipenderwijs al op weg zijn naar ISA en in één adem genoemd autonoom rijden begon al bij alles wat taken geheel of gedeeltelijk van de menselijke bestuurder overnam, zoals de automatische versnellingsbak, verlichting die altijd aanstaat, cruise control, ABS, traction control, automatisch dimmende binnenspiegel, dode hoek waarschuwingen, lane departure, brake assist, verkeersbordherkenning, navigatie en snelheidswaarschuwingen autonoom file rijden, botsdetectie, parkeersensoren etc etc. Eigenlijk is de acceptatiegraad al heel hoog, maar vaak zagen mensen dit allemaal als luxe, status of veiligheidsverhogende zaken (helaas ook soms als excuus om andere dingen te doen terwijl ze nu ook weer niet zo autonoom aan het rijden waren dat dat kon; de auto als saloon) i.p.v. de sneaky weg naar autonoom en ISA. ISA is een stap in de weg naar autonoom.

Echter vele automobilist blijven zich krampachtig vasthouden aan het stuur en hun eigen (on)bekwaamheid, naast dat de techniek van autonoom natuurlijk nog duur is en wellicht aanpassingen van oudere auto’s omslachtig en kostbaar is het wel gefaseerd in te voeren dat ISA en daarnaast is er nog gewoon handhaving die zich dan heel makkelijk kan focussen op die paar die dan wel heel erg opvallen! :wink:

Als het hebben van ISA niet wordt ingevoerd door overheden en ingebouwd door autofabrikanten, dan zullen andere nieuwe techbedrijven de technologie en voertuigen gaan bedenken, leveren en maken, zoals Tesla heeft gedaan met (succesvol) volledig elektrisch rijden en inmiddels ook al deels autonoom rijden. De overheid/wetgever en gevestigde fabrikanten zullen achter de feiten aanlopen, zie ook de speed pedelec, open source, nieuwe standaarden etc etc.

Voor manueel rijden is de beste veiligheidsvoorziening voor de automobilist, medeweggebruiker en omgeving is misschien een pin op het stuur i.p.v. een airbag, dan laat je het wel uit je hoofd rare dingen te doen en dan mogen mensen van mij nog heel lang manueel blijven rijden!

Mij gaat het er vooral om dat het veiliger wordt op de weg en jezelf of zaken vervoeren van A naar B anderen niet schaadt, laat staan mensenlevens mag kosten. Dat is toch te zot, we leven toch niet meer in de prehistorie, we hebben toch een sociale samenleving?

Mensen die nu al weten hoe autonoom rijden voelt, kun je spreken in de trein, bus, taxi, of de passagier in een auto naast je en die paar die zich een (goede) chauffeur kunnen veroorloven. Je weet het zelf vast ook. Heerlijk toch?! En nog heerlijker als het vrijwel 100% veilig is voor jou en anderen en sneller bovendien.

NB: ik heb ook geen geld voor een autonoom rijdende auto, maar dat moeten opletten en wachten tot je er bent, ondertussen niets nuttigs kunnen doen, dat getuur op die snelheidsmeter of je niet te hard gaat, het gedrag van je medeweggebruikers, de drukte, nee, van de charme en vrijheid die sommigen beleven van autorijden is toch allang niets meer over, dis bestaat alleen nog in autocommercials, hoe ironie.

Autonoom rijden kan vooral SNELLER… ISA is dan ook hopeloos achterhaald, nog voor het ooit voet aan de grond kon krijgen.

Dat zou heel goed kunnen, want ISA is uiteraard onderdeel van het autonome pakket. Maar zou je dan je auto opdracht kunnen geven harder of zachter te rijden dan toegestaan of is het dan 'computer says no!?

Dinsdag ga ik de motor van mijn auto chiptunen zodat de motor doet wat ik wil. Mocht ISA werkelijkheid worden, zeer onwaarschijnlijk maar stel, dan weet ik wat me te doen staat.

Mij lijken notoire hardrijders een prima categorie voor een verplichte ISA met als alternatief een rijontzegging.

Het argument wat betreft privacy zie ik niet, je auto heeft een database met maximum snelheden en m.b.v. van de GPS wordt de positie bepaald. Voor die positie wordt de maximum snelheid in de database opgezocht en klaar. Een keer per zoveel tijd wordt de database bijgewerkt.

Geachte Lomito en medelezers,

Staat hier echt wat bedoeld Is? Opgescheept zijn met de zogenaamde opwarming van de aarde?

Met je eerder bijdrage - over de onvalsoorzaken bij auto’s en fietsers - was ik wel een beetje blij, want het sloot aan bij mijn gevoel. Ik vermoedde een gedegen en op enig onderzoek gebaseerde mening.
Maar met die opwarming haal je - wat mij betreft - al jouw credits onderuit. Daarmee moet ik helaas vermoeden dat het verhaal over de onvalsoorzaken een verhaaltje is. En niet meer dan dat. En elke volgende bijdrage ook, vooral die over speed pedelecs. Jammer.

We zijn ruim een jaar verder en ISA (in combinatie met andere technische maatregelen) staat op het punt om doorgevoerd te worden. Met dank aan de ETSC. Ik zeg: hoera! Weer wat betere overlevingskansen als ik naar 't werk fiets.

Als we het aan de EU overlaten dan komt het wel goed… laat ik daar niet in geloven. ISA is een middel geworden om burgers fundamentele vrijheden af te nemen door snelheidsbeperkingen op te leggen, vooral als daar geen aanleiding voor is. Sterker, de ongevallen van kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers/fietsers) blijken doorgaans weinig tot niets met snelheid van de te snel rijdende automobilisten te maken, sla de ongevalsoorzaken er maar op na.

Waarom dan toch zo’n drastische maatregel willen invoeren? Ik kom op politieke keuzes van machtsgeile volksvertegenwoordigers die het volk niet vertegenwoordigen maar vooral met hun carrière bezig zijn. Idem voor klimaat- en migrantenreddende EU-parlementariërs die nu helemaal gek worden van de gele hesjes…

Je kiest gewoon een onderwerp dat je leuk vindt en gaat dan vol op het politieke orgel om een gewenste maatregel er door te krijgen zonder goede wetenschappelijke (feitelijke) onderbouwing.

Wil je ISA uitproberen, doe het dan eerst en VOORAL zelf. Zolang dat niet het geval is hoef je bij mij niet aan te komen met een chip, die gaat subiet op de grond met vervolgens een hak er op.

@Lomito Sla het uitgebreide onderzoek maar na die de ESTC heeft gedaan voor ze met de voorstellen kwamen voor voertuig veiligheid. Sinds 2009 zijn deze niet aangepast, dus het is de hoogste tijd.
Vrijheid om te hard te rijden is er niet en kan dus niet afgenomen worden. Wanneer je je ISA chip kapot trapt mag je nog steeds niet te hard rijden. Er is dus niets drastisch aan ISA. Het is een hulpmiddel om te voorkomen dat je een boete krijgt voor te hard rijden.
Wat betreft boetes, ik lees net op NU.nl dat 1 op de 3 automobilisten in 2017 een boete heeft gekregen voor te hard rijden. Boetes werken niet, zoveel is duidelijk. Te snel rijden staat bovenaan in de lijst van verkeersongevallen.
ISA is trouwens maar 1 van de maatregelen die de ETSC heeft voorgesteld. DE ETSC stelt heel nadrukkelijk dat alleen het hele pakket maatregelen, dus inclusief ISA, zal leiden tot de drastische reductie van verkeersdoden en gewonden zoals VisionZero voor ogen staat.

Ik ken de autoreclames die ons moeten overtuigen dat je merk X moet hebben voor avontuur, emotie en om je eigen spoor te volgen, om stoer en sportief te zijn, stijlvol en verleidelijk en zelfs voor de ultieme vrijheid, maar om het ontbreken van snelheidslimieten een fundamentele vrijheid te noemen is de overtreffende trap.

Er zijn goede redenen voor een snelheidslimiet, het energieverbruik loopt op met het kwadraat van de snelheid, van 85 km/u naar 120 km/u is 40% sneller maar kost de dubbele energie. De uitstoot van schadelijke stoffen (SO², fijn stof, roet, CO² etc.) zit aan het verbruik gekoppeld en verdubbeld dus ook.

Verder betekend een hogere snelheid meer ongelukken, een lagere snelheid zorgt juist voor minder files.

Het protest van de gele hesjes, ‘fluohetze’ kan je ook in een ander licht zien.

Nederland mag zich verheugen op goede verkeersveiligheidscijfers, we zitten in de top van de EU en zelfs van de wereld… dat zelfs met een extreem hoge bevolkingsdichtheid en brede verkeersdeelname van alle leeftijdsgroepen. Het is dus niet juist om te veronderstellen dat onze verkeersveiligheid slecht zou zijn of slechter geworden zou zijn.

Vision Zero is een geloofsovertuiging dat het aantal verkeersdoden tot nul gereduceerd zou kunnen worden door een pakket drastische maatregelen en is gebaseerd op het morele gelijk dat elke verkeersdode er één te veel is. Wie kan daar nu iets tegen inbrengen? Niemand wil zijn gezinsleden kwijtraken door een verkeersongeval, maar dat geldt ook voor alle andere doodsoorzaken en zelfs als een geliefde komt te overlijden door ouderdom is dit voor de nabestaanden een groot verlies.

Helaas is een nulreductie niet haalbaar zonder extreme beperkingen qua beschikbare middelen, bewegingsvrijheid/mobiliteit. Anders gezegd, er wordt een monster gecreëerd waarmee het kind met het badwater wordt weggegooid. Het aantal verkeersdoden zou drastisch gereduceerd kunnen worden door met name senioren niet meer te laten fietsen of autorijden maar dat is dus niet waar we heen willen.

Ik heb het hier al eens eerder gesteld: we mogen van geluk spreken dat in NL ouderen in het verkeer kunnen omkomen omdat dit betekent dat zij aan het verkeer kunnen deelnemen tot zeer hoge leeftijd en zodoende tot hoge leeftijd gezond/fit blijven en actief kunnen blijven in onze maatschappij. Maar dit betekent ook dat er meer hoogbejaarden in het verkeer om zullen komen, dat is onvermijdelijk.

Komende jaren zal het aantal verkeersdoden in de hoogste leeftijdscategorie verder stijgen door de vergrijzing van babyboomers. Maar dat is dus eerder een zegen en geen reden om nog drastischer maatregelen te nemen.

Als we dan toch heel veel geld willen besteden aan verkeersveiligheid dan zou ik dat vooral doen doen door te investeren in vernieuwing van de infrastructuur waarbij gelijk maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Want onze huidige toppositie in verkeersveiligheid hebben we vooral te danken aan eerdere investeringen in de infrastructuur. Drastische investering in met name fietsinfrastructuur is maatschappelijk nuttig (hogere capaciteiten, minder files, minder auto’s in de stad, veiliger fietspaden met vergevingsgezinde wegkanten) dat in tegenstelling tot beperkende maatregelen zoals ISA die voor de verkeersveiligheid nauwelijks van betekenis zullen zijn omdat voorbij gegaan wordt aan de werkelijke oorzaken van verkeersongevallen en die verder geen maatschappelijk nut dienen.

Dat is een heel verhaal @Lomito maar ik zie geen enkel overtuigend argument om ISA tegen te houden.

Daar kan ik weinig aan doen. Ik heb in ieder geval aangegeven dat ISA een restrictieve maatregel is die vrijwel geen invloed heeft op de verkeersveiligheid om de meest voorkomende ongevalsoorzaken (!) niet snelheidsgerelateerd zijn EN dat we ons beter zouden richten op constructieve maatregelen die direct maatschappelijk nut hebben en bijkomend bijdragen aan de verkeersveiligheid zoals het uitbreiden en verbeteren van fietsinfrastructuur. Dat gebeurt nu ook wel maar te weinig en te langzaam om de toename van fietsverkeer te accommoderen.

Vergelijk het met de opwarming van de aarde. Die kun je aanpakken door tegen hoge kosten CO2 in de grond te stoppen of je kunt dezelfde middelen inzetten om een toekomstbestendige energievoorziening te ontwikkelen zodat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en akelige regimes. En met als bijkomend voordeel dat de CO2-uitstoot duurzaam verlaagd wordt…

Het eens sluit het ander niet uit maar we moeten wel onze prioriteiten helder voor ogen hebben en dat mis ik in dit ISA-verhaal.

Ik heb het originele artikel nog eens gelezen en lees ik toch echt:

Met een dwingende Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) – dus dat je echt niet harder kunt dan de maximumsnelheid – neemt het aantal dodelijke ongelukken af met vijftig procent

Noem dat maar nauwelijks van betekenis. Behalve minder ongelukken zijn er ook andere voordelen (vermindering van files, minder uitstoot, goedkoper rijden) die ik al in mijn eerdere post noemde.

Een eerste, goede stap zou zijn om bij de snelheidsmeter ook de maximumsnelheid te tonen die geldt voor de weg waarop men rijdt en evt. met een piepje aan te geven dat men over de limiet gaat.

Ja, ook op andere terrein kan duidelijk winst worden gemaakt, maar om daarom dit te laten liggen…

Daar zijn we het dan over eens: het een sluit het ander niet uit. En aangezien ISA mij als fietser geen cent kost, maar de kosten bij de veroorzakende gemotoriseerde partij neer worden gelegd, zie ik het probleem niet om inderdaad beide te gaan doen.
Een echt voorbeeld van verkeerde prioriteit zie ik in de geplande subsidie van €6000,- als je overstapt van diesel naar EV. Als belasting betalende fietser ben ik gedwongen mee te betalen aan het in stand houden van de veelvoud aan problemen die zwaar, groot en snel gemotoriseerd verkeer veroorzaakt. EV lost erg weinig op en kost enorm veel. Vergelijk de fiets: kost weinig en lost veel problemen op. Dat geld zou dus veel beter besteed zijn aan onderhoud en uitbreiding van fietsinfrastructuur.

Ja, 50% is een prachtige score voor een verkeersveiligheidsmaatregel, wie wil dat nu niet? Waarschijnlijk ook te mooi om waar te zijn. Zoals ik eerder al gesteld heb is er geen enkel land in de hele wereld waar ISA op grote schaal is ingevoerd (en dat is niet voor niets) zodat er nergens effectmetingen in de praktijk gedaan zijn. Die 50% reductie is dan ook geen gerealiseerd effect maar een verondersteld effect, ongetwijfeld op basis van rekenmodellen waarin allerlei aannames gedaan zijn. Door de parameters van het model te tweaken kun je vrijwel elke gewenste uitslag produceren.

Daarbij herhaal ik nog maar eens dat ISA inmiddels achterhaald is door de voortschrijdende autotechniek waarbij allerlei veiligheidsvoorzieningen zijn geïntroduceerd, zoals lane assist, adaptive CC, automatische remwerking bij dreigende botsing en ook de snelheidsherkenning en weergave daarvan op het dashboard, zelfs met het piepje als je de Vmax overschrijdt.

Enkele jaren geleden waren die nieuwe veiligheidsvoorzieningen alleen te vinden in duurdere auto’s maar inmiddels zie je ze steeds vaker bij middenklassers en zelfs al bij enkele stadsauto’s. Over enkele jaren zal het gewoon zijn dat deze voorzieningen in alle nieuwe auto’s worden toegepast. Ook deze voorzieningen zorgen voor hogere verkeersveiligheid, minder brandstofverbruik/uitstoot, lagere km-kosten en minder files. Daar hebben we ISA niet voor nodig.

Maar er zijn uiteraard ook argumenten waarom we ISA echt niet willen:

  • er zijn diverse verkeerssituaties waarbij het veiliger is om tijdelijk een hogere snelheid dan de Vmax aan te houden
  • er zijn noodsituaties waarbij een (tijdelijk) hogere snelheid dan de Vmax van levensbelang kan zijn
  • ISA grijpt altijd in, ook als er geen noodzaak is om in te grijpen, dit in tegenstelling tot eerder genoemde veiligheidstechnieken die alleen ingrijpen als daar aanleiding voor is.

ISA zal daarom ook nooit ingevoerd worden, het systeem wordt aan alle kanten ingehaald door betere technieken.

De technieken die je noemt maken het veiliger voor de automobilist niet of nauwelijks voor andere verkeersdeelnemers, dat terwijl de veiligheid voor de automobilist toch al hoog is. ISA maakt het veiliger voor zowel de andere verkeersdeelnemers als de automobilist.

Inderdaad, die 50% komt uit een model en zou te hoog kunnen zijn maar als je op het Internet was rond zoekt kom ik nergens tegen dat het effect heel klein of niet bestaand is. Zoals al eerder vermeld, veiligheid is zeker niet het enige positieve effect.

Ook dat heet ISA, open ISA.

Jou conclusie lijkt te zijn dat het over enkele jaren zal het gewoon zijn dat open ISA in alle nieuwe auto’s worden toegepast. Je hebt ook nog half-open ISA en closed ISA.

Wat betreft de argumenten waarom jij echt niet ISA wilt, ook bij closed-ISA is er een override knop. Ingrijpen klinkt aardig dramatisch, als je zegt “beperkt de snelheid” zeg je hetzelfde maar klinkt het een stuk normaler.

Om nog eens terug te gaan naar de titel van dit topic, ISA zal eerst als open-ISA worden ingevoerd, dan half-open en dan misschien closed. Het zou ook kunnen dat we closed nooit bereiken omdat zelf-rijdende auto’s het overnemen die zich automatisch aan de snelheid houden.

1 like

De meeste technieken zijn vooral van belang voor de automobilist inderdaad, zoals lane assist dat je helpt om binnen de lijntjes van auto(snel)wegen te kleuren. Maar met name de autopilotfuncties die er nu aankomen beschermen wel degelijk vooral andere verkeersdeelnemers en zorgt dat de auto zelfstandig ingrijpt als er iets dreigt mis te gaan zoals een voetganger die plotseling oversteekt of een fietser die geen voorrang geeft maar ook als de bestuurder zelf minder alert is om wat voor reden dan ook.

Zolang ISA adviserend is en niet dominerend heb ik er geen problemen mee. Een override klinkt wel aardig maar als je in een plotselinge noodsituatie zit moet het gaspedaal gewoon direct reageren op input en niet dat je eerst andere handelingen moet verrichten want dan kan het al te laat zijn.

Dan is misschien half-open ISA iets, daarbij wordt de kracht die je op het gaspedaal moet zetten als je boven de snelheidslimiet komt groter.

Dat lijkt mij ook niet de bedoeling, de kracht die je op het gaspedaal zet is namelijk geautomatiseerd en moet niet afhankelijk worden van een “intelligent” systeem. Maar een geluidssignaal is wél een veilige optie. Die zit nu al op veel auto’s, onze auto heeft ook herkenning van snelheidsborden met weergave op het dashboard en geeft een geluidssignaal zodra de Vmax overschreden wordt. En dat werkt ook prima, soms mis je gewoon een verkeersbord omdat je net aan het spiegelen bent om van rijbaan te wisselen. Of in de stad lukt het niet altijd om de snelheidsmeter in de gaten te houden omdat je je ogen op de weg moet houden. Een herkenbaar geluidssignaal is dan een werkbaar middel om je aan de snelheid te houden zonder dat er ingegrepen wordt… de verantwoordelijkheid blijft zo bij de bestuurder liggen.