Hoe krijg je ISA ingevoerd?


#41

Ik ben zo vrij om hier voort te borduren op de bijdrage van @Lomito aan het topic De veiligheid van fietsers vraagt stevige keuzes .

Verhuizen zou betekenen dat we weer een fietser minder hebben.
Ik heb nog niet vernomen dat de Brexiteers ook tegen ISA zijn.
Ergens in Afrika is misschien nog een land dat niet aan ISA wil.
Maar pedelecs mogelijk wel zien als “door de duivel bezeten” fietsers.

@Lomito, als ik deze website goed lees, sta je niet alleen met je opvatting.
Lees vooral de laatste zin.
De liability issues rondom ISA en zelfrijdende autos zijn nog lang niet duidelijk.
Mag een automobilist die te snel (sneller dan verantwoord) door een woonwijk rijd de schuld geven aan zijn ISA systeem?
Ik vind dat de bestuurder beslist hoe hard hij rijdt, en niet de auto.
In een 30 km zone kan 30 km ook te snel zijn.
Maar juridisch schijnt dat geen gesneden koek te zijn.

Het zou mij niet verbazen als we straks allemaal een kleine zender in onze jaszak moeten steken, die slimme autos er op attendeert dat wij (voetgangers, fietsers) er ook nog zijn.


#42

Prima om de ISA discussie in dit topic verder te voeren!

De auto bepaalt ook met ISA niet compleet hoe hard de auto rijdt, closed ISA beperkt alleen de maximum snelheid en half-open ISA maakt het moeilijker om over de maximum snelheid heen te gaan. Je auto heeft nu ook al een maximum snelheid alleen ligt die veel hoger dan ooit nodig of toegestaan is.

Dat een snelheidsbeperking zo gek niet is zie je ook bij e-Bikes.


#43

@Lomito, ik doe mijn best om je te begrijpen.
Ik stel me een rechte weg voor, zonder zijstraten, en zonder spelende kinderen, ed
Je zou er met gemak 100 km/uur kunnen rijden.
Maar de wegbeheerder heeft gemeend een snelheidslimiet van 30 km/uur in te moeten stellen.
Vandaag staat er een bord, Op dit eigenste moment wordt de snelheid in deze straat intensief gecontroleerd.
En ergens achter een lantaarnpaal staat inderdaad een agent de snelheid te controleren.
Maar de wegbeheerder had ook kunnen beslissen om de snelheid te controleren met technieken als een camera, trajectcontrole, een verplichte GPS in de auto, …

Ik zou graag begrijpen waar voor jou de staatsterreur begint.

  • De wegbeheerder die een (onnodige) snelheidslimiet instelt
  • De wegbeheerder die controleert of jij je aan de limiet houdt
  • De instrumenten die de wegbeheerder inzet om de snelheid te controleren.

Ik vind dat het instellen van een snelheidslimiet geen zin heeft als de snelheid niet daadwerkelijk wordt gecontroleerd, met een redelijke pakkans.
Het maakt me niet uit hoe de snelheid wordt gecontroleerd.
Maar de pakkans moet niet 100% worden.
Dan is het spelelement met de politie verdwenen.

Ook ben ik van mening dat IK verantwoordelijk ben voor de snelheid waarmee ik rijd, en dat ik die verantwoordelijkheid niet mag afschuiven op

  • de door de wegbeheerder veilig geachte snelheid
  • het kastje in mijn auto dat aangeeft hoe snel ik rijd
  • de middelen die worden ingezet om mijn snelheid aan banden te leggen