Hoe ons verkeer steeds asocialer werd

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/hoe-ons-verkeer-steeds-asocialer-werd/

Het recht van de snelste – Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet Waarom ziet ons verkeerssysteem er eigenlijk uit zoals het eruit ziet? Hoe is dat zo gekomen? Is een ander systeem wenselijk en mogelijk? Dat zijn de vragen die Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet opwerpen in hun boek Het recht van de snelste.…

Het artikel gaat niet over hoe ons verkeer steeds asocialer werd maar over hoe de auto het meest dominante vervoersmiddel is geworden… ten koste van andere verkeersdeelnemers én van de leefbaarheid in binnensteden.

Uiteindelijk is de keuze aan de bewoners van steden HOE ze willen leven, wonen, werken en verkeren in de stad. Want de meeste mensen rijden graag auto, het is relatief veilig, comfortabel en ook nog eens snel.

Nu bijvoorbeeld door corona de belangstelling voor OV is weggevallen als modaliteit zal met name meer auto gereden worden, volgens het RTL-journaal van 25-05 zullen de meeste overstappers van het OV voor de auto kiezen (63%) en slechts 18% verkiest de (elektrische fiets) zoals ik in een ander topic ook al beredeneerd had: Maak ruimte voor fietsers en voetgangers in de anderhalvemetersamenleving

Met het grotere ruimtebeslag (parkeren en files) van de auto kan er wel een kantelpunt komen waar er voor auto’s geen doorkomen meer aan is en de E-fiets een veel snellere en praktischer keuze is. Zeker met de komst van de speed pedelec is er een alternatief voor de auto die op afstanden tot 24 km vaak sneller is dan de auto, zeker met files.

Het lijkt er dus op dat de wal het schip zal moeten keren. Stadsbesturen kunnen daaraan bijdragen door binnensteden autoluw te maken en meer ruimte te reserveren voor verblijf en langzaam verkeer. Het wordt voor automobilisten dan minder aantrekkelijk de auto voor korte ritjes te pakken.

Maar ook dat is uiteindelijk een politieke keuze (draagvlak, raadpleging).