Hoe ziet onze mobiliteit er straks uit?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/hoe-ziet-onze-mobiliteit-er-straks-uit/

De Fietsersbond heeft een visie 2040.
Daar zullen we ons op moeten richten.
Wat als…
De economie staat nu praktisch stil.
Thuiswerken is voor 90 % van de werknemers niet te doen.
Laten we volgend jaar om deze tijd kijken of we deze crisis overleefd hebben.

Ik begrijp het opportunisme maar verwacht dat over enkele weken (28 april) daadwerkelijk een voorzichtig einde komt aan de lock-down. Wellicht zullen de scholen wel dichtblijven omdat vanaf 28 april toch weinig meer gedaan wordt op school tot de zomervakantie. En ik kan me ook zeer goed voorstellen dat grote en daardoor extra risicovolle bijeenkomsten als popconcerten en festival tot over de zomer worden getild. Maar alle overige economische activiteiten (winkels, horeca, kappers, tandartsen) zullen ongetwijfeld vanaf 28 april weer doorgang vinden, al dan niet met aanvullende maatregelen zoals bijvoorbeeld grotere afstand tussen tafels/stoelen in restaurants en terrassen.

Mobiliteit zal er na de crisis weinig anders uitzien dan er voor, de files zullen terugkeren en de treinen zullen weer uitpuilen tijdens de spits, de auto zal nog steeds een dominante plek op de weg opeisen ten koste van fietsers en voetgangers. En de fietspaden zullen nog steeds even smal zijn…

Ik denk niet dat de crisis voor de gekoesterde omwenteling van sommigen gaat zorgen, op sommige fora wordt er al druk gespeculeerd over revolutionaire vergezichten van een betere wereld. Bij nadere bestudering gaat het meestal om minder vrijheden voor burgers en meer macht voor overheden/instellingen. Er wordt zelfs driftig gefantaseerd over het buiten sluiten van de onwillige burger die zich niet naar deze nieuwe orde wil schikken…

Wat voor mij duidelijk is van deze crisis is dat er, hoewel dat nu nog niet heel zichtbaar is, ook een grote financiële crisis bij hoort die een stuk langer duurt.

De effecten van een financiële crisis zijn (wat betreft mobiliteit) minder files door minder werkgelegenheid en meer aandacht voor de gezondheid, je wilt tenslotte niet ziek worden. Ook deze crisis laat duidelijk zien dat een goede gezondheid een duidelijk pluspunt is.

Wat volgens mij ook een blijvende verandering is thuiswerken. Veel mensen (incl. managers) hebben nu gezien dat het kan en de hulpmiddelen worden beter.

Het is te hopen dat dat wat betreft mobiliteit betekend dat minder geld wordt besteed aan auto-infrastructuur (minder files door de financiële crisis en thuiswerken) en meer mensen de keus maken voor een gezonde manier van vervoer.

Afgelopen weken heeft Microsoft Teams haar nut inderdaad bewezen, een reeds lopend project wordt wekelijks besproken met alle deelnemende partijen, geen reistijd en opvallend effectief tijdens de besprekingen zelf. Deze werkwijze heeft zich bewezen en zal ook na COVID19 waardevol blijken. De sfeer is door de informele setting relaxed…

Hopen op minder automobiliteit zie ik voorlopig (op korte termijn) nog als wishfull thinking. Dat blik staat immers nog altijd voor de deur.

De financiële crisis die het gevolg is van de Corona-maatregelen van onze overheid kunnen uiteindelijk heel erg meevallen wanneer binnenkort (vanaf 28 april) de maatregelen aangepast worden aan de feitelijke situatie dat er veel minder besmettingen en doden te betreuren zijn dan aanvankelijk ingeschat werd en dat de werkelijke slachtoffers vooral 65-plussers zijn die al ernstig ziek waren voor de pandemie uitbrak.

Dat wil zeggen dat we vanaf 28 april de samenleving weer enigszins kunnen normaliseren door de scholen en universiteiten weer te openen, kappers en tandartsen hun werk weer laten doen en wellicht met enkele restricties de horeca weer kunnen laten draaien. Daarnaast moeten we wel zorgen dat de meest kwetsbare groepen (= ouderen met ernstige gezondheidsklachten) extra beschermd/afgezonderd worden en dat het verzorgende personeel van die mensen voorzien worden van alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.

Ik ben net terug een flinke fietstocht over de Veluwe/Betuwe en was verheugd om te zien dat zoveel mensen, opvallend veel senioren, er massaal op uitgaan met dit mooie weer. Hieruit begrijp ik dat men het wel een beetje gehad heeft met de bangmakerij door overheid/media en zich niet laten tegenhouden om te genieten van dit wonderschone voorjaar. In de Betuwe viel mij vooral de prachtige koolzaadplanten op die voor een gele bloemenzee zorgen langs weilanden en wegen. Druk was het vooral tussen Doorwerth en Arnhem, veel fietsers en wandelaars maar ook motorrijders en wielrenners waarbij er niet in groepen gereden werd maar individueel, de fietsers vooral in paartjes en gezinnen.

Terug in mijn dorp is het ook druk met fietsers en wandelaars die het er flink van nemen. Wat me ook opviel ten opzichte van enkele weken geleden is dat de mensen niet meer angstig reageren op andere weggebruikers en overdreven ver de kant induiken om zoveel mogelijk afstand te nemen. Blijkbaar begint bij iedereen door te dringen dat het allemaal erg meevalt en dat het nu tijd is om het normale leven zoveel als mogelijk weer op te pakken.

En daarmee zie ik een bevestiging voor mijn eerdere aanname dat onze mobiliteit er “straks” weinig anders gaat uitzien dan vóór de Corona-crisis.

Ik zie een tijdelijke verbetering.
De economie gaat zowieso een paar jaar lijden onder deze crisis, er komen met zekerheid wel wat werklozen bij, dat geeft ook iets minder verkeer.

Een pak mensen die vroeger nooit thuis werkten hebben ontdekt dat het wel kan, en er zullen zeker mensen zijn die het vaker doen dan voordien.

Ik heb het fietsen in deze periode herontdekt, en heb ook besloten om mijn oud krel te vervangen. Ik ben zeker van plan om de auto af en toe te laten staan en de fiets te nemen. Naar het werk zal niet lukken,want te ver, maar mogelijk na een verhuis wel.