Is er 'n oplossing voor het boomwortel-probleem?

Prachtig hoor, zo'n fietspad met aan alle kanten bomen. Zeker als er weer 'ns 'n splinternieuwe asfaltlaag op gelegd is.

Maar na enige tijd wordt 't vaak dus weer wat minder leuk om er te rijden.

Dan gaan die bomen er namelijk met hun wortels weer 'n hobbelpad van maken waar echt geen verkeersdrempels nodig zijn om met name brommers hun snelheid te doen matigen.

Maar ook het fietsen is er dan dus niet meer wat het was.

Het enige wat de beheerders van zo'n pad aan dit probleem ljken te kunnen doen is het wegschuren van de bovenste laag van het omhoog geduwde asfalt. Dat helpt dan wel iets, maar echt veel nou ook weer niet.

Na tot in den treure met de kwestie geconfronteerd te zijn werd dezerzijds 'n jaar of daaromtrent geleden begonnen met het zoeken naar 'n betere oplossing.

Het resultaat tot nu toe is het volgende:

Er lijkt van uitgegaan te mogen worden dat de wortels zo hoog komen te liggen doordat de boom op die manier weer wat meer lucht en water erbij wil krijgen door scheuren te maken in het asfalt.

Wanneer dat inderdaad zo is (biologen), dan zou het probleem wellicht voorkomen kunnen worden door in zo'n fietspad 'n ruime hoeveelheid niet te brede roosters te leggen nadat het asfalt daar over dezelfde breedte helemaal is weggehaald. Dan immers komt er vanzelf volop lucht en water in de grond waar de bomen staan en hoeft deze geen einde meer te maken aan het verstikkende effect dat zo'n nieuwe asfaltlaag hem ter plaatse aandoet.

Benieuwd of er wellicht deskundigen zijn die hier hun licht over kunnen laten schijnen, of anderen die (menen te) weten dat het (nog) beter anders kan.

Tussen haakjes, dit onderwerp is ook nog even aan de orde geweest in de categorie Algemeen:

Overigens lijkt intussen heel wat van de ellende verholpen te kunnen worden door 'n verende voorvork en dito zadelpen te monteren.

Mogelijk kunnen een of meer van degenen die dat al gedaan hebben hier meer zekerheid over verschaffen.

Beste Natubico,

De laatste tijd worden er in Zuid-Holland fietspaden met Easy-path aangelegd. Deze zijn vooral interessant bij wortelopdruk en evt zwaar landbouwverkeer dat de fietspaden nog wel eens kruist en zijn sporen nalaat.

http://www.easypath.nl/

Geen idee hoeveel kilometer fietspad er hier te lande totaal is, waar het boomwortel-probleem speelt.
Als dat aantal erg groot is, dan geeft dat enigszins te denken over de vraag of het wel zo wenselijk is dat daar overal 'n easy-path van gemaakt wordt.
Waarom?
Omdat dezerzijds de indruk bestaat dat voor 'n kilometer hiervan heel wat meer grind (en zand en cement) nodig is dan voor 'n kilometer asfalt.
En ja, dat grind moet ergens uit de bodem gehaald worden en wie weet niet wat dat zoal voor gevolgen pleegt te hebben voor het ‘groen’ aldaar; (zie wat er in Zuid- en Midden limburg nu al is gebeurd in de buurt van de Maas.
Water, water en nog 'ns water is wat ervan overgebleven is).

Niet zo natuurvriendelijk dus en daar wil 'n fietser toch meestal wel rekening mee houden.
Daarom lijkt 't toch ook de vraag te blijven in hoeverre er oplossingen van het wortel-probleem zijn bij 'n asfalt-bedekking.

Ben er inmiddels achter gekomen dat daar verschillende varianten van zijn en dat een ervan behoorlijk vochtdoorlatend is (en naar aangenomen mag worden dus ook luchtdoorlatend) (http://www.asfaltblij.nl/wat-is-asfalt).

Mocht daar tot nu toe nog geen rekening mee gehouden zijn bij de aanleg van fietspaden waar het wortel-probleem speelt, dan zou daarin wellicht 'n mogelijkheid liggen om het probleem af te zwakken (ervan uitgaande dat het in wezen veroorzaakt wordt doordat de boom meer water en lucht bij z’n wortels wil hebben.)
Eventueel dus in combinatie met het gebruik van roosters.

Probleem is makkelijk aan te pakken door het asfalt door een betonverharding te vervangen.

Hier op de Veluwe (en Flevoland) zijn veel fietspaden van asfalt door beton vervangen, omdat de huidige verhardingen te dun waren en hierdoor gevoelig zijn voor wortelopdruk en uitspoeling (molsgangen) van het zandbed onder het fietspad (vervelende kuilen). Sommige fietspaden zijn inmiddels 20 - 30 jaar oud en zien er nog steeds zeer goed uit. Soms is het noodzakelijk om hier en daar een plaat te vervangen, maar in de meeste gevallen blijft de kwaliteit goed behouden.

Mocht men toch voor asfalt kiezen, dan een zware \ dikke fundering met een dikke (3 - 4 lagen) asfaltverharding toepassen. Bij de wegen zelfs komen deze problemen nauwelijks voor, omdat de verharding (en fundering) in veel gevallen dikker (en dieper) zit, waardoor wortels geen \ weinig kans krijgen om de verharding de vernieling in te helpen.