Kort onderzoekje nieuwe soort e-bike


#1

Ik ben op dit moment bezig met een klein onderzoekje; het gaat over e-bikes en de mogelijkheden van een nieuw ontwerp op de markt. Ik doe onderzoek naar de interesse voor een dusdanig product voor dagelijks fietsen dan wel lange reizen. Je zou me erg helpen door de vragenlijst in de link in te vullen [duurt ongeveer 5 minuutjes]! :D
www.tinyurl.com/vragenlijste-bikes