Ledeninteractie

Dag 64k+(!) gebruikers van dit forum,

Ik ben pas sinds kort lid, maar tot mijn verbazing - en teleurstelling - vind ik binnen de fietsersbond vrijwel geen digitale ledeninteractie. Ja, er is dit forum, maar behalve dat het veel te goed verstopt is, vind ik daarin geen topics de vereniging zelf betreffend, laat staan een, voor mij vanzelfsprekende, categorie “de vereniging”. Ook een bericht aan de facebookpagina, evenals een hieropvolgende mail bleven onbeantwoord. Waarom is dit? Ik verwacht van een vereniging, en zeker van een belangenvereniging, en nog zekerder van een belangenvereniging met 30 duizend, nota bene Vogelvrij verklaarde leden, mogelijkheden tot (digitale) zelforganisatie.
Ik ben heel benieuwd naar reacties!

Hartelijke groet,

Thijs Bollen.

1 like

Ik ben het met je eens, het is jammer dat er niet ook een deel van de ledeninteractie gaat via digitale kanalen gaat. Alhoewel ik zelf niet zo van Facebook/Instagram ben denk ik dat het wel een belangrijke component is om een jonger publiek aan te spreken.

Het forum is inderdaad slecht te vinden en zijn weinig actieve gebruikers. De meeste (nieuwe) gebruikers komen via de artikelen (Reageer op ons forum) of komen voor advies wat betreft de aanschaf van een tweedehands of nieuwe fiets. Wat niet helpt is dat de email er op moment uit ligt, je krijgt geen bericht als iemand heeft gereageerd.

Ik zou graag meer nieuws van lokale afdelingen zien en discussies over de vereniging, fietspolitiek, infrastructuurkeuzes etc.

1 like

Beste Thijs, je hebt helemaal gelijk. We moeten dringend kijken hoe we dit gaan aanpakken. We komen erop terug! Vriendelijke groeten, Suzanne Brink

Ik vind het ook spijtig dat er zo weinig leden op het forum komen. Er valt immers genoeg te delen aan onderzoeken, nieuwe ontwikkelingen, fietstesten, verkeersregels, infrastructuur, fietsaccessoires/kleding, verkeersveiligheid en praktijkervaringen.

Daar zijn enkele redenen voor aan te wijzen:

  • beperkte zichtbaarheid op de site van de fietsersbond
  • onhandige structuur waarin alle onderwerpen door elkaar staan (beter enkele categorieën maken)
  • moderatoren zijn zelf ook deelnemer aan het forum zonder duidelijk te maken of ze als moderator of deelnemer bijdragen. Ik heb in het verleden al enkele aanvaringen gehad met “leden” die zich opeens ontpoppen als moderator
  • het zou prettig zijn als boven elke bijdrage datum en tijd worden vermeld

Alvast dank voor jullie reacties. Ik hoop dat er nog meer volgen. Gelukkig is de fietsersbond wel redelijk open wat betreft stukken op de website. Uit die stukken blijkt dat ik niet de enige ben met mijn hierboven gevoeld gemis. In mijn tijd bij de vakbond (FNV, enkele jaren geleden (tijdens/na de grote vernieuwing) in het ledenparlement) probeerde ik meer ruimte te bieden aan de vele uitstekende ideeën waarmee kaderleden steevast op de werkorganisatie doodliepen. Zelforganisatie is een goudmijn voor verenigingsgroei, maar een gruwel voor plucheklevers. Maar het is het een of het ander: of je vergrijst en sterft, of je ververst en verliest wat controle.

De statuten zullen op de schop moeten: verkiezingen in plaats van benoemingen; kiesrecht aan alle leden; zelforganisatie en community-vorming als mede-verenigingsdoelen; overduidelijk de ledenraad als hoogste orgaan benoemen; besluitvorming altijd in stappen laten verlopen.

Maar dit gaat niet meteen uiteraard. Twee punten kunnen wel meteen worden uitgevoerd: ten eerste het bestaande forum functioneler (@MikeRZ) en transparanter (@Lomito) maken, en het vervolgens promoten via een individuele oproep aan alle leden, bijvoorbeeld: “denk en praat mee op ons forum over hoe de fietsersbond weer kan gaan groeien.” Ten tweede onder de leden adverteren, bijvoorbeeld: “ontvang een prachtige fietsersbond-rugzak als je de fietsersbond vijf nieuwe leden bezorgt.” Dat laatste laat de bond automatisch rouleren in bestaande sociale netwerken en brengt zo vanzelf (digitale) dynamiek op gang.

Vorig jaar besloot @testkees namens de Fietsersbond de oorlog te verklaren aan de snelle doorfietsers, o.a. door op te roepen tot onverdraagzaamheid op de fietspaden.
In de discussie die toen ontstond op dit forum (en waar toch echt hele goede argumenten naar voren zijn gebracht) blonk de bond echter uit door afwezigheid.
In de “conclusies” die achteraf getrokken zijn moesten actieve leden die zich met die discussies bemoeid hadden dan weer vernemen dat @testkees met “haat en nijd” overladen was.
Er zijn pittige argumenten gebruikt, maar van haat en nijd was geen sprake. Daar had de bond echt beter voor de dag kunnen komen.

@suzanne-brink, jij werd het eerste slachtoffer van een in mijn ogen overdreven beperkende maatregel in dit forum: je mag als nieuw lid maar twee leden per bericht noemen… Dus hierbij alsnog.

1 like

@wolfman dank voor je reactie. Ik ken nog niemand binnen de fietsersbond, maar ik ben getriggerd door je gebruik van het woord ‘bond’. Je zegt “besloot @testkees namens de bond”. Wat bedoel je precies? In mijn ideaal mag ieder bondslid ‘namens de bond praten’, maar daar denken bestuursleden in het algemeen vaak heel anders over. Dat zit hem in een ieders individuele opvatting van het woord ‘bond’: is dat één loket met een verzameling officiële verenigingsstukken, of is dat een dynamisch geheel met ruimte voor allerlei meningen waarin we elkaar uiteindelijk wel weer zullen vinden?
Besluiten namens de bond is iets heel anders natuurlijk (zie mijn eerdere bericht hierboven).
En als jij zegt: “de bond blonk uit door…”, waar doel je dan op? Op het bestuur? De werkorganisatie? Het landelijk bureau? De afdelingen? De leden? De bond zijn wij toch zeker allemaal!?
Je hebt fietsers en snelle doorfietsers; allebei fietsers dus; daar moeten we toch wel uit kunnen komen? Onverdraagzaamheid propageren lijkt mij altijd een verkeerd begin, maar de kracht van een bond met veel ledeninteractie is nu juist o.a. auto-correctie (what’s in a name!?), dus kom maar op met pittige argumenten zou ik zeggen!

Binnen deze discussie past ook goed een link naar:

Je zou je misschien moeten afvragen hoe dat komt.
Ik lees zojuist een berichtje waarop de eerste en enige reactie niet inhoudelijk is maar over de vorm gaat.
Natuurlijk kan het ergerlijk zijn om een reactie zonder hoofdletters en punten te lezen.
Maar de toon is daarmee wel gezet en zou mij de lust tot reageren ontnemen.
Ik kijk hier zo 1 of 2 x per week. Maar ben tot de conclusie gekomen dat dit forum niet voor de “gewone” fietser is. Het is mij onduidelijk ook de oorspronkelijke bedoeling was, daarvoor kom ik hier te kort.
Probeer de sfeer eens te proeven, ja men is hulpvaardig, maar wel onder voorbehoud.
Ik zal daar een voorbeeld van geven. Als onnozele hals gebruikte ik per ongeluk het woord “wielrenner” om de snelle, vaak in groepjes opererende, voorovergebogen fietsers aan te duiden. Kennelijk was dit tegen het zere been. Give me a break!!
Als er veel potentiële klanten zijn, maar jouw winkeltje blijft leeg, ligt het dan aan jouw klanten of aan jouw winkel??

1 like

Dag Thijs,

Graag kom ik met je in contact, zodat we kunnen kijken wat we voor elkaar zouden kunnen doen. Zou je mij een mailtje willen sturen op e-mailadres s.bathoorn@fietsersbond.nl ?

Vriendelijke groet,
Stephanie Bathoorn

1 like

Ik vroeg me al of of ik de tekst niet beter had kunnen formuleren (“de oorlog verklaren” had minder scherp gemogen), of zelfs geheel verwijderen, maar nu je al een reactie hebt geplaatst laat ik 'm maar staan. Je hebt een punt, waar bond staat had ik natuurlijk landelijk bureau moeten schrijven. Er waren, ook vanuit leden (dus: bond), namelijk veel reacties die het niet eens waren met de ingenomen stelling. Daar had het landelijk bureau veel meer mee moeten doen.

Daarvoor heb ik al enkele zaken genoemd, het “winkeltje” ligt in een slechte buurt met een klein luikje als voordeur, met een onduidelijke inrichting, personeel dat zich als klant gedraagt en de artikelen zijn niet geprijsd… Geen wonder dat de clientèle geen doorsnede is van de fietspopulatie.
Wat ook een rol kan spelen is dat klanten onderling weinig constructief zijn. Het genoemde voorbeeld van een vraag die niet inhoudelijk beantwoord wordt omdat de vragensteller zonder interpunctie schrijft is inderdaad niet fraai maar ik kan me dat wel goed voorstellen. Interactie vraagt om enige mate van (minimale) omgangsvormen. Onverstaanbaar mompelen of schreeuwen is bijzonder onprettig en kan weerstand opwekken.

Ik herken verder de afkeuring die er is van “andere” fietsers… als er al sprake is van een community dan blinkt deze niet erg uit in “inclusiviteit” om een modewoord te gebruiken. Het hebben van een afwijkende mening wordt doorgaans niet op prijs gesteld. Er wordt op gereageerd door op de man te spelen zonder dat daar wordt ingegrepen door de moderatoren.
En dat raakt de essentie van een forum als platform voor uitwisseling van ideeën.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat de ledenpopulatie van de Fietsersbond altijd vrij homogeen was maar nu door vergrijzing en nieuwe ontwikkelingen veel diverser wordt. Ideale omstandigheden voor een levendig forum als die ruimte biedt aan deze nieuwe diversiteit… opnieuw essentieel voor een forum. We gaan het meemaken.

De facebook pagina van de Fietsersbond heeft ruim 18.000 volgers. Zo te zien is men daar wel actief.
Het Youtube kanaal heeft 1800 abonnees. Als je daar kijkt naar het aantal views per video dan zie je meteen wat voor soort video’s populair zijn.

Dit forum is wat mij betreft onoverzichtelijk, er zijn voldoende voorbeelden van fora die veel duidelijker zijn.
Moderatoren die deelnemen aan discussies is een lastig punt. Je zou dat eigenlijk niet moeten willen, het komt de objectiviteit niet ten goede.

Het komt toch heel wat sympathieker over als je eerst een inhoudelijke reactie geeft en dan terloops een opmerking over de vorm maakt. Misschien is iemand niet zo handig met taal, een tik op de vingers is niet nodig.

@suzanne-brink en @shoiting: ik waardeer jullie reacties zeer, maar waarom gaan jullie eigenlijk niet op dit forum hier en nu inhoudelijk op de genoemde punten in? Of zijn jullie soms geen leden :joy:? Dat klinkt absurd misschien, maar in de werkorganisatie van de FNV was dat, hoewel voor mij onacceptabel, heel normaal. Hoe dan ook, laten we alles doen om geen scheiding aan te brengen tussen discussies op een platform als dit en die in de werkorganisatie. Ik hoor graag meer van jullie visies!

Ha Thijs, Wij zijn leden, maar ook medewerkers van het Landelijk Bureau. Leuk om te weten misschien dat we met Team Communicatie en Vrijwilligers het vanmorgen uitgebreid gehad hebben over het Forum en of en hoe we het meer onder de aandacht kunnen brengen. Bijvoorbeeld door er vaker naar te verwijzen in onze Nieuwsbrief, op twitter en in het blad. Dat komt de levendigheid natuurlijk ten goede! En voor mij nu: ik ga niet op alle punten in omdat ik nu ook onder andere de nieuwsbrief aan het maken ben (tijd) en niet overal een mening over heb, maar graag die van anderen hoor :wink:

@MikeRZ, dank voor je link naar de oproep van de ex-voorzitter van de ledenraad. Die oproep biedt beslist hoop lijkt mij. Evenals de reacties (ook van deelnemers aan dit topic!) daaronder. @D.buursink voornaamste klacht betreft volgens mij conservatisme. Conservatisme (wat overigens niet per se met rechts of links heeft te maken) is per definitie iets hardnekkigs. En iets beperkends. Voor het punt dat ik zelf-organisatie-van-onderop noem, haalt Buursink Rosanvallon aan. Ik denk dat Claude Lefort’s wapen tegen conservatisme daar mooi bij aansluit: “het centrum van de macht moet leegblijven.” In theorie is een vereniging met een ledenraad, bestuur en werkorganisatie daar misschien wel voor toegerust, maar in de praktijk vereist dit continue monitoring én hervorming. Je moet beweeglijkheid paradoxaal genoeg verankeren. Fora kunnen daar een essentiële rol in spelen. Moderatoren eveneens; niet om de boel in de hand te houden, maar om de boel in leven te houden. Dus niet om zaken af te kappen of op beperkende knoppen te drukken, maar juist om discussies te initiëren en mee te helpen discussies uiteindelijk productiever te laten verlopen. Ik zeg met nadruk ‘uiteindelijk’, omdat wijdlopigheid en felheid voor mij essentiële punten zijn om de boel in leven te houden.

En MikeRZ: je zegt dat de “e-mail er momenteel uit ligt”. Ben je een moderator? Zo ja, wanneer gaat de e-mail dan weer werken?

(O.a.) @Zoeff en @hansb57 over digitale meningen. Eerst Dirty Harry: “opinions are like assholes… everybody has one.” Zoals onlangs nog in Lubach op Zondag duidelijk werd, waren velen nog maar tien jaar geleden heel enthousiast over de ultieme democratie die via internet mogelijk zou zijn: iedereen zou met iedereen discussiëren en men zou zijn scope vrijwel oneindig verbreden. Inmiddels kent iedereen omschrijvingen van sociale media als “echo-kamers van het eigen gelijk” en ‘algoritme-terreur’. Allemaal helaas heel waar, maar de kunst is om desalniettemin mee te blijven doen (alleen daarom al alle lof voor bijvoorbeeld Sylvana Simons). Als democratie de ‘intentie tot dialoog’ is, dan moeten we dus altijd op zoek naar de mogelijkheden die er, eveneens altijd, wél zijn. Ja, we kunnen afknappen op alle narigheid, domheid en twee-kampenstrijd die overal en altijd weer de kop opsteekt, maar we kunnen ook simpelweg de keuze maken om steeds weer opnieuw te blijven zoeken naar mogelijkheden van verbondenheid: we willen allemaal de frisse wind op onze neus zonder voortdurend bang te moeten zijn in onveilige situaties terecht te komen of anderszins gediscrimineerd te worden in onze hoedanigheid als aardoppervlakgebruiker. Ik noem maar iets. Dus lang leve de digitale mogelijkheden en lang leve de intentie tot dialoog!

Nee, ik ben geen moderator en ook geen beheerder maar wel thuis in IT zaken.

Tot Juli 2019 kreeg je email als iemand reageerde op jou bericht of je handle noemde in je bericht en naar mijn idee is dat essentieel om de discussie levendig te houden zeker voor die nieuw zijn op het forum. Lange tijd heb ik gedacht dat het aan mijn email lag maar na het bij enkele anderen nagevraagd te hebben denk ik dat dat niet het geval is. Twee maal contact per email opgenomen (Dec/Jan) maar geen reactie.

Maar goed, hier dan maar gelijk de vraag: Krijgen mensen in deze thread een email als er wordt gereageerd op hun bericht of hun handle wordt genoemd?

NB: Je kan deze functionaliteit uitzetten in je profiel maar dat heb ik niet gedaan.

me neither.
@discobot where the f*ck is the moderator?