‘Maak van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een daverend succes’

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/maak-van-het-nationaal-toekomstbeeld-fiets-een-daverend-succes/

Mag ik hieruit concluderen dat de Fietsersbond meer inclusief geworden is en de weerstand tegen de speed pedelec als fiets verleden tijd is?

Speed pedelcs zijn lid van de fietsfamilie. Dus gewoon een club waar we voor opkomen. Nb. de fietsrouteplanner wordt er zelfs voor aangepast…

Ik ben voor een Toekomstbeeld Fiets. Maar vooral vraag ik, om het Rijk ook de zaken uit te voeren die zij van plan waren. Het plan tot aanleg van de fietstunnel N9-Kogendijk in Noord-Holland wordt nu tegen gehouden. De Afsluitdijk kan nu niet worden befietst. Op grond van onduidelijke richtlijnen worden fietspaden bij kruisingen uit de voorrang gehaald. Het toepassen van mooie gedachten zou de geloofwaardigheid ten goede komen.