Marco te Brömmelstroet: "De fiets omarmen als oplossing in plaats van probleem"


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/marco-brommelstroet-fiets-omarmen-als-oplossing-plaats-probleem/


#2

De voortrekkersrol van NL staat onder druk… de aanvankelijke voorsprong in infrastructuur en regelgeving begint zo langzaam aan uit te pakken als achterstand, ofwel de gebruikelijke wet van de remmende voorsprong. We hebben inderdaad enkele gelukjes zoals een landschap dat zo plat is als een dubbeltje en daardoor zeer geschikt voor fietsen. Ook zitten we met een idioot hoge bevolkingsdichtheid, met name in de Randstad, én relatief weinig beschikbare ruimte voor verkeersinfra en fietsen nemen nu eenmaal weinig plaats in.

Voor de rest is het artikel een aaneenschakeling van goedkope prietpraat van een hoofdstedelijke academicus die leeft in de Randstedelijke bubble en geen oog heeft voor wat er zich werkelijk afspeelt in de maatschappij. Het OV zit op de hoofdroutes aan zijn maximale capaciteit en kan niet meegroeien met de vraag naar vervoerscapaciteit voor woon-werkverkeer. De auto-infrastructuur wordt ook met kunstgrepen opgerekt met de investering van jaarlijks vele miljarden zonder nauwelijks enig tastbaar resultaat, de files groeien gewoon door.

Blijkbaar ziet Marco te B. niet dat het potentieel van de fiets veel groter is dan alleen aan- en afvoer naar OV in stedelijke omgeving. De speed pedelec heeft zich inmiddels in ons verkeer genesteld en is ondanks actieve tegenwerking door overheid en Fietsersbond aan een opmars begonnen die niet meer lijkt te stuiten. Deze snelle fiets heeft daadwerkelijk de potentie een alternatief te zijn voor de ruimtevretende forensenauto en zal komende decennia het wegbeeld drastisch gaan veranderen.

Niet zo vreemd overigens dat Marco daar met geen woord over rept, van de UvA komt sowieso weinig substantieels.


#3

Gelukkig toch maar weer dat anderen dat wel hebben :wink:

Uit niets blijkt dat Marco niet de potentie ziet van de meetrapbrommer.; Nee, niet iedereen houdt zich bezig met iets dat voorlopig een achtergrondverschijnsel is en waar iedereen toch al de potentie van in ziet.

De meeste inwoners van Nederland wonen in grote steden en dat zal in de toekomst als maar meer worden; in de grote steden heeft de meetrapbrommer weinig toegevoegde waarde, tel bijv. maar eens het aantal elektrische fietsen en meetrapbrommers in deze documentaire over fietsen in Amsterdam:

https://www.npo.nl/2doc-trappen/07-11-2017/KN_1694089

Ook goed om een beeld te krijgen wat bedoeld wordt met het begrip zwerm en wat onder het kopje “Individueel en collectief” wordt geschreven.

In Nederland zal wellicht het aantal fietsen juist drastisch afnemen. De fiets wordt steeds beter geïntegreerd in andere systemen; denk aan ov. Bezit en gebruik worden steeds meer van elkaar losgekoppeld; denk aan leasefietsen voor studenten en peer-to-peer delen.”

Voorzichtig verwoord en ik vraag het me af; voor echt korte afstanden en elke keer een andere bestemming is een huurfiets nog wel te doen maar voor iets langere afstanden en vaste bestemmingen lijkt het me een andere zaak.


#4

Het is goed dat je een ander inzicht hebt, waar het om gaat is dat de lezers op dit forum kunnen kennisnemen van beide inzichten en daar hun eigen conclusies uit kunnen trekken.

Terecht stel je dat de speed pedelec weinig te betekenen heeft in de grote steden, de kracht van deze fiets ligt immers in de hogere snelheid en grotere actieradius en dat komt daar niet tot z’n recht IN de stad met z’n relatief korte afstanden en drukke verkeer. Het verblijf in de stad is voor de speed pedelec slechts bijzaak, enkele minuten aan het begin en aan het einde van de rit, het overgrote deel van de rit vindt plaats buiten de stad: op het platteland, door bossen, over heides, langs kanalen en rivieren, van stad naar stad of van dorp naar stad.

De kracht van de snelle fiets ligt dus in het forensen tussen steden onderling of tussen steden en dorpen, dus over langere afstanden in buitengebieden. Hoewel de snelle fiets niet op snelheid kan komen in de stad heeft deze wel alle voordelen van de fiets in de stad: weinig ruimtebeslag, hoge verkeersintensiteiten, geen uitlaatgassen, geen geluidsoverlast en een gezonde manier van voortbewegen. Zeer terecht dus om deze fiets te omarmen als oplossing van het file- en parkeerproblemen rondom en in grote steden.

Ik vind het leuk om te zien dat de speed pedelec ondanks structurele tegenwerking van overheid en Fietsersbond aan een opmars begonnen is tegen de verdrukking in. Blijkbaar zijn de voordelen voor de fietsers groter dan de opgelegde nadelen (kenteken, helmplicht, enz). Het is wel jammer dat de fiets in zo’n negatieve omgeving tot ontwikkeling moet komen, in omringende landen hebben de respectievelijke overheden een veel positievere houding aangenomen tegenover de speed pedelec, resulterend in fiscale voordelen, gunstige werkgeversregelingen die de aanschaf en gebruik van de snelle fiets stimuleren. In België zijn de speed pedelecs dan ook niet aan te slepen.

Nederland wil altijd het braafste jongetje van de klas zijn, maar op dit punt slaan onze overheid en Fb de plank compleet mis.


#5

Het is weer verbazend te zien hoe een stukje dat totaal niet ging over meetrapbrommers alweer wordt gebruikt om wederom een al heel vaak gedeelde mening over meetrapbrommers en de Fietersbond te uiten.


#6

Nogmaals: zodra de Fietsersbond aangeeft zich niet te willen inzetten VÓÓR speed pedelecs zal ik mijn bijdragen op dit forum per direct staken. Hoewel het al redelijk voelt als trekken aan een dood paard hoop ik nog steeds op die ene medewerker bij de Fietsersbond die wel weet waar de kansen liggen en de organisatie weet te enthousiasmeren om de snelle fiets op zoveel mogelijk manieren te stimuleren.

En tot dat moment zal ik elk artikel en elke bijdrage op dit forum becommentariëren vanuit het perspectief van de snelle fietser.


#7

Die hogere snelheid van de mee-trap brommer is waar, maar actieradius?

De fiets heeft geen beperking, maar de mee-trap brommer is na een paar kilometer al een trap-je-rot brommer en dat wordt ieder jaar nog erger ook, dan is de fietser net een duracell batterij, bljft maar doorgaan.


#8

De gemiddelde ritafstand van forensen op een OEK-fiets is zo’n 5 kilometer. Voor de fiets met trapondersteuning (DOEK-25 km/u) is dat 10 km en voor de speed pedelec (DOEK-45 km/u) is dat 21 km, ruim meer dan de gemiddelde woon-werkrit die 14 kilometer lang is.


#9

Er wordt gezegd dat de gemiddelde ritafstand van een speed-pedelec 21 km is. Het getal 21 is te vinden in een onderzoek van Grontmij (https://www.verkeersnet.nl/wp-content/uploads/2016/02/Speed-pedelec-onderzoek.pdf) dat gebaseerd is op ervaringen met 28 proefpersonen. De gegevens mbt deze groep vrijwilligers hoeft geen weerspiegeling te zijn van de populatie van huidige speed-pedelec-berijders.


#10

Er wordt verondersteld dat men grotere afstanden kan afleggen op een speed-pedelec (350 tot 1000 Watt, max 45 km/uur) dan op een gewone e-fiets (max 250 W, max 25 km/uur).

De actieradius van het rijwiel is niet de beperkende factor. Met dezelfde accugrootte zou een e-fiets vanwege de lagere snelheid en gewicht zelfs verder moeten kunnen gaan dan een speed-pedelec. De beperkende factor is de reistijd. Die is voor de speed-pedelec korter. Maar hoeveel korter?

Op een e-fiets rijdt de forens gemiddeld 22 km/uur = 2,7 minuten per kilometer. Op een speed-pedelec rijdt men binnen de bebouwde kom in de spits niet veel sneller dan dat. Buiten de bebouwde kom gaat de speed-pedelec’er gemiddeld 35 km/uur = 1,7 minuten per kilometer. Met de speed-pedelec spaart de forens dus ongeveer één minuut per kilometer buiten de bebouwde kom. In de praktijk levert de extra snelheid van de speed-pedelec vijf tot tien minuten tijdsbesparing op.


#11

Aanvullend: die tijdwinst wordt vooral gebruikt om binnen een gewenste reistijd een grotere ritafstand te kunnen maken. In Nederland zijn forensen gemiddeld 30 minuten onderweg per rit. Met een gemiddelde woon-werkafstand van 22,6 km enkele rit (volgens recente publicatie RAI vereniging) is de gemiddelde ritsnelheid met de auto dan 45,2 km/uur.

Met een speed pedelec is de gemiddelde snelheid met 32 km/uur een stuk lager, de reistijd bedraagt op 22,6 km 42 minuten. Maar omdat de speed pedelec minder hoeft om te rijden komt de gemiddelde reistijd op 34 minuten, ofwel een ritafstand van 18,1 km. Het verschil van 4 minuten tussen auto en speed pedelec is vrij gering en als de auto in een file vastloopt wint de snelle fiets glansrijk.

De betere fietsenwinkels verkopen de speed pedelec dan ook met een eenvoudige truc, men laat de klant enkele dagen/een werkweek de speed pedelec uitproberen op de eigen woon-werkrit en men is doorgaans hopeloos verloren.


#12

Dat is wel een erg klein tijdverschil, daarom begrijp ik ook niet dat men voor deze “korte” afstanden voor de mee-trap brommer kiest.
Een belangrijk argument ia altijd “beweging”, maar dat heb je ook op de e-bike alleen een paar minuten langer.
Dan het nadeel dat je op de rijbaan moet rijden binnen de bebouwde kom, dat hoeft dan ook niet. Verder hoef je geen helm op.
Voor deze ritten zie ik alleen maar nadelen van de mee-trap brommer.

Zijn er ook voordelen? Behalve dan die paar minuten sneller.


#13

Het is ook een leuke ervaring om 35 km/uur te fietsen maar verder zijn er geen voordelen ten opzichte van de e-fiets.

Voor woon-werk is de e-fiets een goed alternatief voor de speed-pedelec. Als je de e-fiets pakt ipv de speed-pedelec dan ben je dus één minuut per bubeko-kilometer langer onderweg maar je rijdt veiliger. Met 22 km/uur heb je minder dan de helft van de kinetische energie van een speed-pedelec’er die 32 km/uur rijdt. Ook de remweg is veel minder. Dat is veiliger voor jou en voor andere gebruikers van het fietspad.


#14

Als je liever op een pedelec rijdt is dat toch prima. Je voelt je er veiliger op voor jezelf en andere fietspadgebruikers. Deze argumenten komen bij mij niet binnen want hoewel ik terdege besef dat hogere snelheden gepaard gaan met hogere kinetische energie en ongevalsletsel is dat geen argument om dan maar 22 km/uur te gaan rijden waar ik met gemak en vrijwel risicoloos ook 45 km/uur kan rijden.

Dat het rijden op een speed pedelec méér is dan een ‘leuke’ ervaring kan ik misschien als volgt uitleggen. Vroeger reed ik alles met de auto. Nadat mijn dochter een pedelec ging rijden herontdekte ik de vreugde van het fietsen maar dan zonder de nadelen. Inmiddels heb ik de (2e) auto verkocht en rij ik vrijwel alle ritjes met de speed pedelec. Gisteren nog had ik wat houtdraadbouten nodig en moest ik een ritje maken van 2x 8 kilometer om de benodigde spullen te kunnen inkopen. Het was mistig, koud en glad, en had zo de auto of een bestelbusje kunnen pakken maar veel liever pakte ik de speed pedelec. Niet vanwege het comfort maar omdat je met de fiets er zo bent, geen last hebt van drukte op de wegen, geen parkeerproblemen, vooral nu met de Sinterklaasdrukte.

Daarnaast is het rijden op een speed pedelec een méér dan leuke ervaring, juist die Freude am Fahren zorgt dat ik liever voor de fiets kies dan de auto. Met een gewone pedelec zou ik toch veel vaker voor de auto kiezen.

De voordelen van de speed pedelec ten opzichte van de pedelec gaan echter verder dan dat. Grootste voordeel is dat de gemiddelde ritsnelheid fors hoger ligt: 19 voor de pedelec en 32 km/u voor de speed pedelec. Bij een gemiddelde woon-werkafstand van 22,6 km betekent dit 30 minuten minder reistijd (42 vs 72 minuten).

Een ander voordeel is dat de speed pedelec ruimte biedt om sportief te rijden. De gewone E-fiets bereikt al vrij snel de maximale snelheid van 25 km/uur bij relatief geringe inspanning van de fietser. Anders gezegd, de pedelec is een luie fiets die vanwege de begrenzing niet uitnodigt om een pittiger rijstijl te kiezen. Bij de speed pedelec (max 45 km/uur) wordt de maximale ondersteuning al bij zo’n 35 km/uur gehaald waarna de bestuurder nog tot 45 km/uur kan versnellen met behoud van ondersteuning maar wel met hogere inspanning. De speed pedelec biedt dus zowel goede ondersteuning om met 35 km/uur kruissnelheid te fietsen zonder overmatige inspanning en transpiratie, en biedt daarnaast de mogelijkheid om stevig in het zweet te werken.

Een laatste voordeel, toegegeven geheel persoonlijk, is dat speed pedelecs er veel mooier uitzien dan de doorgaans oubollige pedelecs die duidelijk in de markt gezet worden voor de actieve 70-plusser.