Maximumsnelheid voor fietsers?


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/maximaal-15-kilometer-per-uur-voor-fietsers/

Bij de ingang van het voetgangersgebied in Den Haag hangt een bord met een maximumsnelheid van 15 perm uur voor fietsers. Een maximumsnelheid voor fietsers bestaat toch helemaal niet? Stadsfiets op fietspad: geen maximumsnelheid Er zijn zat mensen die denken dat er überhaupt geen maximumsnelheid voor fietsers bestaat, maar dat klopt niet helemaal. Natuurlijk gelden…


Onderzoek fiets geometrie
#2

Ik vind het artikel, of de discussie, hoogst onduidelijk,
Ik heb gelezen dat er sprake is van een voetgangersgebied dat wordt gekruist door twee doorgaande fietsroutes.
Gedragen die king of the road fietsers zich nu als king of the road op, of buiten die doorgaande fietsroutes?

In vele landen bepleiten fietsers maatregelen voor hun veiligheid met de opnames die zij met hun GoPro hebben gemaakt.
Wat let de plaatselijke ondernemersvereniging om een aantal testbuyers met een bodycam uit te rusten om het vermeende wangedrag van fietsers in beeld te brengen?

In 2015 was er sprake van een grote discussie over de maximumsnelheid op de fietspaden.
Toen werd gesteld dat beenkrachtfietsers een snelheid van 16-22 km/uur plegen aan te houden op rechtdoorgaande fietsroutes in de open ruimte.
15 km/uur is een klein beetje langzamer.
Is dat verschil al deze ophef waard?

In 2017 was men in Adam van mening dat een maximumsnelheid voor fietsers van 12 km/uur al te snel zou kunnen zijn.
Nog langzamer en de fietsvaardigheid van het gros van de fietsers zal te kort schieten om niet om te vallen bij zo`n sur place snelheid.

Het is niet zo zeer onwil van fietsers om een opgelegde maximumsnelheid te respecteren, als wel een gebrek aan fietsvaardigheid om zo langzaam te kunnen fietsen.

Ik vind het vreemd dat de discussie over de wenselijkheid van een maximumsnelheid wordt overheersd door de handhaafbaarheid.
Connectivity van fietsen zal de komende jaren een hot item zijn.
Het gros van de fietsen zal aanstonds worden uitgerust met een intelligent slot.
Het moment waarop de handhavers zullen kunnen zeggen hoe snel de fiets met slotnummer xxxx reed, is aanstonds.

Hoe dan ook.
In 2015 zei de FB nog dat fietsers die perse sneller wilden fietsen dan de door CROW voorgestelde maximumsnelheid, de keuze zouden moeten krijgen om naast het fietspad te rijden.
Dat element mis ik hier.
Biedt fietsers die de trein willen halen een alternatieve fietsroute aan.

Als in mei 2018 spertijden voor fietsers worden bijgesteld in de binnenstad van Utrecht, schrijft de gemeente Rondom het voetgangersgebied is een comfortabele fietsroute
Ik ben niet voldoende bekend met de situatie in Utrecht, om die uitspraak naar waarde te kunnen inschatten. Maar men biedt alternatieven aan. En dat lees ik niet over DenHaag.
Overigens is in Utrecht geen snelheidsbeperking voor fietsers in het voetgangersgebied ingesteld.

PROBLEMEN BIJ HET RIJDEN OP FIETSEN EN BROMFIETSEN, SWOV


#3

Ik lees nu pas dat dit onderwerp eerder aan de orde is geweest, en dat het voorstel om de fietsroutes door het voetgangersgebied te markeren, is afgewezen.
Omdat de architect dat lelijk vond.

Men vindt de situatie gevaarlijk
Hoe onduidelijk mag je zijn in het formuleren van je ongenoegen ?

De plaatselijke winkelstraat in het centrum van mijn woonplaats is een voetgangersgebied met fietsers toegestaan, ``smorgens spertijden voor de leveranciers, `s nachts spertijd voor taxis.
De route is niet interessant voor fietsers die van A naar B moeten.
Maar toen ik er om 1700 liep, werd ik omver gereden door de autos van de winkeliers die iets onduidelijks moesten laden en lossen, en door maaltijdbezorgers op een brommer met geel kenteken.
Verder nog wat fietsers die heel ontspannen tussen de wandelaars door laveerden met 15 km/uur.

Desalniettemin is het bonton in mijn woonplaats om de fietsers de schuld te geven van alle onveilige gevoelens.
Waarschijnlijk omdat er gewoon veel zijn.


#4

Als de Haagse Stadspartij vragen stelt over de verkeerssituatie, en pleit voor markeringen, wordt in de beantwoording op eens gesproken over een shared space concept.

Is elk verkeersconcept zonder belijning een shared space?
Het kennis centrum shared space kent alleen shared space locaties in het oosten van ons land.
En die hebben betrekking op shared space van motorvoertuigen, scooters, fietsers, voetgangers.
Voor die situaties is een wettelijke maximum snelheid ingesteld van 30 km/uur.
Dus? als er autos in het spel zijn, zijn fietsers die 20 km/uur rijden op eens geen probleem voor de voetgangers?

Achter Adam CS is ook een verkeerssituatie gecreeerd zonder belijning, die door de gemeente als shared space wordt aangeduid.
Dagelijks kruisen hier duizenden fietsers en voetgangers in een gelijke verhouding.
Er geld wel een maximum snelheid van 15 km/uur met ribbels in de weg ter herinnering.
Volgens de krant is er geen wanklank te horen.


#5

Googlend naar dee omgang tussn fietsers en voetgangers, blijkt dat deze discussie in heel Nederland speelt.
En elke gemeente bedenkt weer en nieuw verkeersbord in een poging om rust en orde te scheppen.
De wetgever is daarentegen van mening dat bord G07zb met onderbord OB52 icm art 5 over onveilig verkeersgedrag volstaat.
Het veel gehanteerde onderbord Fietsen toegestaan is niet officieel.

In alle lopende discussies zijn de fietsers de boosdoener.
Het is altijd de fietsr die tegen een voetganger aanrijd.
Het is nooit de voetganger die tegen een fietser aanloopt.
En met de zelf bedachte borden wordt steeds beoogd om de fietser tot de orde te roepen.

Ik vind dat een maximumsnelheid voor fietsers gepaard moet gaan met een besef onder voetgangers dat ook wandelaars verkeersdeelnemers zijn, en zich aan verkeersregels moeten committeren, zoals niet plotseling naar rechts of links uitwijken en niet met vier persoen naast elkaar in het midden van de weg gaan lopen.
fv


#6

Bij een snelheidslimiet zou de fietser ook zijn snelheid moeten weten en ik denk dat een ruime meerderheid geen kilometerteller heeft.

Sinds de opkomst van de elektrische fiets heb ik een redelijk idee van hoe hard ik rijdt, een kilometerteller maakt me denk ik niet gelukkiger.

Ik vindt en snelheidslimiet in een gebied met voetgangers en vreemd idee, ik zou zeggen aparte paden of gewoon (tussen bepaalde) tijden afsluiten voor fietsers


#7

Ik vind zo’n kilometerteller toch wel erg handig. Ik heb vaak geen idee hoe ver ik gereden ben… :smiley:


#8

Ook hoe ver interesseert me eigenlijk niet, behalve toen ik op een fietsvakantie een routeboekje aan het volgen was dat met aanwijzingen kwam als de derde straat op 400 meter linksaf.

Voor langere tochten gaat de GPS mee en met de gereden track/het gereden spoor kan ik na afloop zien de afstand, snelheid, hoogte etc.