Meerderheid Tweede Kamer voor behoud pontje Nieuwer Ter Aa-Breukelen

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Meerderheid Tweede Kamer voor behoud pontje Nieuwer Ter Aa-Breukelen - Fietsersbond

In de Tweede Kamer is met ruime meerderheid een motie aangenomen van de Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Habtuma de Hoop (PvdA), waarin minister Harbers wordt gevraagd de pont tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen in de vaart te houden tot er een alternatief is gerealiseerd. De motie dringt verder aan op een…

Wat heet behoud van een pont?
Een verschraalde dienstregeling op de momenten dat de huisarts spreekuur heeft?
Een bemanning van goedwillende senioren die niet over de vereiste papieren beschikken?

De pont bij Sluiskil zet (toevallig) ook 250 mensen per dag over.
In 2011 vond RWS dat de pont een gemeentelijke taak was, en geen rijkstaak.
De gemeente was het daar mee eens.
Er is toen een stichting opgericht, en wordt de pont bemand door vrijwilligers.

Voor 50000 euro per ??? kan de pont in Sluiskil blijven varen. Maar, hoewel een gemeentelijke voorziening, wil de gemeente dat bedrag niet vrijmaken.
Daarnaast is er nu weer een te kort aan vrijwilligers. Omdat de scheepvaart verandert, en de eisen steeds strenger worden.

Nu is RWS de gebeten hond.
Als de gemeente Stichtse Vecht destijds beter had opgelet, en de pont als een gemeentelijke voorziening had aangemerkt, was de fietsbrug een bedrag achter de komma geweest in de begroting van de derde kolk.

1 like