Meldpunt gevaarlijke verkeerssituatie lokale omroepen

De lokale omroepen hebben sinds maandag 8 april tot en met dit Paasweekend een meldpunt gevaarlijke verkeerssituaties opgezet, zie Waar bent u in het verkeer aangeschoten wild?

Kaartenmaker LocalFocus en de dertien regionale omroepen hebben samen het het Meldpunt Onveilig Verkeer geopend, waar burgers onveilige verkeerssituaties letterlijk op de kaart kunnen zetten.

Wat me opvalt is dat daar heel wat meer activiteit is dan op het meldpunt van de fietsersbond

Bij mij in de buurt is ongeveer de helft van de meldingen in de categorie fiets en de meeste zijn vrij zinnig.

Veiligheid voor fietsers is één van de kernpunten van de fietsersbond dus het zou denk ik goed zijn als de fietsersbond zich op één of andere manier aansluit bij dit initiatief van de lokale omroepen.

Een meldpunt is alleen geloofwaardig als er ook iets met de meldingen wordt gedaan.
Binnen een redelijke termijn.

Wat is een redelijke termijn?
Een aantal jaar geleden had de lokale krant ook al eens zo’n meldpunt georganiseerd.
We zijn nu veel meer dan vijf jaar verder, en er zijn een aantal knelpunten aangepakt.
Had het sneller gemoeten? Ja.
Had het sneller gekund? Ik weet het niet.
Had het meldpunt ons beter moeten informeren over de stroperige afhandeling van de meldingen? Ja

Ik ben gestopt om meldpunten mijn bevindingen te sturen, geen respons. Tegenwoordig stuur ik mijn meldingen rechtstreeks naar de betreffende wegbeheerder (gemeente, provincie, waterschap) en merk dat dan veel sneller gereageerd wordt. Bij een verdwenen STOP-bord bij Dodewaard werd zelfs binnen 24 uur een nieuw bord geplaatst na melding op zondagmiddag. Maandagmorgen 11:00 uur was er al een bord geplaatst… Aangezien de gemeente-ambtenaren maandag het bericht pas gelezen zullen hebben is er dus binnen enkele uren gereageerd!

Mijn eigen ervaring met het meldpunt is dat één probleem binnen iets van 6 maanden werd opgelost (voorrangssituatie duidelijk maken, borden plaatsen), een andere probleem werd aangepakt met het herinrichten van het kruispunt maar met andere meldingen is nog nooit iets mee gebeurd.

Ja, zoals @stoempert schrijft, mis ik vooral feedback. Ik snap best dat dingen (veel) tijd kosten en sommige meldingen nooit opgelost zullen worden maar ook dat zou goed zijn om te weten.

Wat @Lomito schrijft, direct aan de wegbeheerder een berichtje sturen is denk ik een goed idee, jammer dat die data niet openbaar is.

Wat betreft de gemeente, mijn gemeente gebruikt/ondersteund de BuitenBeter app, ik zie dat meer gemeenten dat doen, andere gebruiken Fixi. Ook een keus, wel jammer dat dat niet openbaar is en dat er daarmee meerdere systemen naast elkaar zijn.

Het heeft zijn voordelen.
Maar ik geef de voorkeur aan een anonieme melding via een meldpunt.
Op de een of andere manier heb ik het gevoel dat je na een paar meldingen door de ambtenarij wordt weggezet als een zeikerd.

In januari was er ophef over de voorstelling van de theatermakers van het collectief De Verleiders over het onderwerp privacy.
Zelfs de minister bemoeide zich er mee.
Dat was voor mij een veeg teken.

En dan is er nog het fenomeen van de data-analyses door de gemeente waarbij bestuurlijke beslissingen door onduidelijke algoritmes worden gemaakt.
Twee jaar geleden maakte een projectontwikkelaar bij mij in de buurt vol trots bekend dat er alleen mensen in zijn woontoren mochten wonen die de toets van de kritiek hadden doorstaan.
De kriteria en de informatiebronnen werden niet verder konkreet uitgewerkt.
Maar ik konkludeerde er uit dat mensen die actief (onder eigen naam) aan internetforums deelnamen, weinig kans maakten op een positieve beoordeling.

Net zoals @stoempert schrijft ben ik ook voorzichtig met het delen van persoonlijke informatie, je weet nooit hoe het nu en de in de toekomst gebruikt wordt/gaat worden. Ik zie ook wel de problemen ermee dat mensen “anoniem” makkelijker over de schreef gaan.

Ik gebruik de Beten Buiter voor meldingen aan de gemeente en zie dat die mijn e-mailadres en telefoonnummer meesturen, voor terugmelding. Op de site van de gemeente kan je ook een anonieme melding maken. Het valt me op dat er niet echt een categorie is waar je gevaarlijke situaties/verbetering kan melden, of het zou moeten zijn onder “Weg (fiets/voet)pad brug”, maar eens geprobeerd voor een gevalletje ontbrekende straattegels.

Wat mij niet helemaal duidelijk is, is of de fietsersbond de melding van het eigen meldpunt krijgt of dat die alleen worden doorgestuurd. Als de fietsersbond de meldingen krijgt is moet nog steeds de oplossing komen van de wegbeheerder en is eventuele follow-up waarschijnlijk afhankelijk van de lokale afdeling.