Meldpunt "Mijn slechtste fietspad": wie is de wegbeheerder?

Vragen, opmerkingen en suggesties over Meldpunt "Mijn slechtste fietspad".

Meestal is de gemeente de wegbeheerder, bij N-wegen is dit meestal de provincie en bij A-wegen Rijkswaterstaat. Boven de rivieren hebben de waterschappen veel wegen in beheer. Bij twijfel kun je altijd nog naar http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/wegbeheerders-pro-versie.aspx?cookieload=true gaan. 
Je ziet daar ook de contactgegevens van de wegbeheerder. Maar waarom zou je die gebruiken? Het Meldpunt is openbaar zodat anderen kunnen zien welke problemen er al gemeld zijn. Ze kunnen er op reageren en stemmen en je kunt makkelijk anderen oproepen om te stemmen (met de knop "Zoek medestanders"). Bovendien stuurt het Meldpunt automatisch je melding door naar de wegbeheerder en naar onze plaatselijke Fietsersbond afdeling. Die afdeling kan dan makkelijk in de gaten houden hoe het afloopt met je melding. 
Gebruik bij gemeenten de gemeentenaam zonder het woord Gemeente.  Zodra je een paar letters van de naam hebt ingetikt zie je al een lijst met de mogelijkheden waar je uit kunt kiezen. De namen van Amsterdamse stadsdelen beginnen allemaal met Amsterdam en een streepje, zonder het woord stadsdeel.  
Rijkswaterstaat en de provincies besteden soms het onderhoud van ventwegen en fietspaden langs hun wegen uit aan gemeenten, maar zij blijven verantwoordelijk. De kaart van Rijkswaterstaat is waarschijnlijk gebaseerd op het NWB zodat solitaire fietspaden in natuurgebieden er meestal niet in zitten. Kies in dat geval de gemeente. De meeste gemeenten en andere wegbeheerders zijn razendsnel in het melden dat zij niet de wegbeheerder zijn en dan zet ik de melding over naar de juiste wegbeheerder. 
Peter Q. van der ZouwLandelijk beheerder Meldpunt "Mijn slechste fietspad". Meldpunt@Fietsersbond.nl

Ik heb ongeveer 2 meldingen van slechte fietspaden gedaan, maar deze zie ik nog niet op de kaart vermeld, wel e-mail reactie gehad, opnieuw doen?