'Miljard euro voor fietsinfrastructuur'

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/miljard-euro-voor-fietsinfrastructuur/

Zolang automobiliteit de Nederlandse schatkist jaarlijks met zo’n 15 miljard euro vult zullen al te uitbundige investeringen in fietsinfrastructuur uitblijven. Die maatschappelijke baten van fietsmobiliteit worden niet direct ervaren, het is een investering die zich in de toekomst uitbetaalt terwijl wijzigingen in de opbrengst van belastingen uit automobiliteit direct gevoeld worden. En aangezien bestuurders/beleidsmakers meer geïnteresseerd zijn in de korte termijn zal de auto nog vele decennia gemolken worden.
Dat is ook de enige troost voor liefhebbers van de fiets: de wetenschap dat automobilisten volledig kaalgeplukt worden en dat een (weliswaar beperkt) deel van dat geld aan gratis fietsinfra wordt besteed.

De directe kosten van verkeersongelukken alleen al bedragen zo’n 17 miljard per jaar. Meer dan de opbrengsten uit de automobiel. Dan hebben we nog niet de vervolgkosten van blijvende invaliditeit, kosten voor milieuschade en de hoge uitgaven voor infrastructuur. Daar betaalt iedereen aan mee, niet alleen de automobilist. Fietsinfra gratis? Dat valt wel mee, de btw inkomsten uit fietsverkoop, arbeidsloon van de fietsenmaker en kleding en onderdelen t.b.v. die fiets zijn meer dan de rijksbijdragen voor fietsinfra. De automobilist gemolken? Neuh, eerder gesubsidieerd.

@Lomito staat dan ook niet bekend om nuances in zijn betogen. De auto blijft de god!

@wolfman De (in)directe kosten van verkeersongevallen drukken niet op de begroting van de overheid maar wordt via verzekeringspremies voor ziektekosten bij de burgers gelegd. De kosten voor autoinfra, ongeveer 5 miljard per jaar, is een investering om de jaarlijkse overheidsinkomsten (15 miljard) voor de toekomst veilig te stellen. Een rendement van 200% is best aantrekkelijk.

Beetje zwak om met een ad hominem te reageren. Bovendien pleit ik niet voor automobiliteit -ik heb zelf niet eens een auto- maar laat zien waarom al te uitbundige investeringen in fietsinfra uitblijven.

Mocht je dat willen weten, waarschijnlijk niet, ik rij jaarlijks zo’n 12K km op een speed pedelec en heb daarom baat bij uitbreiding van het fietssnelwegennetwerk. Maar ik heb weinig te klagen over het aantal fietssnelwegen in mijn woonwerkomgeving (Arnhem-Wageningen-Nijmegen).

De gemeente Roermond heeft het nu al lastig om de begroting rond te krijgen en ligt er veel achterstallig onderhoud.
De provincie zou voor ons aan de bel moeten trekken.
Fietsgeluk begint met mooie straten en brede fietspaden.
Een Maasbrug waar je veilig kan oversteken.
OVERHEID; Wanneer er ook in Limburg geïnvesteerd mag worden mogen we dan meebeslissen? Hartelijke fietsgroet,
Reinier den Uijl. Namens vele fietsers in Midden-Limburg.

Rijksbijdrage in het hoofdwegennet ruim 2 miljard per jaar. Maar de meeste infrakosten worden gemaakt door provincies en gemeentes, voor onderhoud én aanleg. Schattingen variëren, maar dat gaat om veel meer dan 5 miljard. (in onderstaand artikel komt Thalia Verkade tot ruim 7,2 miljard - kosten voor onderhoud worden volgens de Rekenkamer stelselmatig te laag geschat door de overheid).

Een groot deel van de gezondheidszorg komt uit algemene middelen en drukt dus wel degelijk rechtstreeks op de rijksbegroting. Inzet hulpdiensten, politie, ambulance, brandweer, is evenmin gratis.

Milieuschade wordt voor een aanzienlijk deel naar de toekomst geschoven, maar komt voor een deel nú ook al terecht bij die overheid in de vorm van nieuwe aanplant.

Het echte probleem is natuurlijk dat de overheid (i.c. het ministerie van Financiën) nauwelijks rekent met vervolgkosten.