Ministerie laat mooie ambitie wel heel goedkoop zijn


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/ministerie-laat-mooie-ambitie-wel-heel-goedkoop-zijn/

Nul verkeersdoden. Dat is het doel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Het plan staat bol van ambitie, maar de minister geeft niet thuis als het gaat om de middelen”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. In het plan beschrijft het ministerie hoe het tot 2030…


#2

Fietsen mag geen geld kosten en het geld dat beschikbaar is, is een druppel op een gloeiende plaat. Ook wordt de verantwoordelijkheid weer volledig naar de decentrale overheden geschoven, terwijl er inderdaad door de rijksoverheid meer algemene maatregelen genomen moeten worden om de gevaarsetting door motorvoertuigen te verminderen.

Inmiddels denk ik dat we het van de EU moeten hebben. Hier komen op het gebied van verkeersveiligheid en milieu op dit moment de beste voorstellen en regelgeving vandaan. Bijvoorbeeld alles wat in onderstaand artikel genoemd wordt.

https://www.ad.nl/auto/alcoholslot-in-2022-verplicht-in-nieuwe-auto-s-plus-nog-acht-systemen~af525cbb/?fbclid=IwAR1jOc6g-xatPRAUmxZ-FRSQeN6aduRJY5LqKumofdX1DHKD21rnjcrE3a4

En natuurlijk moet daarnaast gewoon geinvesteerd worden in moderneisering van de fietsinfrastructuur en beter beheer en onderhoud. En uiteraard moeten ook fietsers zonder licht, slechte remmen en alleen kijkend op hun telefoon en zich niet/nooit houdend aan verkeersregels, aangepakt worden. De gemiddelde fietsforens die dit wel allemaal in acht neemt, omdat ze anders snel op de Errste Hulp of erger belanden, hebben ook last van die groep die de fietser een slechte naam geeft.