Natuurplannen bedreigen fietspaden langs de kust

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Natuurplannen bedreigen fietspaden langs de kust - Fietsersbond

Een enorm berg zand bedreigt het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en Schoorl aan Zee. Ook de strandopgang Kattendel bij Bloemendaal is straks niet meer berijdbaar. Dit zijn slechts twee voorbeelden van zandverstuivingen die door natuurbeheerders worden opgewekt met bomenkap, het weghalen van helm en kerven graven. De opgewekte zandverstuivingen zijn door opdrachtgever provincie Noord-Holland vastgelegd…

Het beleidsplan ‘perspectief Fiets’ is niet veel meer dan een schaamlap voor bestuurders en een werkverschaffingsproject voor ambtenaren. Lippendiensten, meer is het niet.

Je ziet overal in Noord-Holland dat fietsers op doorgaande wegen uit de voorrang worden gehaald, zoals op de N246 waar doorgaande fietsers na verbeteringen aan de rijbaan voorrang moeten verlenen aan afslaande automobilisten, nota bene naar een erftoegangsweg …
Dat landelijke fietsroutes nu onder het zand verdwijnen wekt dan ook geen verbazing.

Ik ben een fanatiek fietser en heb de auto verkocht. Maar wat mij betreft gaat natuur(herstel) altijd boven de fietspaden. Dan maar een andere route kiezen.

Wat was er het eerst? De landelijke fietsroute of de plannen voor een zandverstuiving?
Als fietsbeleid zo belangrijk is voor de provincie zorg dan voor een nieuwe route en laat fietsers niet in het zand zakken.

Als het tij verloopt, moet je de bakens verzetten. Dat weet je als aan de kust woont. Water en zand zijn niet te sturen, het omleggen van een fietspad 150 meter oostwaarts wel. Laat men kijken wat er wel mogelijk is en houd op met mauwen over een natuurlijk en mooi proces wat wind en water beheersen.

Werk aan de winkel voor onderstaande coalitie.
Een ideale gelegenheid om te laten zien dat een coalitie met de ANWB zinvol is