'Nieuw kabinet moet nu doorpakken op verkeersveiligheid'

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/nieuw-kabinet-moet-nu-doorpakken-op-verkeersveiligheid/

Het verbaast me elk jaar weer hoe de Fietsersbond ongeacht de ontwikkeling van het aantal fietsdoden/gewonden een alarmistisch verhaal weet op te hoesten waarmee de politiek wordt geadviseerd om een onrealistische nuldoelstelling (2050) te halen… een doelstelling die net zo wereldvreemd is als het voornemen om in 2050 geen CO2 meer uit te stoten.

Uiteindelijk blijkt het allemaal om geld te gaan, d.w.z. geld uit algemene middelen die dan aangewend worden om onhaalbare doelen na te jagen zodat de geldstroom tot voorbij 2050 in stand kan worden gehouden. Wat in dit verhaal echter mist is wat de burgers willen. Er zijn immers pas nieuwe verkiezingen geweest maar verkeersveiligheid is daarbij niet als onderwerp naar voren geschoven, politieke partijen hebben zich er niet actief over uitgelaten en daarmee was (en is) het een non-issue.

Jammer, gemiste kans, over 4 jaar is er een nieuwe kans om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen en dan draagkracht onder de bevolking te verwerven.

Wat vreemd dat je zo negatief doen over dit initiatief. Je zegt dat 0 doden onrealistisch is, maar welk aantal vind je dan wel acceptabel? 10? 100? 1000? Ieder bedrijf dat ik ken streeft naar 0 bedrijfsongevallen, ondanks dat iedereen begrijpt dat ze nooit helemaal uit te bannen zijn, waarom zou dat voor fietsdoden anders moeten zijn? Het is vooral een aansporing het maximale te doen om dit leed te voorkomen. Wat mij betreft is iedere verkeersdode er Ă©Ă©n te veel.
Onder andere de Fietsersbond heeft zich voor de verkiezingen ingespannen om verkeersveiligheid tot een thema te maken. Daarbij moest het concurreren met heel veel andere onderwerpen, dus het logisch dat niet iedereen dat opgemerkt heeft. Dat wil niet zeggen het de komende 4 jaar geen aandacht verdient. Waaruit concludeer je dat er geen draagvlak onder de bevolking is? Ik denk dat als je een enquete houdt, een overgrote meerderheid vindt dat de verkeersveiligheid beter moet. Om dat te realiseren is naast een gedragsverandering inderdaad geld nodig, wat is er mis mee daar voor te lobbyen?

1 like

De landelijke politiek heeft wel andere dingen aan haar hoofd op dit moment. Dit is sowieso eerder een thema voor provinciale staten en de gemeenten. Die weten als het goed is wat nodig is en zijn makkelijker aanspreekbaar. (als het goed is)

1 like

Dit “initiatief” is een jaarlijks ritueel dat opgevoerd wordt na de bekendmaking van de ongevalscijfers. Het maakt ook werkelijk niet uit welke cijfers gepubliceerd worden, men schreeuwt moord en brand alsof er iets zeer ernstigs aan de hand, dat de verkeersveiligheid in Nederland achteruit holt… terwijl dat onjuist is. De verkeersveiligheid van alle categorieën neemt al enkele decennia toe en daarmee is Nederland één van de veiligste landen in de wereld qua verkeer.

Door aan te dringen op een onhaalbare nuldoelstelling wordt niet alleen kostbare algemene middelen verspild maar zal onvermijdelijk leiden tot het beperken van de mogelijkheden om deel te nemen aan het verkeer door senioren die door afnemende capaciteiten eerder komen te vallen of betrokken raken bij een aanrijding. En daarmee wordt het kind met het badwater weggegooid want het is juist een verworvenheid van onze hoogwaardige en veilige fietsinfra dat senioren tot zeer hoge leeftijd kunnen (mogen!) blijven fietsen.

Het aantal verkeersdoden moet ook in juist perspectief gezien worden: jaarlijks sterven 150.000 Nederlanders en daarvan zo’n 600 in het verkeer (0,40%) en van die 600 zijn dat 200 fietsdoden ofwel (0,13%).

Daarmee is niet gezegd dat er geen aandacht besteed moet worden aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Maar dat wordt al gedaan, elk jaar zien we ook de resultaten daarvan in een dalende trend voor het aantal verkeersdoden per gereden kilometer.

Het streven naar nul verkeersdoden is heel nobel maar niet realistisch en daardoor ook niet efficiënt. Veel beter zouden we de beschikbare middelen gebruiken op die plekken waar de meeste winst is te behalen. Zo vallen de meeste doden door kanker en hart- en vaatziekten, ziekten die te herleiden zijn op een ongezonde leefstijl. Hier valt veel meer winst te behalen door gezond eten goedkoper te maken en ongezond eten evenredig duurder. Of door 50-plussers gratis vitamine D3 te verstrekken, dat alleen al had 4.000 Corona-doden gescheeld.

De Verkeersveiligheidscoalitie, waar de Fietsersbond bij is aangesloten, maakt zich ernstige zorgen over het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Ondanks alle inspanningen van de politiek lukt het niet om een structurele daling van het aantal verkeersslachtoffers te bereiken. De meest recente cijfers van het CBS laten opnieuw een ontmoedigend beeld zien.

Aldus het nieuwsbericht van 22 april 2021 op de site van de Fietsersbond.

Dit is een onjuiste voorstelling van zaken. Het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers is al vele jaren achtereen vrijwel constant (rond de 20.000 per jr)… én het aantal dodelijke verkeersslachtoffers laat een dalende trend zien die ook dit jaar is doorgezet.

De uitspraak over stijgende aantallen verkeersslachtoffer is dan ook onjuist en alarmistisch. Blijkbaar is de waarheid ook voor de Verkeersveiligheidscoalitie slechts een optie… is dit de nieuwste trend van 2021?

Nu doorpakken… begin eens met het aanpakken van fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden (geen voorrang geven, door rood rijden, geen verlichting hebben, met oordopje/koptelefoon/GSM fietsen, die dronken zijn of onder invloed van drugs)…

https://www.youtube.com/watch?v=8lfJ4EQ6gyw