Omleidingsborden verplicht volgen?


#1

Ik heb een bekeuring (“Negeren verplicht fietspad”) gekregen omdat ik als fietser de gele omleidingsborden niet heb gevolgd. Het fietspad was opengebroken en er was geen bord dat het verboden was op de rijbaan te fietsen. Bovendien lag er een adres aan deze route, wat vervolgens niet meer te bereiken zou zijn voor fietsers/voetgangers. Is deze boete terecht of zijn de wegbeheerders vergeten het bord verboden voor fietsers te plaatsen?


#2

Standaard praktijk in dit soort gevallen: bezwaar aantekenen en uitstel van betaling vragen.


#3

Ik heb eigenlijk nog nooit politie fietsers zien controleren of bekeuren op verlichting na.

In de wet lees ik (artikel 5):

1 Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
2 Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.

Als het fietspad afgesloten geldt 2 naar mijn idee’ over (verplichte) omleidingen kan ik niets vinden. Zoals je al zegt kan je altijd aangeven dat je op een adres langs de route moest zijn en daarmee bezwaar aantekenen lijkt me een goede kans hebben.