Onderhoud fietswegdek in Barendrecht


#1

Buitenlandse Baan

Bij het fietspad tussen de Barendrechtseweg en de Groene Rede komen binnen enkele maanden na opnieuw asfalteren alweer de boomwortels omhoog. ik mijd dat fietspad. Er is indertijd ovv de gemeenteraad geasfalteerd om een skate-rondje te maken. De tegels zijn weggehaald, het zand is gladgestreken en er is is asfalt overheen gedraaid. Geen enkele fundering, geen worteldoek, niets om een behoorlijke wegdekkwaliteit op langere termijn te waarborgen.


#2

De gemeente en aannemers rijden met auto’s over de fietspaden. Dus gaan de tegels wijken. Als er flinke openingen zijn dan worden er tussen die tegels dan weer stukjes gestopt. Het gevolg: altijd openingen, gaten, hobbels en bobbels. De ergste voorbeelden zijn op BT-Oost te vinden.

De auto’s (nemen we aan) zijn noodzakelijke, maar de fundering en de kantopsluiting is daar niet voor gemaakt.

Maak dus funderingen en kantopsluitingen die niet kapot gan als er auto’s overheen rijden.

Als het fietspad dan toch rigoureus wordt aangepakt, dan gelijk asfalteren.


#3

Tegelfietspad heeft grote spleten tussen de tegels. Zeer slecht wegdek


#4

In deze tunnel blijft na een regenbui heel lang en veel water staan.


#5

Zodra het heeft geregend staat het fietspad bij deze rotonde onder water en blijft heel lang onder water staan.

Dat kan gelijk opgelost worden met het rechter trekken van het fietspad (zie fietsveiligheidsplan).


#6

Fietsend vanaf de Ziedewijdsedijk op het Boezempad moet de fietser bij de rotonde de autorijbanen van/naar Heerjansdam kruisen. Bij die kruising liggen de goten langs de autorijbanen veel te diep. De fietser krijgt enorme klappen.


#7

Tegen de gemeentegrens met Rotterdam ligt het fietspad achterlangs het tankstation van Argos. Volgens mij is er sinds ik in 1983 in Barendrecht ben komen wonen nog nooit iets aan dit tegelfietspad gedaan. Het “oude” Barendrecht kent maar TWEE fietsverbindingen met Rotterdam. Dit is er één van en dit stukje is echt nog gemeente Barendrecht. Gezien het belang moet het qua kwaliteit ook opgewaardeerd worden naar wat het is: een stukje van het hoofdfietsnetwerk. Dus: de routing goed bekijken en eventueel verbeteren en in asfalt uitvoeren. Dan niet zo’n flutkwaliteit qua findering als eerder genoemde Buitenlandse Baan.


#8

Sinds de bouw ligt middenin dit viaduct een put die flink boven het wegdek uitsteekt. Als je er door verrast wordt en toevallig maar één hand aan het stuur hebt dan lig je.

OF de put laten zakken tot deze gelijk ligt met het wegdek

OF het geheel in alle richtingen uitvlakken door asfalt aan te brengen.

NB NIET alleen maar een drempel over de gehele breedte maken maar ECHT volledig uitvlakken!