Ontwerpen aan Nederland Fietsland


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/ontwerpen-aan-nederland-fietsland/

De fiets kan een belangrijke rol spelen in de transitie die Nederland doormaakt op het vlak van verdichting, klimaat en energie. Dat was het ondubbelzinnige statement van Rijksadviseur Daan Zandbelt op een bijeenkomst in Rotterdam over ontwerpen aan de fiets in de vier grote steden. Dit project van het College van Rijksadviseurs (samen met de…


Supermarkten checklist
#2

Mooie thema’s, ik ben benieuwd naar de presentaties, ja in de stad is nog veel te winnen.


#3

Zo’n zin lees ik vaker.
Maar die zin blijkt steeds weer te betekenen dat ik al mijn Google skills moet inzetten om de stukken boven tafel te krijgen.
Is dat nu anders?

Uit bovenstaande samenvatting wordt me niet duidelijk vanuit welke probleemstelling de ontwerpers hebben gedacht.
Het komt op mij over dat ze een oplossing hebben geformuleerd voor een nog nader te bepalen probleem.

Ik lees vooral plannen om het de bestaande fietsers naar de zin te maken.
Ik lees geen maatregelen om het fietsen toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Niet iedereen vind Nederland Fietsland nastrevenswaardig.
Stadsbestuurders roepen wel dat ze de fiets verwelkomen.
Maar hun planologen vinden de fiets een ramp.
Met als resultaat dat er meer geld en energie wordt gestoken in het bestrijden van de overlast van fietsen, dan in het faciliteren van de fietsen.

Menig bestuurder ergert zich groen en geel aan die kluwen van fietsen die het stadsbeeld ontsieren.
Bestuurders willen geen fietsbeugels meer voor de deur van de winkel maar grote centrale ondergrondse stallingen.
Bestuurders willen dat je je eigen fiets thuis laat, en een deelfiets gaat gebruiken.
Bestuurders zien vooral fietsdrukte.
Must is de enige die daar wel op inhaakt.
Maar als fietser vind ik hun voorstel geen aantrekkelijk vooruitzicht


#4

Ik lees in bovenstaande samenvatting niet hoe men ze wil financieren.
Ik lees ook niet of men van mening is dat fietsen “gratis” moet blijven.

Ik vind fietsen in Nederland Fietsland ronduit duur.
En dat ik voor dat bedrag te weinig kwaliteit krijg.

Het tarief voor de bewaakte stallingen was altijd een bedrag per dag.
En niet naar rato van het aantal uur stallen.
En als je meerdere keren ging stallen, moest je elke keer opnieuw betalen.
Dat is veranderd. Nu is het fenomeen bewaakt stallen praktisch afgeschaft, en is daar een kleinschalig netwerk van stallingen met toezicht voor in de plaats gekomen.
Deze stallingen brengen mij niets in rekening.
Maar ik wil ze beslist niet gratis nomen.
Mijn kosten van het stallen worden bepaald door het risico op fietsdiefstal.

Een aanzienlijk niet te verwaarlozen areaal van Nederland Fietsland wordt beheerd door particuliere organisaties (waterleiding, natuurbeheer, etc), die regels stellen tav toegankelijkheid, en ook toegangsgeld vragen.
Er zijn (te) veel fietspaden in Nederland Fietsland waar je voor moet betalen, om er over heen te mogen fietsen.
Ik heb er eens een overzicht van gemaakt dat ik niet meer kan terugvinden…
Een voorbeeld. Om door de waterleidingduinen en natuurgebieden te kunnen fietsen moet je een dagkaart kopen.
Het bedrag per fietspad is weliswaar te overzien.
Maar je moet wel voor elk fietspad apart betalen.
Als je iets meer fietst dan in je direkte woonomgeving, kom je al snel een bedrag richting honderd euro.
Omgerekend naar het gewicht van mijn fiets, betaal ik meer “wegenbelasting” dan een automobilist.

Alles wat nieuw wordt gemaakt, moet op een gegeven moment ook onderhouden worden.
Voor nieuwe infrastructuur blijkt er altijd wel geld gevonden te kunnen worden.
Maar voor onderhoud aan het bestaande is nooit geld.

Ik begrijp dat fietsinfrastructuur geld kost, en ik ben bereid daar mijn steentje aan bij te dragen.
Maar wel graag één bedrag voor heel Nederland.
Een bedrag dat mij toegang geeft tot een uitgebreid alomvattend netwerk aan fietspaden, en een uitgebreid netwerk aan bewaakte stallingen met ruime openingstijden.

Bij de overheid betekent gratis altijd een vorm van uitgeklede dienstverlening waar niemand behoefte aan heeft.


#5

Ik heb nog nooit een bedrag betaald om ergens te mogen fietsen, hier lees ik alleen dat voor de waterleidingduinen en de Hoge Veluwe betaald moet worden, maar dat is niet voor de fiets, dat is gewoon voor alle toegang.

Sommige mensen zullen best meer willen betalen voor kwaliteit maar een ander groot deel zou denk ik liever minder betalen, misschien zitten we nu wel op een mooie middenweg.


#7

Uit het artikel druipt de focus op stedelijke gebieden, nergens lees ik over interstedelijke en interregionale infrastructuur. Dit heeft te maken met de aanname dat in de komende decennia het fietsgebruik vooral zal blijven bestaan uit ritjes in de stad van hooguit 5-6 kilometer. In werkelijkheid vindt er een fietsrevolutie plaats, wel een heel langzame, waarbij fietsers dankzij trapondersteuning veel grotere afstanden afleggen.

Door die trapondersteuning neemt de actieradius toe, onder voorwaarde van beperkte reistijd, waarbij forensen ontdekken dat ze niet elke dag in de file hoeven te staan en met vergelijkbare reistijd op het werk kunnen komen met een elektrische fiets. We praten dan over WW-ritten van 20-40 km, ofwel ruim boven de gemiddelde WW-afstand van 23 km.

Er zijn wel enkele voorwaarden om dit auto-vervangende fietsverkeer te accommoderen:

  • ruime fietssnelwegen tussen steden en regio’s (wordt hard aan gewerkt)
  • beveiligde, overdekte en verwarmde stalling met oplaadmogelijkheden bij grote bedrijven/instellingen en stadscentra
  • wetgeving die ruimte biedt aan snellere fietsen (huidige wetgeving is te star en onderdrukt het gebruik van de snelle fiets), bijvoorbeeld door meer keuzemogelijkheden toe te staan voor de plaats op de weg
  • een ruimhartige fiscale ondersteuning van fietsforensen: geen fiscale bijtelling en aftrekmogelijkheden voor de IB.

#8

Nee, die organisaties vragen geen geld om er te mogen fietsen, maar voor algemene toegang, ook wandelaars etc. betalen.

Ik ben wel benieuwd naar je lijst van gebieden, kan je er meer dan twee noemen die ik hierboven heb vermeld? Ik herken het probleem in zijn geheel niet.


#9

Onderaan de samenvatting las ik
Marco te Brömmelstroet wil afstand nemen van begrippen als … van het snel van A naar B willen, van de homo economicus.
Ik heb deze zin niet begrepen.

Hij zegt dat we moeten spelen.
Maar als drie wielrenners naast elkaar proberen als eerste bovenop een heuvel te komen, is dat direct weer een item in het NOSjournaal.