Oproep om het aantal verkeersongevallen fors te verlagen

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Oproep om het aantal verkeersongevallen fors te verlagen - Fietsersbond

De Verkeersveiligheidscoalitie roept de overheid en politiek op om echt in te zetten op verkeersveilige steden, veilige voertuigen, handhaving én het tegengaan van afleiding in het verkeer. Zo kan het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag worden gebracht. De hoogste tijd dus voor de overheid en politiek om hier gehoor aan te geven en maatregelen te nemen.…

Het eerste Strategisch Plan Verkeersveiligheid is in 2017 geschreven.
Dat is in 2021 vernieuwd.
Het kennisnetwerk SPV pleit dan voor konkreet geformuleerde doelstellingen zoals:
Als voorbeeld van een duidelijke doelstelling noemt de Verkeersveiligheidscoalitie: in 2030 hoeft geen fietser de rijbaan te delen met gemotoriseerd verkeer op 50 km/uur-wegen. Of: alle gemotoriseerde voertuigen die in 2025 worden verkocht, zijn voorzien van Intelligente snelheidsadaptatie (ISA). Of: in 2025 wordt élk ongeval met dodelijke afloop voldoende diepgaand onderzocht.

Dat zijn teksten die mij aanspreken.
Het is mij niet duidelijk waarom de hierboven door de FB geformuleerde speerpunten minder krachtig zijn geformuleerd.

Het is me ook niet duidelijk waarom de coalitiepartners niet samen naar buiten optrekken.
Zo’n coalitie kan een krachtig wapen richting de politiek zijn.
Eendracht maakt macht.
Het woord Verkeersveiligheidscoalitie suggereert eensgezindheid tussen de coalitiepartners.
Maar in de persuitingen heeft iedere partner zijn eigen kalender en speerpunten.

https://www.kennisnetwerkspv.nl/Nieuws/Verkeersveiligheidscoalitie-stuur-op-doelen-en-wer?returnurl=/Nieuws?page=6

De kracht van herhaling…

Ik heb hier eerder al uitgelegd dat een technocratische aanpak van verkeersveiligheid zinloos is (geen intrinsieke motivatie om alert aan het verkeer deel te nemen). De praktijk is dat iedereen maar wat doet, niet oplet (GSM, kletsen, koptelefoon) en wegens gebrek aan handhaving de verkeersregels niet volgen. Dat geldt voor alle verkeersdeelnemers.

Verder is het een feit dat NL één van de meest verkeersveilige landen in de wereld is dankzij de goede infrastructuur waardoor fietsers van alle leeftijden veilig aan het verkeer kunnen deelnemen… van basisschoolkinderen tot hoog bejaarden !

Ik ondersteun de inzet om tot lagere ongevalcijfers te komen maar niet de gekozen weg. De extreem hoge fietsveiligheid in Nederland hebben we te danken aan twee zaken: de verbeterde fietsinfrastructuur én de safety by numbers. Dat is niet overal het geval, er zijn veel plekken in NL waar de infra ondermaats is door bijvoorbeeld smalle fietspaden, onbeveiligde oversteken op provinciale wegen, paaltjes en weinig vergevingsgezinde bermen en wegkanten… en daardoor een lagere safety by numbers.

Juist hier is nog een wereld te winnen… nu doorpakken met het goede werk dat zich heeft bewezen in de dagelijkse praktijk.

1 like

Het zou chique zijn wanneer de Fietsersbond namens ‘ons’ fietsers ook de hand in eigen boezem steekt en pleit voor een betere verkeersopvoeding van fietsers: ‘mono’ rijden voor de jonkies (dus niet appen, bellen, of koptelefoons dragen op de fiets) en snelheid laag houden voor e-bikende oudjes.

Annejet Dijkstra,
Groningen

  1. Vooral nu in deze donkere, mistige dagen, zie ik heel veel fietsers (vooral jongere, maar niet alleen) zonder verlichting fietsen. Soms zie ik ze helemaal niet totdat ze voor mijn neus plotseling verschijnen. Heel gevaarlijk. Ik weet niet precies wat er aan gedaan kan worden, maar er moet iets gebeuren op dat gebied.

  2. Ik wacht op de dag dat de auto’s zo geavanceerd zijn dat ze automatisch niet harder dan limiet kunnen rijden afhankelijk van hun gps positie en de geldende snelheidsbeperkingen op de betreffende weg. Een hele verre toekomstmuziek zou zijn dat elke verkeersovertreding automatisch reregistered zou worden door de aanwezige electronische systemen.

  3. Voorbijscheurende brommers, die willekeurig op de autoweg en dan weer op de fietspad rijden, is echt een probleem.

Ik verwacht weinig of geen veiligheidswinst van straten met 30 km/uur, handhaving 25 km/uur voor ebikes, fietshelm, …
Ik ervaar vooral onveiligheid van fietsen/steppen/autos/… die mij rakelings passeren.
Ik zie de ClosePassRule die in meerdere Angelsaksiche landen is ingevoerd als meest waardevolle bijdrage aan mijn veiligheid.

Met onderstaand achterlicht kan je ('s nachts) precies aangeven waar ClosePass begint.
Overdag zal ik het nog moeten doen met een op de bagagedrager gemonteerd handje.