Oude actieposters in nieuw jasje

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/oude-actieposters-in-nieuw-jasje/

Iris Fransen deed een afstudeerstage voor haar studie Communicatie en Multimediadesign bij de Fietsersbond. ‘Ik wilde werken bij een organisatie waar ik achter kon staan.’ Hoe kwam je bij de Fietsersbond terecht? ‘Een studiegenoot van mij heeft eerder stage gelopen bij de Fietsersbond en die was heel enthousiast. Ik was aan het worstelen of ik…

Ik lees hier dat de Fietsersbond geen bestaansrecht meer heeft.
Terwijl ik nog steeds iedere dag moet vechten voor mijn plekje in het verkeer.
Voor mij, als senior in de dop, is het de hoogste tijd dat de ENWB weer wordt afgestoft.

Met het benoemen van kleine konkrete overzichtelijke verkeersproblemen bereiken we meer voor de fiets dan met dat grote alomvattende moeilijk te vatten klimaatprobleem.
Daar zijn politieke partijen voor.

Ik kan me niet voorstellen dat " de jeugd" fietsdiefstal als een gegeven accepteert waar niets aan gedaan hoeft te worden.
Ook als je op een SWAPfiets rijd, heb je er mee te maken.

Niet overal.
ProRail is nog steeds bezig om fietsers zo veel mogelijk kilometers te laten omrijden.

Dit soort combinaties van doeleinden moet argwanend worden benaderd, sinds Turkmenistan een resolutie in de VN heeft ingediend, waarin wordt gepleit om het fietsen in te zetten als middel tegen de klimaatverandering.
De president van het land laat zich graag zien op de fiets met een pistool in de hand.
Verder verdient de elite van Turkmenistan grof geld met de exploitatie van fossiele brandstoffen.

Fietsersbond: Schoenmaker, hou je bij je leest.
Een zegswijze die na eeuwen, nog steeds staat als een huis.

Als ik het goed heb, mag je niet door dat land fietsen.

Natuurlijk heeft de Fietsersbond nog toekomst. Ik denk vooral op lokaal niveau, om bijvoorbeeld bij verkiezingen partijen te benaderen, en mee te praten in besluitvormende organen.
Ook landelijk natuurlijk.