Overal 30 binnen de bebouwde kom


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/overal-30-binnen-bebouwde-kom/

Meer ruimte en minder verkeersslachtoffers De Fietsersbond wil dat in heel Nederland 30 de norm wordt binnen de bebouwde kom. ‘Door de steeds grotere verkeersdrukte staat de veiligheid en het fietsplezier voor fietsers onder druk. Het is tijd voor een volgende stap: 30 is het nieuwe 50’, zegt Saskia Kluit van de Fietsersbond. In de…


#2

Sorry, maar dit soort doctrines worden bedacht achter een buro in randstedelijke omgeving en zijn niet meer dan een politiek dogma dat tot absurde en totaal overbodige regels/verboden leidt buiten de “randstad”. In Geleen of Sneek 30km/u rijden i.p.v. max 50km/u…? (Mag ook Driebergen zijn, is dichter bij Utrecht…, en met een bebouwde kom met bijna overal aparte fietspaden.) Nou en? Dit voegt alleen iets toe aan de schijn-fietsveiligheid! En aan de regeldichtheid en daarmee in feite aan de kwetsbaarheid van fietsers in Nederland. Dit soort regels zijn voorbehouden aan het lokale niveau. Zonder handhaving zijn regels/verboden waardeloos en dus hooguit schijnveiligheid.
Mevrouw @S.Kluit: snelheids verboden (per bord) van 30km/u worden niet/nooit gehandhaafd in Nederland! (en veel andere overtredingen ook niet) En zeker niet, en terecht!, indien er verder geen snelheidsremmende maatregelen gelden (zoals bijna altijd het geval is). De kern is: dit is geen zaak voor nationale maatregelen.


#3

Het is heel mooi dat de Fietsersbond streeft naar minder fietsdoden, wie wil dat nu niet? Toch zit de Fietsersbond op een compleet verkeerd spoor als het gaat om mogelijkheden voor verlaging van het aantal fietsdoden.

Allereerst is er het hardnekkige misvatting dat het fietspad onveiliger geworden is. Dit is aantoonbaar onjuist, het fietspad is juist veiliger geworden dankzij het toenemende gebruik van de fiets. Het aantal fietsdoden per jaar is al 10-15 jaar stabiel op zo’n 190 terwijl het aantal fietskilometers in diezelfde periode met 15% is toegenomen. Het fietsen is dus 15% veiliger geworden!!!

De volgende misvatting is dat de meeste ongevallen veroorzaakt worden door andere verkeersdeelnemers en dan met name afslaande auto’s. Ook dit is onjuist, van alle fietsongevallen wordt zo’n 65% veroorzaakt door de fietser zelf die tegen stilstaande objecten aanrijdt of gewoon ten val komt. Van de resterende 35% tweezijdige ongevallen zijn fietsers opnieuw zelf voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk door slechte zichtbaarheid (geen verlichting, geen opvallende kleding), slecht verkeersgedrag (door rood rijden, bochten afsnijden, geen voorrang verlenen) en door onoplettendheid (afleiding door GSM/oortjes of omgeving/gezelschap, verminderd reactievermogen door alcohol/drugs).

Het komt mij dan ook nogal vreemd voor dat de Fietsersbond niet de hand in eigen boezem steekt maar de beschuldigende vinger naar andere verkeersdeelnemers wijst. Het is duidelijk dat fietsers heropgevoed moeten worden om te voorkomen dat ze zichzelf te pletter rijden en daarbij andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar brengen en bovendien de aansprakelijkheid kunnen afwenden op die andere verkeersdeelnemers.

Zolang dat niet gebeurt kan de Fietsersbond hoog en laag springen maar zal er niemand zijn die nog naar de Fietsersbond luistert. Verder zou ik overheid adviseren de subsidies aan de Fietsersbond te heroverwegen wanneer zij volhardt in de weigering om fietsers aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.