Politie: 'Met name Oost-Europese bendes'


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/politie-met-name-oost-europese-bendes/

Ze zijn er nog steeds: de junks en dieven die op marktplaats een fietsje verkopen. Maar de politie ziet in het hele land steeds vaker Oost-Europese bendes die op grote schaal stelen. Met lokfietsen kan de politie achterhalen wie de fietsendieven zijn. Volgens de politie is het beeld in het hele land hetzelfde: het zijn…


#2

Ik ben blij te lezen dat de politie nog aan de fietsdiefstal werkt.
Ik had de indruk dat ze het hadden opgegeven.
Vooral omdat de politie nooit een duidelijke analyse van de fietsdiefstal heeft gepubliceerd; de ene keer wordt de helft van de fietsen gestolen bij de woning, de andere keer zou de diefstal zijn geconcentreerd rondom centrumstallingen en/of OVhaltes, enz
Dat geeft mij de indruk dat de politie er geen grip op heeft.
En dat dit soort interviews alleen maar bedoeld zijn om ons rustig te houden.

Maar in bovenstaand artikel gaat het uitsluitend om de lokfiets.
Waar zijn al die andere technieken gebleven die in de afgelopen 10+ jaar als het wondermiddel zijn gepresenteerd; het fietsdiefstalregister, kontroles op het in/verkoopboek van fietsenhandelaren, het (digitale) framenummer, fietsgraveeracties, de DNAspray, nauwe toegangspoortjes van stallingen, enz

Ik was verbaasd te lezen hoe de bendes aan het werk zouden gaan.
De geschetste werkwijze lijkt mij te arbeidsintensief.
De gezagsdragers in mijn gemeente hebben altijd gezegd dat de OostEuropeanen hun VRACHTwagen naast een stalling parkeren, in vijf minuten vol zetten, en in twee uur over de grens zijn.
En dat de politie aangiftes dus nooit snel genoeg zal kunnen afhandelen.

Ik probeer me we wel eens een voorstelling te maken van de omvang van een transport van 500000 fietsen over de grens.
Ik kan me niet voorstellen dat dat ongemerkt is.
Dat is niet een of twee busjes. Dat is een konvooi van busjes.
Dat moet toch opvallen?
Of is dat weer een taak voor een andere afdeling van de overheid, met andere prioriteiten?


#3

In het interview zegt de politie dat ze iets aan fietsdiefstal doen omdat burgers er zich aan ergeren. En alleen daarom.

De VPRO heeft ooit een documentaire uitgezonden waarin duidelijk werd gemaakt dat fietsdiefstal een opstapje was naar zwaardere vormen van criminaliteit.
Een fiets stelen was relatief eenvoudig met een kleine pakkans.
Met het geld dat daarmee werd verdiend kon de beginnende crimineel zich inkopen in meer lucratieve vormen van criminaliteit.

Illustratief vond ik in dit verband het recente verhaal van een man die zich bezighield met het omkatten van fietsen.
Hij had inmiddels 1000 fietsen omgekat, en had daarmee EUR 100,- per fiets verdiend.
Zo eenvoudig is fietsdiefstal, dat dieven tevreden zijn met EUR 100,-


#4

AANGIFTE doen zegt de politie. Kost veel tijd en moeite en het resultaat? Geef ons eens cijfers en vergelijk ze met autodiefstal. Bij ons zijn er 4 fietsen gestolen, 4 aangiftes gedaan met aankoopformulieren (gedetailleerd) en 0 gerecupereerd. Je kunt de burger wel vragen om aangifte te doen, maar wanneer die burger er niets van merkt dan houdt het ook een keer op. Lokfietsen zijn de enige mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen (dieven, tussenhandelaren, eindhandelaren, trajecten) samen met onze inspanningen om onze fietsen beter te beveiligen zodat de dieven wel de lokfietsen moeten stelen omdat dat de makkelijke zwijntjes zijn.


#5

Gemeentelijke bestuurders ronken al vele jaren luidruchtig over de komst van Open Data.
Elke gemeente beschikt over grote hoeveelheden informatie. Open data is de term die gebruikt wordt om (een deel van) deze gegevens en informatie beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Via de gemeentelijke website.
Tot zover deze reclame boodschap.
De meeste initiatiefvoorstellen voor meer Open Data zijn inmiddels vier jaar oud.

Informatie over fietsdiefstal zou ook via Open Data beschikbaar kunnen worden gesteld.
Tot dusver weet ik alleen van de gemeente Dordrecht dat zij ooit eens een keer een Open Data kaart van de fietsdiefstal hebben gemaakt.

De wethouder lijkt trots te zijn op deze openheid.
Helaas is het mij nooit gelukt om meer openheid van informatie over fietsdiefstal los te peuteren bij een gemeente.