Recreatieve bestemming onvoldoende bereikbaar per fiets

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/recreatieve-bestemming-onvoldoende-bereikbaar-per-fiets/

Om fietsers te kunnen laten genieten van het moois dat hun regio te bieden heeft, is volgens Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een evenwichtig netwerk van geschikte en goed onderhouden paden en wegen nodig. Fietsinfrastructuur die aansluit op de behoeftes van de fietser. De samenwerkende organisaties zien met name nog veel onbenut potentieel in…

De tekst is zo soepel geschreven dat je, bij eerste lezing, al snel denkt logisch, wie kan hier nu tegen zijn.
Bij tweede lezing blijken er voldoende regels te zijn die mij ergeren,

Bijv aanbeveling 10 over het afbreken van schotten tussen de verschillende fietsvormen.
Terwijl er geen maand voorbij gaat of er klaagt wel iemand op dit forum over wielrenners, snelle ebikes, enz.
Een standpunt dat een eind aan deze klaagzang had kunnen maken, was welkom geweest.

Aanbeveling 2 over bredere fietspaden versterkt deze klaagzang alleen maar.
Hoe breder de fietspaden, hoe aantrekkelijker deze paden worden voor wielrenners, snelle ebikes, enz
Precies wat we juist willen vermijden.

Van langer geleden herinner ik me een onderzoek waarin wordt gepleit voor het scheiden van langzame en snelle fietsers.
De konklusies van dit onderzoek werden toen door de FB onderschreven.
Of gaat aanbeveling 7 over sturing van de verschillende gebruikers daarover?

Enige tijd geleden heeft de FB nog, met 50 anderen, een petitie ondertekend.
Een van die 50 was een organisatie die de fietsers juist op afstand van de natuurgebieden wilde houden.

Ik zou de fietspaden niet breder willen hebben.
Maar de berm moet wel veel veiliger.
Zodat je veilig de berm in kan duiken, als het een keer dringen wordt.

Nu is de bermrand te vaak veel te steil, met los zand.