Snelle winst te behalen voor de fiets in landelijk gebied

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Snelle winst te behalen voor de fiets in landelijk gebied - Fietsersbond

Verwijder hindernissen op fietspaden en neem knelpunten met gemotoriseerd verkeer weg Dé twee basis-ingrediënten voor het maken van een recreatieve fietstocht zijn een aantrekkelijke omgeving en aangename paden. Volgens koepelorganisatie Fietsplatform kunnen dijk- en plattelandswegen hiervoor prima geschikt zijn. Deze hebben vaak ook een hoge attractiewaarde. Maar de menging met gemotoriseerd verkeer maakt het op…

In 2 zinnen wordt aangegeven dat er vrije fietspaden moeten komen en binnenwegen autoluw gemaakt moeten worden. De rest van het hele artikel gaat voornamelijk over het huidige stokpaardje: de (on)nodige paaltjes.

Kom eens fietsen op de wegen van het buitengebied. En dan niet in het groene hart, of rond het Utrechtse, maar echt ergens over de IJssel.

De 60 km wegen zijn niet breder geworden, nog steeds kaarsrecht zonder enige hindernis, maar hebben wel een suggestie-strook en soms een rood kleurtje gekregen. Prachtig, toch? De gemiddelde plattelander rost echter nog steeds heel gewoon met veel te hoge snelheid over die wegen (da he iek altiet zo daan, da geet noe ok wel. Da kleurtie zegt mie niks). Nauwelijks ruimte gevend voor fietsers, ook niet aan schoolkinderen. Tenzij het een moeder is die haar kinderen naar school brengt.
Hindernissen op deze wegen voor gemotoriseerd verkeer is niet haalbaar, de boeren zullen elk initiatief hiervoor via hun gemeentelijke vertegenwoordigers wegstemmen in de gemeenteraad. Hij moet toch fatsoenlijk met de trekker op die weg kunnen rijden? Het economisch belang weegt zwaar.
De binnenwegen hebben niet eens die suggestiestroken. Het gemiddelde (dubbellucht) landbouwvoertuig past nog net op die weg. Buiten oogsttijd wil de boer nog wel ruimte geven aan fietsers, maar tijdens de oogst? Tijd is dan ook hier geld, zeker als de loonwerkbedrijven zijn ingeschakeld. Vaak met jonge werknemers (16+).
Meer vrije fietspaden is bijna een utopie, evenals het idee om wegen te verbreden; weinig boeren zullen stroken (wei)land opgeven c.q. willen verkopen om daar bijvoorbeeld een fietspad door de gemeente aan te laten leggen. Bovendien lopen er veel ontwateringsslootjes tussen de weg en wei, en geen enkele boer geeft dat slootje op.
Nee, de plattelandsproblemen zijn van een hele andere aard dan een overbodig paaltje, en veel complexer dan het artikel suggereert.

Aan de andere kant moet ik toegeven dat buiten oogst-, hooi- en kuiltijd, buiten de spitstijden (die op het platteland iets anders zijn dan in de stad), buiten de zaterdagavond en buiten de aanrijtijden om naar de kerk te gaan, het heerlijk, stil en autoluw rijden is in het buitengebied.