Speedpedelec blijft op de rijbaan


#1

Onlangs heeft de ledenraad FB bevestigt, dat de speedpedelec in beginsel op de rijbaan hoort (dus brommer-regels aanhoudt). Inmiddels wordt ook steeds duidelijker, dat het rijden met een speedpedelec (een “elektrische trapbrommer”) op 50km/h-wegen nauwelijks méér risico’s met zich meebrengt dan met een klassieke brommer, mits:

  • de motor minimaal 700 Watt levert (zie onze TestKees);
  • de speedpedelec voorzien is van attributen - zoals 45km-sticker achterop, richtingaanwijzers, remlicht, kentekenplaatverlichting etc. - die ervoor zorgen, dat bij nerveuse automobilisten een lichtje gaat branden (ach ja, die horen hier te rijden); en
  • de berijder bekeken rijdt, d.w.z. niet als een fietser maar meer als motorfiets, dus “dominant” op de weg, zichtbaar opstellen bij een stoplicht, niet laveren tussen auto’s en zo meer.

Dat is goed voor de speedpedelec-rijder en nog beter voor de fietser.


#2

De Fietsvisie2040 kan dan wel stellen dat we een grote fietsfamilie zijn, maar zo voel ik het nog niet.

Ik kan me voorstellen dat een ledenraad die voor het overgrote deel bestaat uit traditionele fietsers van mening is dat de pedelec van het fietspad af moet/niet op het fietspad hoort.
Dat is de grondtoon die ik meen te lezen in de ledenraadsstukken eindrapport en reactieAB.
Ik heb niet gelezen dat men heeft onderzocht hoe de pedelec in belangrijkere kan bijdragen aan schone mobiliteit.

Men heeft zich oa gebogen over de vraag of een pedelec zich veilig kan bewegen tussen autos op een 50 km/uur weg.
Maar diezelfde ledenraad was ook van mening dat 30 km/uur het nieuwe 50 km/uur moest worden.
Over welke 50 km/uur wegen hebben we het dan?

Ik lees in de conclusies dat de FB van mening is dat pedelecs veel vaker naar de rijbaan kunnen worden verwezen dan nu het geval is.
Maar tijdens de discussie over brommer naar de rijbaan waren de wegbeheerders in mijn woonomgeving zeer terughoudend in de toewijzing van wegen aan de brommer.
Jaren nadien rijden er nog steeds meer brommers op het (brom)fietspad dat fietspad was geworden dan op de rijbaan.

In mijn woonplaats is de wegbeheerder al geruime tijd van mening dat de brommers moeten worden beloond, omdat ze filemijders zouden zijn.
Veel autonome fietspaden zijn om die reden aangewezen als (brom)fietspad.
Het gros van de brommers blijkt die autonome (brom)fietspaden boven de 50 km wegen te verkiezen.

Kortom. Een richtingaanwijzer en een verlichte kentekenplaat zijn voor de pedelecrijder zelf waarschijnlijk onvoldoende beweegredenen om zich tussen de autos te bewegen.
Als traditionele fietser heb ik meer baat bij een wettelijke maatregel waarbij het (brom)fietspad wordt afgeschaft, en we alleen nog fietspaden kennen, met een maximumsnelheid van 22 km/uur, en de vrijheid voor een ieder (incl wielrenners) die sneller wil, om zich tussen de autos te mengen.


#3

Voor liefhebbers van rapporten raad ik aan om de taakopdracht van de Commissie Speed-Pedelec te vergelijken met de aangeleverde inhoud, notie te nemen van het feit dat 3 leden niet getekend hebben, even te neuzen bij CROW https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Fietsberaadnotitie-Speed-pedelec-een-verkenning-na, en zich vervolgens af te vragen op welke wijze de FB het belang van de fietsers vorm heeft gegeven.
De milieuwinst van de speedpedelec ligt voor de hand en hoefde niet verder onderzochte te worden. Maar let op: bij de overstap van auto naar speedpedelec ja, en wat bij e-bike naar speedpedelec (dan gaat dit niet op)?
Ik heb het over 50km-wegen waar de maximumsnelheid 50km/h is. Overigens zijn er geen problemen met brommers, speedpedelecs, scooters etc op 30km-wegen. Daar rijdt “iedereen” op de rijweg (geen brom-fietspad nodig).
Brom/fietspaden afschaffen? Moeten verbrandings- dan wel elektrische trapbrommers bij 80km-wegen op de rijbaan rijden of mogen/moeten die dan op het fietspad?


#4

Ik heb een maximumsnelheid voorgesteld voor alle gebruikers van het fietspad, en iedereen die sneller wil de vrijheid gegeven om voor de rijbaan te kiezen.
Het snelheidsverschil tussen een speedpedelec en een traditionele fietser is groter, dan het snelheidsverschil tussen een speedpedelec en een auto die 80 km/uur rijdt.

De angst die een speedpedelecberijder voelt temidden van autos die 80 km/uur rijden, is dezelfde angst die traditionele fietsers voelen als een speedpedelec op volle snelheid over het fietspad beweegt.

Ik zou de vraag willen omdraaien.
Wat moet er volgens jou aan de regelgeving veranderen, om te bereiken dat de pedelec een volwaardige bijdrage gaat leveren aan schone mobiliteit in het algemeen?
Wat moet er gebeuren om automobilisten te bewegen om de auto te laten staan, en met de speedpedelec naar het werk te gaan?
Wat moet er gebeuren aan de inrichting van de weg om het potentieel van de speedpedelec ten volle te kunnen benutten?
Welke regelgeving hoort daarbij?


#5

Het punt over het snelheidsverschil zie ik niet helemaal/of anders. Hoe het nu geregeld is, werkt het in elk geval goed: speedpedelec is ingedeeld als brommer en houdt zich aan deze spelregels.
Bedoelde vraagstelling kan beter aan de Kopgroep Speedpedelec der Lange Landen worden gesteld. De FB komt op voor de fietser, althans dat zou die volgens de statuten moeten doen. De FB is ook niet voor de - langzamere – scooter.
Persoonlijk vind ik het een prachtig ding, wat een positieve bijdrage kan leveren aan het tegengaan van congestie en milieuvervuiling. En ik ben er – evenals de FB – voor om hen toegang te verlenen tot SNELfietspaden (mits goed gedimensioneerd).


#6

Ik woon aan de westzijde van Rotterdam.
De file voor mijn deur begint elk dag eerder, en duurt elke dag weeer langer.
Volgens de directeur van de FB kan de fietsfamilie een oplossing bieden voor dit probleem.

In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan om snelfietsroutes te ontwikkelen tussen Rdam en DenHaag.
Geen van die pogingen heeft tot resultaten geleid.
De traditionele polderwegen zijn nog steeds de snelste optie.

Rotterdam-DenHaag is een ideale afstand voor een speedpedelec.
Ik heb eens nagegaan in hoeverre een speedpedelec mij eerder in DenHaag zou kunnen brengen dan een auto.
Ik heb moeten concluderen dat het hierboven genoemde standpunt van de ledenraad, de speedpedelec niet helpt om eerder in DenHaag te zijn dan een auto. Ondanks de hardnekkige filedruk.


#7

Hier in de Betuwe/Veluwe/KAN-regio wordt in flink tempo fietssnelwegen uitgerold met als oudste en bekendste het Rijnwaalpad tussen Arnhem en Nijmegen. Als er file staat rij je met je speed pedelec het langzaamrijdende verkeer met gemak voorbij en dat geeft veel voldoening. Ook langs de A50 (Tacitusbrug) begint het verkeer weer regelmatig vast te lopen ondanks de verbreding van de brug. Op het fietspad erlangs kun je het chagrijn van de automobilisten voelen…

De verdere uitrol van fietssnelwegen is onstuitbaar, daar doet de ledenraad van FB weinig tegen. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze snelwegen door fietsers. Met name voor speed pedelecs zijn deze brede fietswegen ideaal, je kunt er met gemak 45 km/u rijden. Ik zie ook steeds meer SP-ers gebruik maken van de fietssnelwegen, langzaam aan begint men de voordelen van deze fiets te waarderen.


#8

Die traditionele polderwegen zullen zeker niet al te veel om zijn waardoor een snelfietsroute niet veel korter zal zijn. Die polderwegen zijn verder niet al te druk waardoor het ook voor een speedpedelec geen probleem wat betreft veiligheid zou moeten zijn.

Ik snap eigenlijk niet waarom je zou moeten wachten op een snelfietsroute en dan ook nog eentje waar je met je speedpedelec overeen mag.


#9

Misschien ff opletten. De FB is nu juist vóór meer snel/doorfietswegen. Dat er fietsers dankbaar gebruik van maken lijkt me logisch. Steun ik van harte. Ook het idee om er speedpedelecs op toe te laten.
Dat zijn overigens geen fietsers. Sommigen willen dat nog wel eens vergeten; het zijn brommers met trappers. Niet alles wat trappers heeft is een fiets, zie bv. een Bultaco (= speedpedelec) https://www.resa-racing.nl/bultaco-brinco/bultaco-brinco-moto-bike-r
Het lijkt me geen goed idee om met een speedpedelec 45km/h op een (snel-)fietspad te rijden (Lomito). Overigens zijn elektrische trapbrommers bij mijn weten nog niet welkom op snelfietspaden (behoudens in geval van ontheffing).


#10

Het onderscheid zit niet in de trappers maar in de gashendel. Met die Bultaco KAN er meegetrapt worden maar het hoeft niet. Bij een speed pedelec MOET er getrapt worden anders gebeurd er niets, net als bij een gewone fiets.

En gelukkig zijn speed pedelecs ook welkom op fietssnelwegen:


#11

Ik hoop dat de FB (en de wetgever) het een beetje bijhoudt. De FB kijkt vooral na die trappers, wat nogal voorbij gaat aan recente technische ontwikkelingen. Bij een Qwic is het tijdens de start zo dat een korte beweging van de trappers de motor aanzwengelen; kort door de bocht: de benen ondersteunen de motor. Sommige Batavus-modellen hebben een “boost”-knop, die geeft de fiets een zwieper zonder extra spierkracht aan te wenden. Het inzetten van spierkracht wordt dus hoe langer hoe minder een werkbaar criterium. Die grens is zo gek nog niet om snelle tweewielers (met ondersteuning/aandrijving boven de 25km/h), zoals elektrische - en verbrandingsbrommer, van het gewone fietspad af te houden.
Snelfietspad is een ander verhaal, mits goed gedimensioneerd. Daar moet voor de speeders natuurlijk een maximum snelheid gelden; maar zeker geen 45km/h.
Overigens toont de foto (vorige bijdrage) geen fietspad maar een brom-/fietspad, waar elke soort brommer welkom is.


#12

De foto is ter hoogte van de oversteekplaats van het Rijnwaalpad in Ressen. Deze fietssnelweg F325 is ook toegankelijk voor bromfietsers. Ik rij daar vrijwel dagelijks maar stinkende bromfietsers zie ik daar vrijwel nooit… wel zie ik daar dagelijks veel speed pedelecs en E-bikes. En gewone fietsers vooral tijdens de zomermaanden.


#13

Hoop dat de FB zich sterk maakt voor alle fietsers die graag een beetje door willen fietsen op de rijbaan zoals dat in de meeste landen buiten Nederland ook kan en mag. Daar horen dus alle snelle fietsen bij, ook racefietsen die vaak boven de 40km/u rijden. Op onze Nederlandse fietspaden kun je echt niet opschieten, met al die veel te scherpe of haakse bochten en al die fietsers die midden op het fietspad rijden of met z’n drieën of vieren naast elkaar. Ik rijd, met mijn velomobiel, verplicht want minder dan 75cm breed, met grote tegenzin over het fietspad. Gevaarlijk is het niet maar met een kruissnelheid van boven de 45km/u en regelmatig snelheden boven de 60 blijf je op het fietspad aan het bellen of toeteren om midden op het fietspad rijdende “appers” te waarschuwen, terwijl je op de rijbaan tussen de auto’s prima kan rijden. De auto’s die daar rijden gaan me ook al vaak te langzaam. Heb i.i.g. nog nooit meegemaakt dat er voor autoverkeer enig oponthoud door ontstaat. Als ik hier hoor dat sommigen al moeite hebben met s-pedelecs en brommers op het fietspad…die rijd ik op mijn 150km forens met behoorlijk snelheidsverschil voorbij. Dus a.u.b. geef de rijbaan terug aan alle fietsers die graag op willen schieten.
Hoop ook dat iedereen begrijpt dat maximumsnelheden voor auto-vervangende vervoermiddelen een heel slecht idee is. Mijn gemiddelde snelheid over 150km/dag ligt behoorlijk hoger dan dat van de gemiddelde forens in z’n auto en vergeet daarbij ook niet dat 90% van het autoverkeer binnen 5 tot 10km van huis ligt. Die mogen van mij allemaal met de fiets gaan rijden en als ze een beetje doortrappelen allemaal op de rijweg.


#14

Je bent een uitzondering en uitzonderingen mogen nooit bepalend worden voor een algemene regel. Overigens: fietspaden waar je met meer dan twee naast elkaar kunt rijden zijn hier (zuid/midden-limburg) onbekend. Advies: maak je voertuig breder, dan mag je tussen de auto’s.


#15

Ja breder maken, dat kan maar is dan wel “infringement of the rules” en voelt niet ok. Het gaat er toch gewoon om dat voertuigen met vergelijkbare snelheid gebruik kunnen maken van dezelfde weggedeelten? Het arbitraire onderscheid dat nu gemaakt wordt op wel of niet gebruik van motor terwijl dat nauwelijks iets met de snelheid te maken heeft gaat het overvolle fietspad niet helpen. Racefietsers, zeker in groepjes gaan net zo hard als een s-pedelec of brommer en halen alle snorfietsers in, waarom zouden die dan wel op het fietspad moeten rijden? Moeten die ook maar een stok van 75 cm onder het zadel binden zodat ze op de rijweg mogen?


#16

[geluid van krekels] :rofl: