Stoplicht 22.1

Ik fiets veel, dagelijks lange afstand woon/werk. Als het mee zit leg ik 32 km af in een uur fietsen incl 3 spoorwegovergangen enkele rotondes, kruisingen en diverse stoplichten. Op 1 oktober as. heb ik een jaar lang deze route gefietst en heb ik ruim 14.000 km woon/werk afgelegd
Ik ben na een aanvaring vorig jaar met een automobiliste, die mij niet opmerkte, defensiever gaan fietsen. Hierbij heb ik ook meer geduld op kunnen brengen voor het soms onnodig wachten bij stoplichten voor lege kruisingen. Maar ook juist voor drukke kruisingen waarbij bellende, rokende, etende, zich opmakende en lezende automobilisten zich over kruisingen proberen te spoeden of te persen tijdens de ochtend- of avondspits.
Ik zie dat fietsers wel meer ruimte krijgen door verbeterde paden en kruisingen. Maar we zijn er nog lang niet.
Opvallend hierbij is dat er bij diverse fietsersstoplichten de laatste jaren in toenemende mate de zogenaamde “wachtlichten” zijn toegevoegd.
Deze extra lichten dienen om de fietsers de wachttijd zichtbaar te maken. De hoop is dat ze geduld zullen opbrengen om te wachten omdat het nu inzichtelijk is hoe lang ze nog te wachten hebben.
Sinds kort is er op een fietsersovergang, over de Zevenaarseweg Arnhemse zijde aan de voet van de brug over de IJssel, ook een wachtlicht geplaatst.
Het wachten duurde er al erg lang en tot mijn verbazing nu dus nog langer. Om doorstroomtechnische redenen is gekozen om auto’s vaker en langer door te laten gaan. Hierbij is de wachttijd, uitgedrukt in een hoeveelheid lampjes die langzaam teruglopen tot mijn verbazing toegenomen. Op het moment dat de wachtlamp aangeeft dat het licht op groen zal springen voor de fietsers lichtten alle wachtlampjes weer op en kan je weer een ronde wachten. Totale frustratie slaat toe om nog langer in de uitlaatgassen van die gezapige automobilisten te staan wachten!!!
Wat mij betreft is het tegenovergestelde nu bereikt en zal ik als vanouds weer zelf gaan bepalen wanneer ik zal oversteken. Gezien het feit dat er toch nergens een handhaver is te bekennen gaat het recht van de snelste, best zichtbare en de moedigste weer in en zal ik mij weer als een “Utrechter” in het fietsverkeer gaan gedragen. Ik ben er nu op bedacht dat toevoeging van wachtlichten is gedaan om de langer geworden wachttijd korter te doen lijken. Mij houden ze niet meer voor de gek en ik stel voor dat het lokale autoverkeer maar eens lekker in de wacht gezet zal worden.

Ik ben een wat minder fanatieke fietser maar sta ook vaak voor verkeerslichten te wachten zonder dat er noemenswaardig autoverkeer is. Dat bracht mij jaren terug eens op een idee. Ik fietste in Emmen op een fietspad naast de weg en kruiste de toerit naar de parkeerplaats van het Noorderdierenpark. Daar stond een verkeerslicht en die stond op rood terwijl er nauwelijks auto’s langs kwamen. Als je groen wou hebben moest je op de bekende knop drukken. Toen dacht ik, zou het niet handig zijn om op die plaatsen waar geen druk autoverkeer is standaard of op bepaalde tijden de oranje lichten te laten knipperen als waarschuwing voor fietsers en autoverkeer en wanneer het druk is of je vertrouwd het niet om over te steken druk je op een knop om de verkeerslichten in werking te stellen zodat je gewoon bij groen licht over kunt steken?

Groet, Jack.
http://www.staverse-jol-aimee.nl/

Als we dan toch aan verkeerslichten gaan sleutelen, dan liever standaard groen voor fietsers, zeker als het fietspad parallel loopt aan een doorgaande weg. Zeker als je een beetje doorrijdt heb je helemaal geen zin op te stoppen. Als dan ook nog eens de rode stoplichten voor jan doedel op rood staan, dan ben je al snel geneigd ze te negeren. Dat laatste lijkt me niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.

Op het knopje drukken en dan meteen groen krijgen klinkt leuk, maar dan sta je al stil. Neem fietsers serieus in het afregelen van je verkeerslichten, en fietsers nemen die verkeerslichten ook serieus.

Maarten Sneep

De laatste tijd moet ik vaak langs een verkeerslicht waarvan de drukknop niet lijkt te werken. Het licht was, volgens een toelichtend bordje, aangesloten op Schwung.
Dat is een app die je volgt op je fietsrit, en een plaatsje voor je reserveert in de software van de VerkeersRegelInstallatie.

Soms werkt de app duidelijk in mijn voordeel.
Maar zodra er meer autoverkeer is, moet ik toch weer gewoon op mijn beurt wachten.

In een afstudeeropdracht las ik wanneer zo’n app wel met succes zou kunnen worden toegepast, en wanneer niet.

https://schwung.nu/

https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://essay.utwente.nl/68253/1/Overgoor-Ilse.pdf&ved=2ahUKEwi6gY7fr7D5AhV5hP0HHYyaD8kQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw01KCy_79JtofzilWMYcIFc

De gemeente wil er mee bereiken dat fietsers leren dat wachten voor rood loont.
Op kruispunten zoals hieronder zal het nooit in mijn hoofd opkomen om door rood te rijden.
Maar vruchteloos wachten op groen, is ook zo wat.
Dordrecht, South Holland

1 like

Ik zie het probleem niet zo scherp… de meeste fietsers trekken zich sowieso niets aan van verkeerslampjes en steken een kruising over als ze dat veilig lijkt. Maar ook dat is geen stringente voorwaarde en ook niet exclusief voor fietsers. Dus… goed opletten op wat anderen (mogelijk gaan) doen en daar op anticiperen. Het heeft mij al 40 jaar schadevrij gehouden.

In sommige steden kan de fietser/voetganger Schwung gebruiken om langer groen aan te vragen, als hij hij/zij slecht ter been is.
Maar Schwung is al min of meer achterhaald.
Talking Traffic is de nieuwste trend.
Bij Talking Traffic zou men vanuit het stadskantoor kunnen zeggen, vandaag geven we de fietsers prioriteit. Morgen krijgen de electrische autos weer prioriteit. En voor de hulpdiensten gaan alle lichten onmiddellijk op groen igv een calamiteit.

Bij Talking Traffic sturen de verkeersdeelnemers informatie naar de cloud, en de cloud stuurt weer informatie naar de VRI.
Weggebruikers krijgen via een app verkeersinformatie uit de cloud. Omgekeerd stuurt de cloud-oplossing data van verkeersdeelnemers door naar VRI’s, die ze benutten om hun regeling pro actief aan te passen op het actuele verkeersaanbod.
Vier leveranciers van fietsapps nemen actief deel aan het project.
Er zouden al 1000+ VRI’s op zijn aangesloten.

Ik betwijfel ernstig of de fietsers baat zullen hebben bij Talking Traffic.
Allerlei belangengroeperingen zijn druk in de weer om te bepleiten dat juist zij prioriteit moeten krijgen.
Bijvoorbeeld. Een kolonne vrachtwagens die rustig kan doorrijden, is minder vervuilend dan individuele vrachtwagens die steeds moeten stoppen voor een overstekende fietser.

https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/bereikbaarheid-en-mobiliteit/mobiliteitsmanagement/connected-transport

Ik heb het niet zo op deze toepassingen waarbij smartphones van verkeersdeelnemers gebruikt worden. Het wordt nu gepresenteerd als vooruitgang maar als het systeem eenmaal is opgetuigd kan het ook TEGEN verkeersdeelnemers gebruikt worden. We hebben al gezien hoe de overheid misbruik heeft gemaakt van de smartphones om via QR-code burgers vrijheidsbeperkende maatregelen op te leggen.

Liever wat langer wachten voordat je verder kunt dan helemaal niet verder te kunnen.