Te weinig fietsplaatsen in de trein

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/te-weinig-fietsplaatsen-in-de-trein/

Fiets mee in de sprinter. Foto: DigiDaan. De fiets en de trein zijn een sterke combinatie door de goede stallingsmogelijkheden op treinstations en het aanbod van de OV-fiets. Maar voor de recreatieve fietser zijn er veel obstakels. Er zijn weinig fietsplaatsen in de trein beschikbaar en duidelijke informatie erover ontbreekt. Het tekort aan fietsplaatsen neemt…

Een zwaktebod en erg lui om het plaatsen van haken bij voorbaat af te wijzen. Inderdaad zullen ze voor veel fietsers niet handig zijn, maar voor de grote groep sport en racefietsers wel en zo creëer je snel en goedkoop extra ruimte in treinen.

De NS is de grootste vervoerder.
Tevens de onwilligste. Al vele jaren.
Waarom richt de FB zich juist op NS, en niet op die andere concessiehouders.
Die misschien williger zijn.

Die andere concessiehouders brengen de fietser weliswaar niet van de ene uithoek naar de andere.
Maar je moet ergens beginnen.

Bijvoorbeeld. In de Spoormonitor 2018 kunnen we lezen dat de klanttevredenheid is toegenomen.
Waarschijnlijk zijn alleen de gebruikers van de NS benaderd voor dit onderzoek.
En zijn de mensen die ontevreden zijn afgehaakt, zoals de reizigers met fiets, niet benaderd.
Ik zou dat wel eens bij de ACM willen aankaarten.

Concessiegebieden bus, tram, metro.PSX_20230413_131459

Vervoersmonitor ACM 2019
Spoormonitor 2018

Een voorbeeld uit Stuttgart


Vergelijk de conducteurswagen die in de jaren 60 uit bedrijf is genomen.

Als ik de Spoormonitor 2018 lees, moet ik concluderen dat de FB tegen de stroom in probeert te roeien.
MaaS (Mobility as a Service) is het nieuwe toverwoord.
Eigen bezit van vervoersmiddelen moet worden ontmoedigd.
Je wordt geacht mobiliteitsdiensten af te nemen.

Ik heb niet kunnen lezen dat de ACM wil opkomen voor de belangen van de (ouderwetse) reiziger.
De ACM vind het belangrijk dat de OVkaart ook door andere dienstverleners kan worden gebruikt.
De ACM ziet dat het personenvervoer over het spoor autonoom groeit.
De ACM maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van het spoor tov andere vervoersmodaliteiten.
De ACM maakt zich zorgen over de beschikbare capaciteit.
De ACM maakt zich zorgen over de dienstverlening van ProRail aan de vervoerders, en de prijs die ProRail daar voor rekent.

De ACM volgt de hoofdlijn van de Spoorwegwet.
Waarin regulering de hoofdzaak is.
En dienstverlening aan de reiziger niet aan de orde is.

De ACM zorgt ervoor dat de spoormarkt goed functioneert.Op dit forum werd MaaS eerder geintroduceerd nav een boek over Curbing Traffic.

Ik had gehoopt dat de aan NS verleende concessie nog wat mogelijkheden zou bieden aan de reiziger met fiets.
Helaas.

De prestatieafspraken in de vervoersconcessie gaan niet verder dan zitplaatsgarantie, punctualiteit en reisinformatie (van deur tot deur).

Reizen en bagage zijn in mijn beleving onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Maar voor de NS is bagage geen aandachtspunt.
De NS is er voor de dagelijkse mobiliteit, en niet voor mensen die willen reizen.

Ik maak regelmatig gebruikt van de mogelijkheid om de (race)fiets mee te nemen in de trein. Ik loop daar echter tegen drie niet genoemde punten aan:

  • De fiets is niet vast te maken, waardoor ik me gedwongen voel bij m’n fiets te blijven in plaats van prettig in een coupe te gaan zitten.
  • De fiets mag niet mee in de spits.
  • Fiets meenemen is duur, en een kaartje is op één dag geldig. Ikzelf zou bijvoorbeeld best een geïnteresseerd zijn in een abonnement of zeg een strippenkaart, of alleen al 24uurs-geldigheid ipv geldig op 1 dag (datum).