Uitkomst parkeerexperiment: onnodig veel ruimte voor auto's

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/uitkomst-parkeerexperiment-onnodig-veel-ruimte-voor-autos/

In mei deden social designers Lisa Strijbosch en Maartje de Goede voor de Fietsersbond een parkeerexperiment op de São Paulodreef in Utrecht. Vijf planten hebben het overleefd na een hectische week vol kansen en bedreigingen. NB: In die week heeft geen enkele auto van de parkeerplek gebruik gemaakt! Eén ding is zeker: de plantjes in…

Ik mis hier wat achtergrondinformatie over deze specifieke plek, de Sao Paulodreef… een buitenwijk van Utrecht in Overvecht-Noord met vooral flatgebouwen. Normaal gesproken worden de schaarse parkeerplaatsen in zo’n wijk maximaal benut. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er voor hoeveel appartementen, hoe is de bevolkingssamenstelling, hoe is het OV, wordt er veel gefietst?

Ook zie ik de link niet met het 50-30 km/u beleid van de Fietsersbond. Enige uitleg graag.

We hebben geen cijfers over de parkeerdruk. Het experiment is ook niet bedoeld als wetenschappelijk onderzoek, maar om een vraag op te roepen: waarom richten we de openbare ruimte op deze manier in en zou dat ook anders kunnen? De link met 30 kilometer is dat een gemeente ook met die maatregel de dominantie van de auto in de openbare ruimte terugbrengt en er meer lucht komt voor slenterende voetgangers, fietsers en spelende kinderen.

Ik zie die link (nog)niet. Snelheid heeft geen invloed op het ruimtebeslag van auto’s maar wel op de deelbaarheid van ruimte. Wanneer verblijfsgebieden worden omgebouwd tot fietsstraten (ik zie daar veel potentie) dan kan werkelijk de dominantie van auto’s teruggedrongen worden. Maar dan praten we over stromend verkeer, niet over parkeerplaatsen.

Voor mij is in ieder geval wel duidelijk dat de “uitkomst parkeerexperiment” niet representatief is voor Utrecht, laat staan regionaal/landelijk, maar vooral exemplarisch is voor de gegeven situatie in Overvecht-Noord.

1 like

ik vraag mij af of het experiment positief zou zijn op een centrale parkeerplaats van een groter dorp in noord-oost Nederland op marktdag (of de zaterdag). De rest van de week waarschijnlijk wel, dan wordt er netjes om de plantjes heen gereden, maar op marktdag (of zaterdag)?

In mijn straat staan veel fietsparkeerbeugels voor mensen zonder achterom.
Er hangen meer dan twee keer zoveel fietsen aan.
Is er een tekort aan fietsbeugels?
Absoluut niet.
Ik kan van minder dan 25% van de fietsen een eigenaar aanwijzen.
Van de rest weten we niet hoe ze daar terecht zijn gekomen.

Op de een of andere manier worden de autos die op straat staan geparkeerd, ook echt gebruikt.
En worden autos die niet worden gebruikt, afgevoerd.
Zonder dat zelfreinigende principe zou de uitkomst van het “parkeerexperiment” op een tekort aan parkeerplaatsen zijn uitgekomen.

Ja… Er zijn veel autos. En elke auto neemt veel ruimte in.
Maar ze worden wel gebruikt

Wat een leuk experiment. Echt een omdenker.
Wie weet reageert de Gemeente zoals bedoeld:
creatief en dan zijn we weer een stapje verder
in het meer ruimte geven aan mensen(kinderen)zonder auto’s of parkeren te benadelen

2 likes

Dat valt nogal tegen, auto’s staan ongeveer 95% van de tijd stil …

(Niet dat fietsen zo veel veel vaker gebruikt worden, maar ze nemen in elk geval véél minder ruimte in)

Ik zou er van willen maken Ongewenst veel parkeerruimte voor autos.
Als @wolfman schrijft dat een auto 95% van de tijd stilstaat, kan je daar uit konkluderen dat je met een auto snel op je bestemming bent.
Hoe sneller autos van A naar B bewegen, hoe meer parkeerruimte er moet zijn.
Zowel in A als in B.

De São Paulodreef is wat mij betreft een zeldzaam verschijnsel.
Het gaat te ver om de São Paulodreef te generaliseren naar de rest van Nederland.
In een ruime straal rondom mijn woning klaagt iedereen over een tekort aan autoparkeerplaatsen.

Ik zie wel veel autoparkeerterreinen op bedrijventerreinen en sportcomplexen en winkelcentra en OVhaltes die maar een deel van de dag worden gebruikt.
Waarschijnlijk omdat we allemaal op hetzelfde tijdstip naar werk, school, winkel, sport gaan.

Zo lang we vasthouden aan dit kuddegedrag, zullen we moeten leven met een overcapaciteit aan parkeerruimte, autos, fietsen, OV, enz
Deelautos veranderen daar niets aan.

Je schrijft ook over een tekort aan parkeerplaatsen en dan weet ik bijna zeker dat het gaat om de zogenaamde gratis variant waarbij iedereen er aan meebetaald, ook diegene wie geen auto heeft. Ook de tweede of derde auto is gratis.

Een parkeerplaats bij een bedrijf koste in 2014 gemiddeld 785 Euro[bron], in de stad is de prijs van de grond hoger en het is inmiddels 2022, dus 100 Euro per maand?

Zo lang er niet z’n soort prijs gevraagd wordt zijn is geklaag over te weinig parkeerplaatsen naar mijn idee hypocriet.

Het kan ook anders, zie Praktijkvoorbeeld Parkeerbeleid bij Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Tien jaar geleden meen ik te hebben gehoord dat een autoparkeerplek EUR 1500,- kostte.
Inclusief meerjarig onderhoud, Exclusief het verwijderen van de parkeerplek.

Gemeentes doen op verschillende manieren een poging om de kosten van het autoparkeren onder de aandacht te brengen.
Maar uiteindelijk komen de autoparkeerplekken er. Zonder dat iemand pijn krijgt in zijn portemonnaie. De beschikbare ruimte is de enige beperkende factor

De São Paulodreef in Utrecht zal een paar jaar voor de eerste oliecrisis zijn bedacht en uitgewerkt.
Den Uyl sprak toen uit dat iedereen recht had op een Dafje.
Toen werden de autoparkeerplekken omnzichtbaar betaald uit de planbegroting van de wijk Overvecht.
Nu kost het verwijderen van overtollige parkeerplaatsen geld dat ten koste gaat van andere wijkvoorzieningen.

De kosten van het verwijderen van de autoparkeerplek worden wel duidelijk bij iemand neergelegd.
Zo werkt het systeem dan ook weer.
.
.
NOOT; ik vind het voorbeeld van het Erasmus een uitgesproken slecht voorbeeld dat geen navolging verdient.

Doe er een nul bij: €15000,=.

1 like