Veel Europese steun voor fietsbeleid


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/veel-europese-steun-voor-fietsbeleid/

“Investeringen in Europese fietsprojecten moeten verdubbeld worden.” Meer dan 400 kandidaat-Europarlementariërs uit vrijwel alle landen en stromingen hebben een belofte gedaan om zich op Europees niveau in te gaan zetten voor de fiets. Bijna alle kandidaten vinden daarnaast dat de Europese investeringen in de fiets verdubbeld moeten worden. De belofte is een initiatief van de…


#2

Ik begrijp niet dat dit standpunt als pro-fiets moet worden geinterpreteerd.
Het gebeurt met enige regelmaat dat een fietser wordt veroordeeld omdat hij letsel heeft toegebracht aan een voetganger.
Ik ben derhalve een voorstander van een verplichte WA-verzekering voor fietsers.

Ik ben blij met punt10 van het manifest waarin wordt bepleit dat de fiets weer in de trein moet kunnen worden meegenomen.

Punt 8 kan, denk ik, met onze CROW worden vergeleken.
Ik heb niet het idee dat CROW op enige manier bijdraagt aan veilige fietsinfrastructuur.
Sinds CROW, tien jaar geleden, onderzoek heeft gedaan naar de eenzijdige fietsongevallen, is er nog helemaal geen werk gemaakt van de belangrijkste oorzaken.

Er wordt gelukkig niet gepleit voor het onzalige idee om de snelheid binnen de bebouwde kom te verlagen tot 30 km/uur.
Als fietser wordt ik helemaal gek van autos die achter mij blijven hangen, en me niet inhalen.
Tegelijkertijd ben ik teleurgesteld dat er geen zinsneden zijn gewijd aan het feit dat verkeersovertredingen jegens fietsers zo licht plegen te worden gestraft. De Trias Politica ten spijt.