Veilige schoolomgeving


#1

Binnen het Fietsersbond-project Wijken voor de Fiets adviseren we regelmatig over een veilige schoolomgeving. bijvoorkeur zien we de omgeving auto vrij zodat kinderen bij de school elkaar veilig kunnen begroeten en spelen voordat de les begint. Wij zijn op zoek naar schoolomgevingen die auto vrij zijn en die u als veilig ervaart.

 


#2

Ooit wel eens bij een school gestaan die bijna begint ?
Het gevaar komt van autorijdende ouders (meestal druk met de telefoon) die een of meerdere kinderen brengen soms op verschillende scholen zodat ze altijd haast hebben.