Veiliger fietsen voor senioren vraagt investeringen

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/veiliger-fietsen-voor-senioren-vraagt-investeringen/

In de stad max 30km met een auto. Het is te gek voor woorden, dat er op veel plekken binnen de bebouwde kom waar harder dan 30km per uur nu al onverantwoord is, er borden geplaatst worden om dit dwingend voor te schrijven.
Overal max 30 in de stad en rijbewijs inleveren voor een halfjaar als dat niet lukt.

Allereerst moeten we vaststellen dat er geen toename is van het aantal fietsdoden, afgelopen jaar zelfs een lichte afname maar te weinig om significant te zijn. Het aantal fietsdoden schommelt al enkele decennia zo rond de 200 terwijl het gebruik van de fiets is toegenomen. Het aantal fietsdoden per miljard fietskilometer is dan ook gedaald en dat betekent dat fietsen veiliger is geworden.

Volgende constatering is dat er minder jongeren op de fiets sterven en meer ouderen. Dit is geheel in lijn met demografische ontwikkelingen ofwel vergrijzing van onze maatschappij. Er zijn simpel gezegd minder jongeren en meer ouderen en daarmee is de verschuiving van jong naar oud volkomen verklaarbaar. Opnieuw geen relatie met verkeersveiligheid.

Neemt niet weg dat investering in veiliger infrastructuur een goed idee is, de fietspaden in Nederland zijn nog steeds bezaaid met levensgevaarlijke paaltjes (zonder waarschuwingsribbels), te smalle fietspaden waar elkaar passeren of inhalen vrijwel onmogelijk, gevaarlijke wegkanten (hoogteverschil, zachte berm), tramrails… Verbetering van de infrastructuur is ook een goede investering voor de toekomst want het fietsgebruik zal ongetwijfeld verder toenemen.

1 like

Verlaag de maximum snelheid van de elektrische fiets naar het gemiddelde tempo van niet ondersteunde fietsers. Daarmee wordt de reactietijd langer, snelheid voorspelbaarder voor automobilisten. Minder inhaalacties op de fietspaden en wegen. Wil je sneller dan moet je of zelf hard trappen zonder ondersteuning of op een snellere elektrische fiets met helm en kenteken naar de rijbaan. De snelheid in de steden en dorpen naar 30kph voor zowel auto’s en ondersteunde fietsen op kenteken zodat het snelheidsverschil er niet meer is. Zo heb je twee verkeerstromen met gelijkwaardige snelheden en niet zoals nu hele snelle snorfietsen op fietspaden. Die moeten ook naar de weg. Verschil tussen snorfietsen en brommers opheffen. Allemaal met helm de rijbaan op.

1 like

Een fietshelm is levens reddend. Ik heb 2 eenzijdige ongelukken overleefd dankzij mijn fietshelm. Een week geleden schampte een 50 jarige wielrenner mijn achterwiel, viel met zijn hoofd op de stoeprand gelukkig droeg hij een helm anders was het einde oefening geweest. Moet ik nog meer bewijs aanvoeren? Dan praten we nog niet eens over de kosten voor de gezondheidszorg, die het niet dragen van een fietshelm veroorzaakt. Helmplicht voor e-bikes!

Misschien niet alleen een snelheidsbeperking van 25km voor e-bikes, maar voor alle fietsers, zeker binnen de bebouwde kom en op fietspaden. Wanneer maximaal 30km in de bebouwde kom staat aangegeven dan geldt dat niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers, wielrenners, e-bikes. etc. Helaas wielrenners en e-bikes mogen dan kennelijk wel met 40 km/uur door sjezen?

Al lezend over vitamine D ivm Corona kwam ik het volgende tegen op de site van het IVG (informatiecentrum voedingssupplementen en gezondheid) .:

Vitamine D is belangrijk om je weerstand op peil te houden en om spierkracht te behouden. Dit laatste is onder andere van belang om vallen bij ouderen te voorkomen.

Daarbij legde ik de link met onderzoeken naar fietsveiligheid waarbij telkens geconstateerd wordt dat de meeste ongevallen met senioren veroorzaakt worden door vallen.

Het is bekend dat Nederlanders en met name ouderen een tekort aan vitamine D hebben, bij huisartsen is gebleken dat 60% van de bloedonderzoeken een tekort aantoont. Ik spreek regelmatig met senioren en vraag steevast of zij vitamine D slikken. De meeste zeggen dat wel te doen maar met een dagdosis van 10-25 mcg is dat doorgaans wel te weinig om een tekort te voorkomen in het zonarme Nederland (52° noorderbreedte).

Fietsers hebben wel het voordeel dat zij vaker buiten zijn en zo vitamine D via de huid aanmaken. Desondanks kan een tekort ontstaan in de winter/voorjaar door gebrek aan zonneschijn.

Ik vind dit een interessante gedachte: fietsveiligheid verbeteren door meer aandacht te schenken aan het binnenkrijgen van voldoende vitamine D. Als dit werkelijk zo is zou dat te zien moeten zijn door te kijken wanneer de meeste eenzijdige valpartijen plaatsvinden in het jaar.