Vergeet de fiets niet in het landelijk gebied

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/vergeet-de-fiets-niet-in-het-landelijk-gebied/

Aandacht fietsen en wandelen ontbreekt in provinciale programma’s voor het landelijk gebied Fietser met gelukkig schaap De Fietsersbond, wielersportbond NTFU, Fietsplatform en Wandelnet roepen de provincies op om wandelen en fietsen structureel mee te nemen in hun programma’s voor het landelijk gebied. Meer ruimte voor fietsen en wandelen levert een grote bijdrage aan het bereiken…

Natuurlijk heeft de FB de opdracht om de fiets telkenmale op de agenda te zetten.
Maar het ontgaat mij volkomen welke bijdrage de fiets zou kunnen leveren aan de problematiek waarvoor het NPLG is opgetuigd. Stikstof, bodem, water.

In het landelijk gebied is geen school meer te bekennen, de kruidenier is weg, het OV is weg, … … Zonder auto ben je nergens in het landelijk gebied.
En de snelweg door het landelijk gebied mag niet ter discussie worden gesteld.

Landelijk gebied is een mix van landbouwgebied en natuurgebied.
In augustus 21 is op dit forum de vraag gesteld of fietsers en natuur wel samen gaan.
We kunnen onmogelijk van het NPLG een eensluidend antwoord verwachten over de toegankelijkheid van natuurgebieden.

@fietserbill
Het antwoord op uw vraag of de fiets een bijdrage kan leveren aan het NPLG wordt natuurlijk al gegeven in het artikel; het maakt verschil of ik eerst met de auto en fietsdrager naar een interessant stukje natuur moet rijden of dat ik vanuit thuis vrijwel direct via aantrekkelijke routes kan fietsen.

Dat het landelijk gebied is “uitgekleed” is al jaren een feit. Dat neemt echter niet weg dat als er meer en veilige (en zelfs interessante) fietspaden komen ook het woon-werkverkeer vaker of eerder op de fiets stapt.

Of natuur en fietsen (of recreatie in het algemeen) met elkaar overweg kunnen is een discussie met felle voor- en tegenstanders. De houding van onze voorzitter dat echt niet altijd en overal maar (betonnen) fietspaden moeten worden aangelegd lijkt mij een mooi compromis tussen natuurbehoud en fietsen aantrekkelijk maken.
Het is geen gemakkelijke taak die mevr. Van Garderen heeft!