Voorlopige cijfers laten meer verkeersongevallen met e-bikes zien

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Voorlopige cijfers laten meer verkeersongevallen met e-bikes zien

De voorlopige cijfers van STAR (Smart Traffic Accident Reporting) laten zien dat het aantal verkeersongevallen met minstens één dode het afgelopen jaar hoger is dan de jaren voor corona. Uit de cijfers blijkt onder andere dat het aantal ongevallen met een e-bike is toegenomen. In 2022 zijn er bij minstens 578 verkeersongevallen minstens één dode…

Waarom is ‘men’ toch elk jaar weer “verrast” en pleit ‘men’ voor maatregelen en verdergaande onderzoeken als de cijfers worden gepresenteerd.
Al jarenlang wordt de mensheid gepushed om meer te bewegen en zeker de senioren moeten meer en zo mogelijk tot op hoge leeftijd blijven wandelen en (u raad het al) fietsen.
De industrie reageert en acteert en voila de e-bike is geboren!
Feit: Méér fietsers = Méér ongevallen.
Toch zeggen die absolute ongevalscijfers veel minder dan vergelijkende percentages.
Stel: 10% toename in fietsgebruik en 2% toename in ongevallen geeft toch een ander beeld.
Overigens ben ik voor alle maatregelen (zelfs een verplichte en degelijk beschermende helm) die ongevallen kunnen voorkomen.

Het verkeerssysteem gaat er vanuit dat bestuurders altijd volledig geconcentreerd zijn op het rijden. Dan kun je ongevallen afschuiven op menselijke fouten. En daar reageren we op met de zoveelste disciplineringscampagne of we gaan helmen uitdelen op scholen of lampjes aan fietsers. Maatregelen die bewezen ineffectief zijn.

Menselijke fouten moeten juist uitgangspunt zijn van wegontwerp. Verkeersdeelnemers moeten gewoon veilig thuis kunnen komen en niet als ze even zijn afgeleid letsel of erger oplopen.
Maar nee, we doen het weer door te wijzen naar “e-bikers” en “50-plussers” en we denken met “bewustwording” en “voorlichting” het verkeer veilig te maken.

Volgend jaar zien we weer dezelfde soort berichtgeving.

Het valt mij elk jaar vooral op hoe slecht de informatie is. Bij 578 E-fiets verkeersongevallen met maar liefst 1 dode krijg ikhet niet warm of koud. Iedereen zal bijna 600 E-fiets ongevallen heul erg veul vinden maar het is in werkelijkheid peanuts.

Volgens FB (cijfers 2019) zouden er 80.000 fietsgewonden zijn waarvan 50.000 ernstig gewonden… Met ruim 220 fietsdoden per jaar en 50.000 ernstig gewonde fietsers is slecht 1 E-fiets dode en 578 E-fiets gewonden slechts een fractie van ca 1%… iets zegt me dat deze cijfers gewoon niet kloppen!

Je begrijp het niet helemaal, maar de fietsersbond heeft dit ook heel beroerd gecommuniceerd.
Het zijn bijna 578 doden waarbij 578 maal ten minste 1 dode viel. Niet één, maar 578 doden.