Voorrang voor verkeer op fietspad?


#1

Een gewone straat met tweerichtingverkeer wordt haaks gekruist door een tweerichting fietspad, waar fietsers en brommers zijn toegestaan (rond blauw bord). Er staan geen borden bij de kruising. Betekent dit dat een van rechts komende fietser voorrang heeft op het (snel)verkeer op de kruisende straat?


#2

Ja, in dit geval hebben fietsers van rechts voorrang. Het gaat om een gelijkwaardige kruising, de voorrang is niet geregeld met borden en haaientanden. Dan geldt de regel: rechts heeft voorrang.

Dit is echter de theorie, in praktijk blijken mensen die op een weg te rijden die veel groter is dan de kruisende weg vaak te denken dat ze voorrang hebben.


#3

Dat laatste gedrag is precies wat mij aan het twijfelen bracht. Bedankt.


meer fiets, meer mens, Sjef


#4

Leuk te weten dat je voorrang hebt als je in zo’n situatie van rechts komt, maar wel zonde als voorrang door onbegrip niet verleend wordt.
Het zou de taak van de wegbeheerder moeten zijn om dit soort misverstanden bij voorbaat door borden of tekens uit de weg te ruimen, zodat iemand minder hoeft na te denken en direkt iedereen weet waar hij aan toe is.


#5

Ik vraag me af of een fietser komende van rechts in deze situatie voorrang heeft. Want het gaat niet om twee wegen die elkaar kruisen, maar om een pad dat een gewone weg kruist. Vraag is of een pad gelijkwaardig is met een gewone weg. Vergelijk een zandweg die een gewone verharde weg kruist. Ook dan gaat het verkeer op de gewone verharde weg voor, ook al komt die van links.


#6

Hoe de uitleg van deze situatie ook mag zijn.... zelfs als ik 100% zeker weet dat ik eigenlijk voorrang heb zal ik die nooit zondermeer "nemen".
Er zijn zat automobilisten die OF blind zijn, OF de regels niet kennen, OF ernstige haast hebben.... ik kijk toch liever altijd maar eerst of ik ook voorrang KRIJG ;-)


#7

Dat je hier voorrang hebt, klopt. Dat je het lang niet altijd krijgt, klopt ook. Al vaker ben ik onderworpen aan een remtest op een vergelijkbare kruising. Het idee van shared space ten spijt: Zonder controle op regels komt het verkeersgebruik terecht op het recht van de sterkste. Hoe hard je ook in je remmen kan knijpen, een auto is toch harder.


#8

Hou er wel rekening mee dat wanneer het fietspad via schuine stoepranden op de straat aansluit, deze dan geen voorang heeft… :slight_smile: