Vragenlijst verkeersveiligheid rondom basisscholen


#1

Beste lezers,

Mijn naam is Wim Gommans en voor mijn bachelor thesis van de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom basisscholen. Het onderzoek gaat over de beoordeling van fietsroutes rondom basisscholen.

Willen jullie mij helpen en deze vragenlijst invullen? Graag alleen invullen als u een ouder bent van een kind (minimaal 8 jaar) dat op de basisschool zit. (Voldoet u niet aan deze criteria maar kent u wel iemand die hier aan voldoet? Delen wordt dan altijd gewaardeerd!)

In ieder geval bij voorbaat dank! Hier de link naar de vragenlijst: https://goo.gl/forms/M1MyfNH1EZGlk0WJ3.