Wat hebben we bereikt?


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/wat-hebben-we-bereikt/

1. De Fietsersbond heeft de fiets gered

In de jaren zeventig wilden stadsbesturen de weg – letterlijk − vrijmaken voor de auto. Voor de fiets was geen plek. Fietsers pikten dat niet. Overal in het land vochten actiegroepen voor de fiets. In 1975 verenigden zij zich in de Eerste Enige Echte Nederlandse Wielrijdersbond (ENWB).* Veertig jaar later blijkt dat de actievoerders van destijds visionairs waren. Binnensteden zijn autoluw gemaakt. De fietser heeft ruim baan.