Wat vind je van de nieuwe bromfietsregels voor de speed pedelec? We zijn benieuwd naar jouw mening!


#41

Dat speed-pedelec-bezitters het vervelend vinden dat ze niet langer op het fietspad mogen, kan best wezen maar behoort niet het probleem te zijn van de Fietsersbond. Sinds wanneer maakt de Fietsersbond zich zorgen over bromfietsen? Want dat zijn het. Je ziet nooit iemand fietsen op een speedpedelec met uitgeschakelde motor, omdat dat domweg niet gaat. Zodra de accu leeg is, is het over en uit, en moet de ANWB-service gebeld worden. De Fietsersbond heeft zijn handen al méér dan vol aan het behartigen van de belangen van 13,5 miljoen fietsers.


#42

Beste LGM Clasquin,

Uit uw reactie maak ik op dat u zelf nog nooit op een speedpedelec heeft gereden en u het zich niet voor kunt stellen dat er mensen zijn die actief willen blijven bewegen op een e-bike.

De tijden zijn echter veranderd ten opzichte van de jaren '50. Mensen zijn zich steeds bewuster geworden van een gezonde leefwijze en de bijdrage die zij zelf aan een gezonde leefomgeving kunnen leveren. Een speedpedelec past helemaal in deze trend en kan de wereld zoals wij die nu kennen op een positieve manier veranderen.

Ter illustratie:
Toen mijn werk vorig jaar verhuisde van 8km naar 30km afstand van mijn huis stond ik voor de keuze. Koop ik een auto om naar mijn werk te kunnen reizen? ga ik voortaan met het openbaar vervoer? of is er toch een mogelijkheid om te blijven fietsen?

Aanschaf van een auto vond ik zonde van het geld, zonde voor het milieu (want helaas een e-auto past niet binnen mijn budget) en zonde van mijn gezondheid vanwege het gebrek aan beweging.
Reizen met het OV vond ik zonde van de tijd, aangezien een enkele reis mij 1,5 uur zou kosten (slechte overstappen en voor- en natransport).
Toch maar fietsen? Een speedpedelec bleek de oplossing. Een uur reistijd én actief in beweging, dus gezond bezig.
En hoe graag ik ook 45 km/u zou willen rijden, de huidige fietsen, staat van het wegdek en vaak ook de wind in Nederland laten dit niet toe. Bovendien pas ik mijn snelheid aan (er zit een ‘aan’ en ‘uit’ knop op een speedpedelec) aan de situatie. Dit betekent dat ik een gemiddelde snelheid van 30 km/u, in een stedelijke regio, haal. Veel sneller is op dit moment niet realistisch.

Verder is mijn ervaring - zoals meerdere mensen schrijven - dat je vaak door een SNORfiets, zonder helm, met volle vaart wordt ingehaald. Waarom deze snelle snorfietsers wel op het fietspad mogen blijven rijden en speedpedelecs niet, is mij een een raadsel.
Maar goed, in plaats van een hetze op snelheden te voeren, zou ik het een goed idee vinden om ons te richten op het gedrag van alle weggebruikers. We zijn de laatste jaren zo intolerant geworden in het verkeer, dat agressie in het verkeer bijna de normaalste zaak van de wereld is geworden. Volgens mij kan en moet dit anders en zouden we ons veel meer moeten richten op gezonde mobiliteit voor 8 tot 80-jarigen en als fietsers de handen ineen slaan ipv ‘andersfietsenden’ naar de rijbaan, tussen het blik te verbannen.
Dus, Fietsersbond, help ons in de verbroedering en niet in de uitzondering.


#43

IN THE CITY the infrastructure can ONLY support 3 speeds in parallel, stop asking for more! It cannot be done, period, unless you want to rebuild the whole city from the ground up, there is simply not enough space between buildings.

 1. SLOW for pedestrians that go 5km/h - you cannot scrap that or you end up like some cities in USA that don’t even have sidewalks. I know poor pedestrians don’t even exist in some rich people’s minds but they DO exist and when you are old or sick (or very young) and cannot operate machines it becomes so very clear why sidewalks are important! So keep them.
 2. MEDIUM for any vehicle that goes MAX 25km/h (and actually the average biking speed is 18km/h but lets allow for A LITTLE speed so e-bikes are OK in my view as long as they have built-in speed regulators!) 25km/h should be our mantra!
 3. FAST fast for the rest of traffic - so ANYTHING above 25km/h should go to the “car lanes” with a max speed of 40 km/h and HELM VERPLICHT: snorfiets, bromfiets, speed pedelec, fuel-cell and nuclear futuristic machines etc etc AND yes, the cars and motorcycles should be slowed as well! - as is happens already in many places with bumps and all kinds of obstacles! 40km/h in the city is totally ok for getting around on the main roads, quit bitching about it. Only ambulances and Police cars would be allowed to access these roads at more than 40km/h.

OUTSIDE THE CITY we have a different situation:

 1. SLOW is combined with MEDIUM on a lane that allows max 40km/h - so here the bike is “the guest” and the speed pedelec s the king and here in some areas, and slowly in the course of time and where the land allows (there are no buildings here!) the overheid can afford to build two sub-lanes:
  a.one for 25km/h bikes and e-bikes and
  b.one for speed pedelecs max 40km/h - so the commuting outside of the city bounds should give priority to speed pedelec users - but again - WITH HELMET! Such nonsense as going over 25km/h without helmet is insane by its very definition and should, by law, not be allowed.
 2. FAST lane for cars 80km/h
 3. SUPERFAST lane - highways 120km/h

So what’s so bloody difficult to implement this? I don’t understand, is it really so difficult to see this solution?? I sincerely hope that the light of common sense dawns of the enlightened members of our ruling class soon and they make these simple separations in traffic.

Cheers and happy biking everybody!


#44

Do not forget the walkers!
For footpassengers OUTSIDE the CITY you need also for lane 1.a the speed of 5km/h.
And as there is in most of the cases no lane 1.b, there is an extra potential problem.


#45

Fietsen moet ook mogelijk blijven voor trage mensen met een slecht evenwicht, nachtblind of altijd slechtziend, slecht evenwicht (driewieler), en onervaren kinderen.
Het drama van fietpaden is dat alles wat sneller gaat dan een voetganger en langzamer dan een auto er naar verwezen wordt. Met alle snelheidsverschillen en dus gevaar van dien.
Scootmobielen weren zou een beetje aso zijn. Maar brommers/scooters/speedpedalics: dat is een eigen keuze. Snorfietsen mogen op het fietspad. Wil je, af en toe, sneller? Be my guest op de autorijbaan. Een auto mag toch ook niet op het fietspad, als die stapvoets rijdt?
De discussie over onveiligheid is een herhaling van de discussie over bromfietsen op de rijbaan. Conclusie toen : op de rijbaan zijn brommers beter zichtbaar en beter voorspelbaar. Dus veiliger. Dus: geel plaatje erop, helm op en niet zeuren.
Of koop een fiets.


#46

Van het fietspad af met die krengen.
We hebben al genoeg snelheidsfreaks op het fietspad. (racefietsers, opgevoerde snorfietsen en bromfietsen) Bromfietsen worden touwens maar zeer zelden de rijbaan opgestuurd… (in rijnmond)


#47

Een fiets met een gemiddeld hogere snelheid dan de gewone fiets. Vaak is binnen en buiten de bebouwde kom het fietspad al te smal en met de toename van het fietsverkeer en de speed pedelecs is dus verbreden hiervan een oplossing.
Maar ook het gedrag van de gebruikers van het fietspad is bepalend.
Net als bestuurders van scooters en snorfietsen op het fietspad zijn er ook speed pedelec rijders die af en toe roekeloos overkomen, met name als het om nog net even inhalen gaat.
Daardoor ontstaat de irritatie en worden gelijk alle pedelec rijders er op aangekeken.
Snelheid aanpassen daar waar nodig is volgens mij al voldoende om de speed pedelec als fietspadgebruiker te accepteren. De speed pedelec naar de rijbaan is voor de veiligheid van de pedelecfietser een achteruitgang.


#48

De speed pedelec (tot 45 km/uur) is een fiets, net als de e-bike, de elektrische fiets. Je moet trappen om vooruit te kunnen. Daarmee is de fiets in deze brede zin een uitstekend vervoermiddel: duurzaam, goedkoop, snel, flexibel en gezond.

De snelle fietsen (zoals speed pedelec, e-bike, racefiets, velomobiel) zijn daarmee een prima alternatief voor het gemotoriseerde verkeer - lees de auto op de middellange afstand in het woon-werkverkeer.

De ‘fietsfamilie’ wordt steeds groter en diverser. Dat heeft mooie kanten - zoals meer keuze voor de gebruiker - maar leidt ook tot uitdagingen - zoals de plaats op de weg.

Ik zie de meeste kansen in het respecteren van en begrip hebben voor elkaar en elkaars gedrag. Excessen en minder sociaal gedrag zullen (helaas) blijven bestaan. Maar het ‘verbannen’ van de speed pedelec naar de rijbaan tussen de veel snellere, zwaardere en veel beter beveiligde auto’s is in mijn ogen niet een oplossing.

We kunnen juist inzetten op hetvverduurzamen van mobiliteit. De overlast/hinder in geluid, stank, uitstoot van brommers en snorfietsen zijn groot. Vooral voor de trappende fietsers. We hebben steeds betere en meer alternatieven zoals de speed pedelec en de elektrische (bak)fiets.


#49

Zolang vrijwel alle fietspaden in Nederland hooguit half zo breed zijn als een autorijbaan zijn grote snelheidsverschillen op het fietspad levensgevaarlijk voor de langzamer fietsers (die door leeftijd of anderszins niet harde kunnen of mogen). Zelf wijk ik in Amsterdam noodgedwongen uit naar de stoep en rij dan nog maar wat langzamer om de voetgangers niet te hinderen.
Natuurlijk is een speedpedelec wat minder gevaarlijk dan een zware brommer, maar helaas: het fietspad is voor de hoge snelheden die hiermee makkelijk gehaald worden niet geschikt.
En niet onbelangrijk: het grootste gevaar bij op het fietspad rijden (althans in de stad) is voor de speedpedelec zelf: de kans om door rechtsafslaande auto’s omver gereden te worden. Het is voor de automobilist een russiche roulette: het is onmogelijk om de snelle vervoermiddelen op het fietspad te zien aankomen.
Dat risico is voor de speedpedelec groter dan het gevaar van op de rijbaan fietsen, zoals het verplaatsen van de brommer naar de rijbaan ooit heeft geleerd.
Enige uitzondering zou mogen zijn als er werkelijk brede snelfietswegen zijn waar net als bij een autosnelweg meerdere rijbanen in 1 richting zijn. Dan zijn de grote snelheidsverschillen op het fietspad niet langer gevaarlijk.


#50

Speedpedelecs ( en snorfietsen !) horen NIET op een fietspad; ze gaan daar veel te snel voor en kunnen daardoor langzamere fietsers ernstig in gevaar brengen, omdat de snelheidsverschillen veel te groot worden. Daarnaast zijn poedelecs extra gevaarlijk omdat je ze niet hoort en snorfietsen omdat ze veel te breed zijn!


#51

Citaat hier op het forum: “Speed pedelecs zijn geen fietsen, het zijn bromfietsen, als de accu leeg is moet men de Wegenwacht bellen”. Daar maak ik van: “Elektrische fietsen (25 km/h) zijn snorfietsen, als de accu leeg is moet men gaan lopen”.
Ander citaat: “Speed pedelecs horen NIET op fietspaden, ze gaan veel te snel”. Daar maak ik van “wielrenners, ligfietsers en velomobielers horen niet op fietspaden, hup weg ermee, altijd verplicht naar de autorijbaan”.
Het wordt tijd dat Saskia Kluit een brief stuurt naar alle leden van de Fietsersbond, dat de bond eigenaren van elektrische fietsen, racefietsen, ligfietsen en velomobielen" niet meer vertegenwoordigd. Tijd dat de bond wordt opgesplitst, zo blijkt (indirect) wel uit de reacties.
Met recht zeg ik “meten met twee maten”


#52

Er is vooral in de grote steden een belangrijk probleem op de fietspaden: ze zijn te smal. Tegelijkertijd is het autoverkeer sterk ingeperkt waardoor de snelheid op de autorijbaan niet zo hoog is. Twee redenen om een deel van het verkeer op de fietspaden naar de autorijbaan te verwijzen. Als eerste de bromfietsen en snorfietsen scooters etc. Hiervoor een absoluut verbod op de fietspaden. Vervolgens de snelle fietsers (racefietsen, electrische fietsen alles boven 25 km/u) facultatief naar de autorijbaan. Op mijn snelle stadsfiets of racefiets doe ik dat eigenlijk meestal al (Utrecht) maar het mag dus nog niet officieel.


#53

Heerlijke reactie …

Voor mijn woonwerkverkeer heb ik een elektriek, want afstand te klein voor velomobiel en te groot voor een gewone fiets. Ga altijd op vakantie met mijn, niet elektrieke tracking, tja als je alle tijd hebt en niet om 8 uur 's ochtends ergens moet zijn is zo’n modern pakezel ideaal. Tot slot, ik ben nog op zoek naar een mooie 2e hands carbon Quest voor in het weekend dus voor de fun, inderdaad omdat het zo hard gaat.

Moet ik dan als super schizofreen lid worden van 3 bonden of zo?


#54

S-Bikes toegang geven tot de busbanen, en de waarschuwingslichten op busbanen ook laten activeren voor de S-Bikes. Hiermee kun je 70-80% van de overlast op reguliere fietspaden wegnemen. En geef de S-Bikes ook meteen een wettelijke verplichting voor ISA mee, zoals we in 2015 al mochten lezen in de Vogelvrije Fietser. Er is nog veel ontwikkelingswerk nodig, dus ga ervoor!


#55

Hoi, ik heb een 500 Wh fiets en ik rij daar zo’n 29 km/u mee (gemiddeld 24,4 km/u). Dus dat fietsen met 500 Wh wel in zo’n brommercategorie zouden moeten vallen, daar ben ik het niet mee eens.

Je zou net als met de velomobiel binnen de bebouwde kom de keuze moeten hebben: òf maximaal 25/30 op het fietspad òf harder op de rijweg. Je gaat met een speed pedelec echt geen 40 rijden op een druk fietspad binnen de bebouwde kom. News flash: er zit een mens op zo’n fiets en die past zijn snelheid aan.

Met 9000 speed pedelecs in NL gaat de automobilist niet wennen aan de speed pedelec op de rijweg. Er wordt groot licht gegeven, getoeterd: men wil je daar niet. In Almere op de dreven wordt ook veel harder gereden dan 50. Zit ik daar met mijn speed pedelec, 30 te rijden.

Sinds de aankondiging van de nieuwe regels zit de verkoop van de klad. Wég mooi milieuvriendelijk alternatief voor woon-werkverkeeer van rond de 30 kilometer enkele reis (waar mijn man de fiets voor had gekocht). Die zit overigens weer in de auto, omdat hij met de speed pedelec niet meer over de mooie paden door de natuur mag fietsen. Zijn redenatie: als ik dan toch op een asfaltpad naast een stinkende N-weg moet fietsen, kan ik net zo goed met de auto gaan.

Rij eens in het donker in de ochtendspits van Laren naar Hilversum. Op een duister stuk weg, waar iedereen nog (minimaal) 80 rijdt, moeten brommers opeens de rijbaan op, nog voor het plaatsnaambord Hilversum. Mocht je het leven moe zijn: vooral de regels hier gaan volgen.

Er bestaat geen bromfietsplanner. Ik rij regelmatig lange tochten van zo’n 150 kilometer (nog zo’n misrekening: ik gebruik de speed pedelec recreatief, net als de velomobiel en ik gebruik deze typen fietsen omdat ik daarmee een grotere actieradius heb en dus in drie weken fietsvakantie vanaf mijn voordeur naar en door Denemarken en weer terug kan fietsen). Ik zou in Basecamp in de dorpjes een route moeten maken voor de auto en buiten de dorpjes een route voor de fiets en die vervolgens voor 1600+ kilometers aan elkaar moeten plakken. Nee dus.

Verder wil ik graag door het bos, over de heide en langs water fietsen. Op autowegen zit ik in de stank en moet ik ook heel vaak erg onlogisch lang omfietsen. Wat met een auto niet zo opvalt maar met een speed pedelec wel.

Ga het ook niet zo doen als in Zwitserland, waar de regels ook al bedacht zijn door mensen die nog nooit op een speed pedelec hebben gereden. Daar mag je op het fietspad met een uitgeschakelde motor. Maar veel speed pedelecs hebben weerstand van hun motor, dus is het heel zwaar om zonder motor te fietsen, zoals bijvoorbeeld Riese & Müller.

Ik heb maatregelen genomen, net als veel andere speed pedelec rijders zit mijn gele plaat in mijn fietstas. En ik heb ook geen helm op. Newsflash: die is nog niet eens te koop. Ik ga echt niet voor een paar maanden eerst een brommerhelm kopen. Dit geeft al aan hoe slordig deze wet is ingevoerd. Jullie kunnen de pot op. Ja: jullie. Want de Fietsersbond stond achter deze achterlijke wet, ondanks wetenschappelijke studies die aantoonden dat dit een heilloos plan was. Ik heb daarom ook mijn lidmaatschap van de Fietsersbond opgezegd. Voor mededader ANWB ben ik ook op zoek naar een alternatief.


#56

Kijk eens naar de cijfers over verkeersveiligheid, aantal dodelijke slachtoffers: de groep brommerrijders is volledig het haasje: de meeste (dodelijke) ongevallen vallen in deze groep. En niet een paar procentjes meer maar gigantisch veel.


#57

Een carbon Quest kan je goedkoop vinden bij Intercitybike in Dronten. Daar ruilen Quest-rijders massaal hun velomobiel in voor een DF. Je hoeft geen lid te worden van 3 bonden. De Fietsersbond vertegenwoordigd niet de belangen van speed pedelec-rijders. Ze hopen op een stille dood voor dit vervoermiddel (en hun berijders). Dus zeg dat lidmaatschap op zodat je lid kunt worden van de NVHPV.


#58

Aan alle onwetende mensen die denken dat je niet zonder motor kan fietsen. ONZIN!! Gister zonder ondersteuning naar de fietsenmaker gefietst, eerder al een paar keer nadat ik de batterij leeg gefietst had. Je kunt er gewoon op fietsen als elke andere fiets!!

 1. Je moet erop fietsen anders kom je niet vooruit.

 2. Alleen in zeer gunstige omstandigheden haal je de 45km/h. (Maar ja, dat kan ook op een racefiets met wind mee)

Dus het is een fiets en geen brommer…

Ga je eens verdiepen in de materie!! voordat je hier onzin gaat verkondigen.


#59

De fietspaden, vooral in grote steden, zijn niet veilig meer vanwege fietsen met elektrische of brandstof aangedreven ondersteuning. Veel mensen, met name ouderen en moeders met kinderen, zijn bang op het fietspad of durven gewoon niet meer te fietsen. Wij streven ernaar het fietspad weer veilig te maken voor de meest kwetsbare fietser en dat is de fietser, die een snelheid haalt van tussen de 14 en 25 km.
We zijn blij dat de snorfietser in ieder geval in grote delen van Amsterdam naar de rijbaan worden verwezen. Dat is een gevaar minder. Nu nog andere voertuigen die harder gaan dan 25 km per uur. En dat zijn de speed pedelecs. Uit voorgaande reacties blijkt dat die toch meestal minstens 30 km per uur gaan. Dat is te hard om fietsers veilig te kunnen laten fietsen.
Daarom ben ik het eens met het standpunt van de Fietsersbond: speedpedelecs naar de rijbaan, maar waar dat echt te gevaarlijk is moeten we een oplossing vinden die de veiligheid van fietsers niet in gevaar brengt en die tevens de veiligheid van de speed pedelecs garandeert.


#60

Ik hoor iedereen maar zeggen dat fietspaden te smal zijn. Maar wij hebben in Almere +500km fietspaden waar makkelijk 6 scholieren append en bellend naast elkaar kunnen fietsen. Maar ook twee wandelaars met losse honden passen er ook nog bij. En skatende jochies met een mini ramp op het midden van het fietspad. Dus het zou fijn zijn als u krappe fietspaden benoemd dat u dan even er bij meld dat het om u eigen woonplaats gaat.