Wat vind je van de nieuwe bromfietsregels voor de speed pedelec? We zijn benieuwd naar jouw mening!


#61

Er loopt geen bromfietspad langs de S104 in Rotterdam voor het (grotere) stuk in de bebouwde kom (vanaf A15 afrit 20 richting Maasstad ziekenhuis). Het is een toegangsweg met minimaal twee rijbanen, maar bij kruispunten zijn er wel 4 banen per richting, uiteindelijk kom je in de spits op een zeer drukke rotonde voor mijn woon-werkverkeer. Voor een speed pedelec levensgevaarlijk navigeren.

Eenzelfde geval doet zich voor langs de S123 alias Colosseumweg ook in Rotterdam, van de kruising met de S120 bij de Essalam moskee tot aan de hoogte van de Aristotelesstraat. Levensgevaarlijke versmalling op de rijbaan daar waar de S125 als brug over de S123 heen loopt, door de brugpeiler midden op de weg wordt je daar met vangrails opzij gedwongen.

Kan iemand iets in gang zetten om de toch al brede tweerichting fietspaden langs de S104 en S123 om te dopen tot bromfietspaden? Op beide plekken zie je dat auto’s ook nog wel eens wat harder rijden dan eigenlijk de bedoeling is, wat het snelheidsverschil in praktijk nog groter maakt dan verwacht. Namens mijn gezin alvast bedankt.


#62

Alle voors en tegens ten spijt,Heb ik nog niets gehoord over de bezettingsgraad van de fietspaden. Op de meeste fietspaden waar ik rij , Omgeving Zwolle , Wapenveld, Heerde, Oldebroek is de bezettingsgraad van de fietspaden zo laag dat ik me niet kan voorstellen dat het fietspad niet tegelijk door speed pedelec rijders en gewone fietsers gebruikt kan worden. Zelfs in de spits waar je op de gewone fiets in Zwolle de automobilisten via het fietspad soms inhaalt, is er genoeg ruimte. Het probleem wat er mijnsinziens speelt is het gedrag van de verkeersdeelnemers. Als er iets uitziet als een fietser word het behandeld als een fietser , dus naar het fietspad verwezen , zowel goedschiks als kwaadschiks , helaas denken veel fietsers er net zo over, de speed pedelec kan te snel dus hij moet naar de rijbaan terwijl er effectief maar 7.5 kilometer per uur verschil zit tussen de kruissnelheid van een ebike en een speed pedelec. Sterker nog , op en nabij rotondes word ik ingehaald door ebikes en gewone fietsen die veel te hard de rotonde naderen zodat de automobilisten die op de rotonde rijden zich rot schrikken, enz ik ben van mening omdat het verschil tussen de ebike en de speedbike binnen de bebouwde kom nihil is, ook een onderzoek van de grontmij bevestig,
http://www.fietsberaad.nl/?section=nieuws&lang=nl&mode=newsArticle&repository=Speed+pedelec+niet+verplaatsen+naar+de+rijbaan
Dat de speedpedelec op het fietspad hoort.
Ik zou veel meer heil zien in een gezamenlijke actie van de fietsersbond, anwb en de overheid om het gedrag van verkeersdeelnemers positief te beïnvloeden, daar is volgens mij de winst te halen.


#63

Beste Han Solo (what’s in a name!).

Ben het toch niet helemaal eens met je veronderstelling dat speedpedelecs zich als zodanig met 45 km/u zullen rijden op de fietspaden. Dit vervoersmiddel valt niet te vergelijken met een brommer of bromscooter. Brommers en bromscooters halen die snelheid van 45km/u gemakkelijk ruimschoots en continue, en soms zelfs bijna een veelvoud daarvan in veelal opgevoerde snelheid. En dat maakt een speedpedelec anders dan brommers en bromscooters, en moet het daarom gewoon als fiets gezien blijven worden. 45 km/u is een theoretische topsnelheid die inderdaad soms voor een korte tijd met zelf flink doortrappen is te halen. IN de praktijk is dit niet vol te houden en rijdt men in de praktijk veel langzamer. En dat maakt nou die speedpedelec wel iets sneller als een gemiddelde E-bike, maar niet van een absurde mate dat er nou direct sprake is van een enorm gevaarlijke situatie die is gaan ontstaan op het fietspad met de komst van de speedpedelec. De meeste ongelukken gebeuren ook zeker niet door verschil in snelheid tussen fietsers onderling, maar veelal door andere zaken en gedrag op het fietspad waar ik u niet over hoor, zoals met meer dan twee personen naast elkaar blijven rijden, mobieltjes op de fiets en daarbij geen oog meer hebbend voor hun plaats op het fietspad of weg, of met oortjes in rijden waardoor men letterlijk “doof” is voor het overige verkeer, alsof het fietspad er alleen voor hen is. Wat dat betreft is er voor iedere gebruikerscategorie wel iets te zeggen over het verbeteren van gedrag. Het wordt echt niet veiliger op het fietspad door de speedpedelec te verbannen naar de weg. Dat laatste maakt het wel een stuk onveiliger voor de gebruikers van speedpedelecs, terwijl wielrenners u gewoon nog voorbij zullen blijven snellen op het fietspad.


#64

Ik rijd geen speed pedelec, die ik in gewoon Nederlands even ‘turbofiets’ noem. Als iemand mij zoevend passeert, denk ik : ik zou dit in de helft van de tijd kunnen doen; of: ik zou de trein nu niet nodig hebben. Het zou ook een alternatief kunnen zijn voor een autorit en passen in een ’schaalsprong voor de fiets’, vgl het tijdschrift van Milieudefensie pag. 36. Nu heeft iemand bedacht om de turbofiets te verbannen van het fietspad en te dwingen een helm op te zetten, daar waar de scooter met blauw kenteken op het verplichte fietspad blijft en zonder helm rijdt: ‘helm hoofdzaak’ 1975! ‘brommer op de rijbaan’ 1999? Geen sprake van!
Scooters rijden gemiddeld sneller dan de turbo-fietsen; wat belangrijker is: scooters vervuilen de door fietsers ingeademde lucht en maken lawaai, waar de turbo-fiets deze nadelige gevolgen niet heeft. Lawaai- en stankoverlast is een belangrijker motief om de plaats op de weg te bepalen dan snelheidsverschil.
Welke cynicus heeft deze maatregel bedacht en goedgekeurd? Is er vrees voor de scooterbevolking danwel minachting voor de turbofietser? Of heeft de scooterlobby effectiever geopereerd? Beide maatregelen [plaats op de rijbaan en helmplicht] bemoeilijken een schoon alternatief voor de auto en brommer / scooter. Een inruilactie –‘wissel uw scooter in voor een turbofiets’- is de grond weggeslagen.
Laat het rijk de scooters aanpakken: op de rijweg, helm op en motorrijtuigenbelasting betalen, vanaf 15 maart.

Antwoord op vraag 1: voor mij als fietser maakt het niet uit;
Vraag 2: voor de turbofietser is het gevaarlijker

Wat zou er kunnen gebeuren? Geen ingewikkelde dingen bedenken; niet ervan uitgaan, dat iemand een regel zal handhaven: in de regio Alkmaar en rond ’t Twiske weigert de keten van politie-justitie om scooters van een fietspad met bord G13 af te halen. Snelheidscontrole op fietsers is helemaal een raar idee, gezien de werklast en de prioriteiten van de politie.
Aandringen op bredere fietspaden? Daar is vaak geen ruimte voor. Zoek het in andere richtingen:
• Of vaker een onverplicht fietspad instellen ipv een verplicht; of bepaalde groepen [race- en turbofietsers]; G11 vervangen door G13 op de meeste wegen; geef turbofietsers de vrije keuze tussen rijweg en fietspad
• Wachttijden bij verkeerslichten beperken of af te schaffen door hoofdroutes auto om die van fietsroutes heen te leiden: ontvlechting, dan kun je op fietsstraten of andere vormen van ‘gemengd profiel’ rijden
• Scooters opheffen en op termijn ook de brommers te scharen onder de motoren; verbrandingsmotoren verbannen van de fietspaden!
• Tips uitwisselen, hoe je deze rare anti-speed pedelec wet kunt omzeilen;
• Niet discussiëren op de vierkante millimeter over type helm etc of toepassing Amsterdamregel


#65

Beste …

Uw reactie lijkt volledig uit de lucht gegrepen u geeft aan dat speed pedelec rijders overlast veroorzaken, daar is niets dan ook helemaal niets van te vinden, kunt u enkele incidenten noemen?

Juist dit soort ongefundeerde reacties staat me tegen, de speed pedelec rijder, die nota bene een rijbewijs voor zijn fiets moet hebben, is van een leeftijd, vanaf 30 en ouder waar je fatsoenlijk gedrag van mag verwachten zie wederom het onderzoek van de grontmij

De gevaarlijke groep op de fietspaden zijn de scholieren die met 3 /4 man naast elkaar op het fietspad rijden, zonder licht zonder en verstand blijkbaar. + de ouderen op een gewone electrische fiets die het reactie vermogen missen om zich tussen het overige verkeer te mengen. daar zijn vele, vele voorbeelden van te vinden.

In plaats van groepen te stigmatiseren, kan er beter ingezet worden in voorlichting en communicatie, niemand heeft belang bij ongelukken schade of erger. we hebben 35.000 kilometer fietspad in Nederland waarvan de bezettingsgraad absurd laag is,

Die ongeveer 10.000 speed pedelecs vallen in het niet bij de 1.200.000 ebikes en de 19.000.000 bruikbare fietsen. zoek het internet maar eens door om deze cijfers te verifiëren.

Want aan uit de lucht gegrepen onzin, heeft niemand wat aan.


#66

Speed Pedelecs moeten van het fietspad af. Dat is een bijzonder goed idee.
Binnen de groep speel pedelec rijders zijn er teveel die zich misdragen, niet anticiperen op grote drukte van forensen- en scholierenverkeer, maar doorjakkeren en gevaarlijke situaties voor anderen creëren. Men kijkt blijkbaar niet om, om te zien wat voor schriikreacties men veroorzaakt. Jammer voor de speed pedelecs die wel naar behoren hun rijgedrag aanpassen, maar anderen hebben het reeds verprutst. Eigen schuld, dikke bult.
Van de overheid verwacht ik dat men de vaste gebruikers van fietspaden naar behoren beschermt. Dit betekent dat mensen van jong tot oud met een gangetje van 15 km/h ook veilig op het fietspad moeten kunnen rijden. De praktijk leert dat dit niet lukt als er weer een onverlaat passeert die met een noodgang op z’n gemotoriseerde fiets langs dendert.


#67

Vanaf deze week rij ik op een speed pedelec en ik pieker er niet over om daarmee tussen de auto’s te gaan rijden of je moet levensmoe zijn. Kom maar op met die boete, dan gaan we op de koffie bij de kantonrechter om te zien wat hij/zij ervan vindt…

Ik voel veel meer voor een snelheidslimiet voor fietspaden bibeko van 25 km/uur en een inhaalverbod op smallere (eenrichtings) fietspaden.

Wielrenners en SP’ers zullen zich moeten aanpassen aan de snelheid op het fietspad en alleen daar snelheid maken waar het ook echt kan: buiten de bebouwde kom.


#68

Bij deze enige nuancering: als speed pedelecs zich binnen de bebouwde kom aan een snelheidsmaximum van circa 25 km/u houden, en buiten de bebouwde kom alleen harder gaan op fietspaden waar voldoende ruimte is, dan zou het een acceptabele oplossing zijn.

Wijzen naar andere gebruikers doet overigens geen recht aan de discussie over gevaarlijke situaties door grote snelheidsverschillen tussen fietsers. Ik ben het zeker eens met de stelling dat scholieren of andere fietsers niet met drie of meer personen naast elkaar horen te rijden. Net zo min dat fietsers onverlicht in het donker moeten rijden. Maar het gegeven is dat scholieren op de fiets naar school gaan (gelukkig maar !), en dat regelgeving, voorlichting en handhaving kunnen bijdragen aan een veilgier situatie op het fietspad. Maar deze scholieren (waaronder mijn kinderen) en de genoemde ouderen op “normale” electrische fietsen (waaronder mijn ouders, die mij het plezier in fioetsen hebben gegeven) verdienen voldoende bescherming. En daar schort het wel degelijk aan. Ik constateer op mijn woon-werk route, waar grote stromen forenzen, studenten en scholieren rijden, dat speed pedelecs de afgelopen jaren sterk hebben bijgedragen aan verkeersonveiligheid en daadwerkelijk aanleiding voor ongelukken zijn. Een jongetje van een jaar of 10 op weg naar de hockeyclub van de sokken gereden door een speed pedelec. Twee richtingen grote fietsstromen waar men en masse in de file rijdt, maar met grote regelmaat een speed pedelec die er toch meent tussendoor te moeten racen. En wel degelijk valpartijen veroorzaakt, zelfs zonder zelf af te stappen. Het geringe geluid, de grote snelheidsverschillen en het grotere gewicht van een speed pedelec zorgt ervoor dat ongelukken eerder gebeuren en met grotere gevolgen. Ik vind het ronduit lomp dat verschillende speed pedelec rijders zo hun plek op een fietspad opeisen, en dan roepen dat al die andere fietsers maar beter opgevoed moeten worden.

Maar nogmaals, met een afdoende snelheidslimiet binnen de bebouwde kom, waar de speed pedelecs zich daadwerkelijk aan houden, mogen ze wat mij betreft ook medegebruiker van het fietspad worden.


#69

Ik weiger uit veiligheidsoverwegingen om op de rijbaan tussen de auto’s te fietsen.


#70

Veiligheid begint met normaal gedrag!
Ik pas me dus aan op een fietspad - maar ga NIET op de rijbaan met een SpeedPedelec - ik ga me echt niet in een onveilige situatie begeven - het gaat imho zelfs tegen de verkeerswet in!
De 1e discussie met politie zie ik al aankomen- een evt boete (we leven immers in een boete cultuur) zal ik voor laten komen en ik ga tot de hoge raad…

Gewoon max 25 km in de bebouwde kom - OP het fietspad dus.
Niemand zit te wachten op overregulering voor de speedpedelec!
Het is al net zo bizar als een nieuw verkeersbord om duidelijk te maken dat automobilisten bij een rood kruis die rijbaan niet mogen gebruiken.

Focussen op veilig gedrag van alle verkeersdeelnemers is veel belangrijker - bv gebruik van mobiel achter het stuur en op de fiets - ga daar eerst maar eens aan werken!


#71

Ik heb een toerfiets, een racefiets en een speedelec. Daarnaast ben ik automobilist en motorrijder.
Met de actie die door de fietsersbond gericht tegen de speedelec gevoerd is voel ik mij als fietser volstrekt niet vertegenwoordigd en miskend. De gewijzigde regels ontkennen de risico’s en zijn levensgevaarlijk.

Op de rijbaan tussen auto’s die 50kmh of vaak nog veel sneller rijden is een rijwiel dat niet sneller KAN dan 45kmh een rijdende chicane. Huidige regels verplichten de speedelec rijders om structureel die topsnelheid te rijden zonder dat er, zoals bij motorfietsen, een surplus aan snelheidspotentieel is om uit een gevaarlijke situatie te ontkomen. Los daarvan draagt elke verstandige motorrijder (zoals ik zelf ook) beschermende kleding die bij een onverhoopte valpartij enige bescherming biedt.
Op de fiets volstaat in zo’n geval een helm totaal niet.
Het is voorts ronduit ridicuul te veronderstellen dat je met een speedelec structureel 45kmh kunt rijden. Ik althans kan dat niet en mijn gemiddelde snelheid ligt per rit tussen de 25-30 kmh. Dat is een snelheid die menige amateur wielrenner op het fietspad ook rijdt en die wordt niet naar de rijbaan verbannen. Met de nieuw opgelegde regels is het wachten op het eerste zwaar lichamelijke letsel en dodelijke ongelukken.

Automobilisten zullen het niet accepteren wanneer je je met een speedelec, zoals met een motorfiets, een prominente plek op de rijbaan toe-eigent. Dat levert dus levensgevaarlijke inhaal en afsnij acties op. Op de rijbaanmarge fietsen betekent van de weg gedrukt worden. #FAIL

Ik weiger uit veiligheidsoverwegingen pertinent om op de rijbaan tussen de auto’s te fietsen.


#72

Totally agree!!


#73

Ik snap heel die regelgeving niet dat je met een speedpedelec tussen de auto’s moet eerlijk gezegd. Voor dat ik een elektrische fiets had reed ik ook veeeeeel harder op stukken waar het wel kon dan daar waar het wel kan. Dat je auto 200+ rijd wil toch ook niet zeggen dat je met 200 over een woonerf heen dendert?

Mijn positie is misschien anders omdat ik in Noorwegen woon en bromfietsen en dus ook de speedpedelecs daar tussen het 80km verkeer rijden, dat komt oa omdat ze het idee van de speedpedelec als brommer hebben afgekeken van Nederland… Dank je wel daar voor.


#74

Vandaag heb ik een flinke rit gemaakt over de mooie fietspaden van de Veluwe (eigenlijk verschrikkelijke betonbanen van Natuurmonumenten die de natuur compleet verpesten, maar nu ze er liggen fiets het wel erg lekker), gewoon met de speed pedelec tussen wandelaars met loslopende honden, gewone fietsers en bejaarde E-bikers. Volgens de regels van bromfietser zou ik niet meer op die fantastisch mooie paden mogen rijden omdat mijn snelheid te hoog zou zijn.

Nu ben ik op hele stukken, vele kilometers achtereen, ook niemand tegengekomen en heb daar werkelijk 45 km/uur gereden over de betonbanen, niemand tot last en geen decibelletje teveel, de Chinook helikopter van de landmacht was de enige dissonant op de Ginkelse hei.

Maar ik heb ook veel fietsers ingehaald door eerst rustig achter ze gaan rijden tot ze me in de smiezen hebben, een kleine ping en er dan rustig voorbij fietsen, spiegeltje sowieso ingeklapt om niet te veel breedte nodig te hebben bij het passeren van tegenliggers.

Op deze manier kan iedereen genieten van de mooie omgeving en is er geen overlast van elkaar. En ik kan als zogenaamde bromfietser gewoon gebruik blijven maken van deze fietspaden zodat het fietsen ook echt een plezier blijft. Zou ik boetes krijgen voor het rijden op een fietspad dan overweeg ik om de speed pedelec te verkopen en weer gewoon met de auto naar werk/klanten te rijden. Jammer als zo het kind met het badwater weggespoeld zou worden…


#75

Ook helemaal met je eens, ik ga ook zeker niet op de rijbaan rijden als er een fietspad ligt. Verder wil graag gebruik maken van de goede fietsinfrastructuur in NL en daarmee bedoel ik vooral de vele fietspaden die voor speed pedelecs (voor de wet: bromfietsen) gesloten zijn.

Van mijn fietsenmaker heb ik begrepen dat er wel degelijk actie ondernomen wordt tegen de idiote wetgeving. Grootste obstakel hierbij is de FIETSERSBOND die bewust heeft aangedrongen op het verbannen van speed pedelecs van het fietspad om zo de veiligheid van snorfietsers, racefietsers, fietsers en E-bikers te beschermen… Dit muisje krijgt nog een staartje.


#76

De Fietsersbond heeft hier een fundamenteel foute keuze gemaakt door de veiligheid van kwetsbare fietsers zoals ouderen en kinderen als uitgangspunt te kiezen en daarmee de speed pedelec te verbannen van het fietspad. Een speed pedelec is GEEN bromfiets die altijd en overal 45 km/uur kan fietsen waarmee de plaats tussen de auto’s minder logisch is dan met echte bromfietsen die wel die snelheid over lange afstanden kunnen halen.

Een speed pedelec is eerder een snelle fiets dan een langzame bromfiets en zou daarom ook zo behandeld moeten worden, d.w.z. voor de veiligheid op het fietspad met gereduceerde snelheid, bijv. max. 30km/uur en onder die voorwaarde toegelaten op alle fietspaden. Dat is misschien niet gemakkelijk te handhaven maar doet wel recht aan de kwetsbaarheid van de snelle fietser.

Maar er is nog een groot verschil met de benzine-snor/bromfiets: een speed pedelec geeft geen geluids- en stankoverlast en zou alleen daarom niet verbannen mogen worden van fietspaden. De speed pedelec is een geweldig goed alternatief voor de auto, ik rij nu 80% van alle autoritten met de speed pedelec.


#77

Beste vrijwilliger,
Je weet niet waarover je t hebt!
Het zou beter zijn je te keren tegen de massale overtreding van de snorFIETSen, die massaal harder dan 25km/uur rijden en helemaal geen FIETS zijn!, ze trappen immers niet!


#78

Beste vrijwilliger,
Helemaal mee eens: als er een hulpmotor op zit, moet je maar naar de rijbaan in de bebouwde kom!
Dat geldt ZEKER voor de snorFIETS :wink: waarop je niet eens hoeft te trappen, maar die WEL een blauw plaatje heeft en ELKE speedbike inhaalt! Haha!


#79

Ik zou onderscheid maken op basis van ondersteuning voor speed pedelecs, dat bepaald uiteindelijk de gemiddelde snelheid en het gemiddelde snelheidsverschil met de rest van het verkeer. Aanname is dat de bedoeling van de wetgeving is dit verschil te minimaliseren (op gemiddelde).

(1) <250W met begrenzing tot 45 km/h --> blauw kenteken --> keuze weg of fietspad, gemiddelde fietser gaat gemiddeld <35 km/h ~ gelijkwaardig aan racefietser

(2) >250W met begrenzing tot 45 km/h --> geel kenteken --> weg, gemiddelde van >40 km/h voor vrijwel iedereen haalbaar


#80

De gemaakte denkfout hierbij is dat die 45 km/uur als kruissnelheid gehaald kan worden, afhankelijk van conditie, gewicht, wind, helling en ondersteuningsvermogen is het korter of langer mogelijk die 45 km/uur te halen als pieksnelheid maar gemiddeld genomen zal een snelle fietser zo’n 30-35 km/uur kruissnelheid aanhouden. Hierdoor is het snelheidsverschil met andere andere fietsers (15-25 km/uur kruissnelheid) minder groot dan steeds verondersteld wordt op basis van een niet vol te houden 45 km/uur kruissnelheid.

Ter vergelijking: een bromfiets kan 50 km/uur halen en dat ook langdurig volhouden zonder inspanning van de bromfietser.

Volgens mij is de volgende opzet de veiligste manier voor alle partijen:

  • alle fietsers, ook snor/bromfietsers, racefietsers, speed pedelecs, pedelecs en velo-bikes, mogen op het (on)verplichte fietspad rijden met maximaal 25 km/uur, uitzondering voor gebruik van verbrandingsmotor op fietspaden in natuurgebieden (dus niet brommen/snorren vanwege stank en geluidsoverlast)
  • op gecombineerde brom-/fietspaden buiten de bebouwde kom mag maximaal 40 km/uur gereden worden, binnen de bebouwde kom 25 km/uur
  • alle fietsers die sneller willen en kunnen dan 25 km/uur moeten op de rijbaan binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 50 km/uur.

Zo kunnen alle fietsers de afweging maken of ze het veiliger vinden om NIET op de rijbaan te gaan rijden maar dan wel accepteren dat 25 km/uur de max is. Op rustige tijden kan men dan voor de rijbaan kiezen (weinig verkeer, hoge snelheid) en tijdens de spits op het fietspad (veel verkeer, lage snelheid).

Een dergelijke regeling doet recht aan de veiligheid van ALLE fietsers. Het is te zot voor woorden dat dit in NL niet vanzelfsprekend is.