Wat vind je van de nieuwe bromfietsregels voor de speed pedelec? We zijn benieuwd naar jouw mening!


#142

Ja, die mogen wel op het fietspad, het zijn uiteindelijk wel fietsen, en dat kunnen we van de mee-trap brommer niet zeggen.

Die kantonrechter heeft het niet moeilijk hoor, had je maar moeten bedenken voordat je zo’n mee-trap brommer kocht.
Jammer dat de politie de wet niet handhaaft, daar zijn ze wel voor aangenomen.


#143

[quote=“jaap2wiel, post:142, topic:1255”]
Jammer dat de politie de wet niet handhaaft, daar zijn ze wel voor aangenomen.
[/quote]Ik ken wel meer voorbeelden van wetten die niet gehandhaafd worden, meestal omdat de mankracht ontbreekt maar in dit geval dus omdat de wet van de werkelijkheid is losgezongen. Die wet heeft men even snel snel in elkaar geflanst zonder de consequenties in de praktijk te onderzoeken waardoor er nu levensgevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan als fietsers inderdaad op de 50/70-rijbaan gaan rijden met gemiddeld 32 km/uur. De politie ziet dit gevaar gelukkig wel en handhaaft de wet dan ook niet… sterker nog, de politie adviseert snelle fietsers zelfs om alsjeblieft op het fietspad te blijven. En dat advies volgen wij graag op!


#144

Terecht, fietsers horen op het fietspad thuis, maar de mee-trap brommer hoort daar niet thuis. De mee-trap brommer hoort op de rijweg thuis.


#145

Ik rijd sinds juni zoveel mogelijk op de rijbaan. De volgende aanpassingen maken dat het achteropkomende verkeer - ook in deze donkere en soms winterse dagen - meer afstand laat en minder agressief gedrag vertoont: (1) Winglight richtingaanwijzers, (2) kentekenplaatverlichting, (3) gele Ortlieb High-Vue zadeltassen, (4) een Lupine Rotlicht remlicht, (5) een geel reflecterend hesje en (6) een 45 Km sticker achterop. Kortom, veiligheid door zichtbaarheid en laten zien wat je van plan bent.

Daarbij heb ik positieve ervaringen met aanpassingen bij stoplichten die niet op groen willen gaan. De gemeente Rotterdam reageert snel op verzoeken om de detectielussen bij stoplichten die op mijn route liggen af te stellen waar nodig.

Tot slot volg ik de verkeersbesluiten van diverse gemeenten en provincies. De discussie loopt immers nog in Rotterdam. De belangenafweging van de provincie Gelderland om speed-pedelecs toe te staan op sommige fietspaden bevat verstandige argumenten. Een aanrader om te lezen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-52201.html. De kern van de argumentatie in haar verkeersbesluit is dat er verschillen zijn met andere weggebruikers en dat die maken dat “een speed-pedelec in het gebruik op een aantal fronten meer fiets is dan bromfiets, ongeacht de juridische status.” Het besluit is tot stand gekomen mede op basis van genuanceerde input van de fietsersbond, waarvoor dank en hulde.


#146

Op mijn fiets zijn enkele aanpassing al standaard zoals de kentekenplaatverlichting en remlicht. Vanaf juni 2018 ruil ik mijn Stromer ST2s in voor een ST5 die standaard voorzien is van een claxon. Met die fiets ben ik nog beter in staat om met het verkeer mee te rijden maar desondanks kies ik liever voor het rijden met aangepaste snelheid op het fietspad binnen de bebouwde kom. Overigens woon ik in het buitengebied zodat ik relatief weinig in bebouwde kommen rij en zodoende ook weinig op de rijbaan moet rijden. Daarbij heeft de provincie Gelderland een voor mij belangrijke route (N836 Zetten) toegankelijk gemaakt voor de speed pedelec op het fietspad.

Ook de Van Heemstraweg (Beuningen-Druten) gaat door diverse kommen waar ik op de rijbaan zou moeten. Ik rij daar uiteraard gewoon op het fietspad omdat de auto’s daar sneller rijden dan 50, tot soms wel 80. Ik kom daar regelmatig politieauto’s tegen maar geen enkele reactie van hun kant.


#147

Helemaal eens en goed omschreven. Hear hear!