Wie heeft hier voorrang?


#1

Als in onderstaande afbeelding de fiets en auto vanuit dezelfde richting komen, de auto wil bij de haaientanden rechtsaf, de fietser wil linksaf, wie heeft er dan voorrang?


#2

snelverkeer heeft voorrang, dus de auto.


#3

Rechtdoor op dezelfde weg heeft voorrang, de auto wil naar rechts en slaat dus af. De auto mag ook het overige verkeer niet hinderen, dus ook de fietser niet.
De fietser rijdt rechtdoor en slaat dan linksaf.


#4

Ik zou het echt niet proberen: je wordt aangereden. Diezelfde situatie heb ik meerderen keren per dag.


#5

Dat snelverkeer voorrang heeft geldt al sinds mei 2001 niet meer op gelijkwaardige kruisingen zoals dit.

Zoals @jaap2wiel al schrijft, als je als fietser linksaf wil, moet je eigenlijk eerst rechtdoor naar de overkant van de weg en dan links, dus zou ik ook zeggen “recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor op afslaand verkeer op die weg”

Wel is dit een situatie waarbij snel fouten worden gemaakt dus voordat ik de oversteek zou maken zou ik hebben gecheckt dat de automobilist mij zag en lijkt te gaan stoppen. Dat is iets dat ik probeer eigenlijk altijd te doen want mensen maken fouten, en op z’n kruispunt is de kans daarop zogezegd hoger.

Ik ben er een groot voorstander van dat voetgangers, fietsers en auto’s hun voorrang nemen en tegelijk opletten dat ze die ook krijgen.

Mijn ervaringen als fietser met de gemiddelde auto zijn niet slecht, ik krijg veel vaker ten onrechte voorrang dan dat ik geen voorrang krijg terwijl ik die wel heb.


#6

Korte bocht gaat voor lange bocht en aangezien de auto hier de korte bocht neemt heeft zij voorrang. Waar het hier fout gaat is dat de fietser sowieso geen richting aangeeft en de auto waarschijnlijk ook niet, dus qua communicatie gaan beiden rechtdoor en is er een conflict als de auto opeens rechtsaf slaat. Neem daarbij dat de fietser zich onsterfelijk voelt dankzij de automatische aansprakelijkheid van de automobilist en je hebt een mooi recept voor ziekenhuisopname of erger.

Gezond verstand is hier de beste raadgever. De fietser heeft hier het meest te verliezen (gezondheid/leven) en de auto alleen wat blikschade. Het is dus aan de fietser om hier de juiste keuzes te maken en de auto haar terechte voorrang te verlenen, al was het maar uit eigen lijfsbehoud.


#7

Dit geldt voor tegenliggers en dat is hier niet aan de orde.


#8

Ik vind dat te kort door de bocht. :grin: