Wil jij straks weer veilig coronaproof fietsen?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/wil-jij-straks-weer-veilig-coronaproof-fietsen/

Dringen bij een stoplicht in Utrecht De fiets is belangrijker dan ooit. Fantastisch! Maar… hoe zorg je dat iedereen veilig en coronaproof kan fietsen. De Fietsersbond pleit onder andere voor het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom. Nu al stappen steeds meer mensen op de fiets. Treinen en bussen rijden niet. Er wordt…

Of je maakt van de binnensteden één grote fietsstraat waar gemotoriseerd verkeer fietsers niet mag inhalen.

22-04-2020 Het was weer raak in de winkel, ik legde mijn aankoop op de band bij de kassa en ik hoorde iemand achter mij dichterbij komen om de spullen vlak achter mij op de band te leggen. Ik zei: “U moet 1,5 m achter mij blijven” en toen wees die persoon naar een streep op de grond vlak bij mij op de grond. “Dat is toch daar” zei die persoon. “Dat is mijn blokje en 1,5 m is daar” zei ik en wees naar een opgeplakt zwart-geel lint 1,5 meter verder. Ongeloof in die ogen een munt die begon te vallen en ja hoor de reactie: “Rustig maar” alsof er niets was gebeurd. We leven met een out-of-the-box virus en moeten leren om out-of-the-box te gaan denken. We kregen het al bij epidemiologie dat al hoe mensen die goed opgeleid zijn toch allerlei stomme fouten maken. Zoals bij fietspaden die 2,70 tot 3,00 m breed zijn tussen de lijnen. Als je rekent met 70 cm van de kant fietsen met je hoofd (daar gaat die 1,5 m afstand om hoofd-hoofdafstand) en dan iemand naast je met zijn/haar hoofd op 1 m afstand dan blijft er over… 1 m tot 1,30 m en als die tegenligger of die persoon die inhaalt ook 70 cm met zijn/haar hoofd van de kant fietst is dit… 0,30 tot 60 cm. Dus op aanliggende fietspaden of solitaire fietspaden kun je, zeker als er fietsers zijn die je inhalen of kruisen, niet naast elkaar fietsen. Dan zwijg ik nog van voetgangers op het naastliggende voetpad aan het randje met het fietspad wandelen. Zoals Maggie de Block (Belgisch minister) zei: “Blijf in uw kot!” zou je voor de fietsers kunnen zeggen : “Fiets de polonaise!”. Gemeenten hadden al lang en allang borden naast de fietspaden of pictogrammen met fietsen op de fietspaden kunnen aanbrengen om daar op te wijzen. Geen pictogrammen met voetgangers 1,5 m van elkaar, want je ziet nu al een heleboel voetgangers aan beide zijden van het fietspad wandelen om 1,5 m van elkaar met elkaar te kletsen. Ja dan kan je als fietser geen 1,5 m meer van beide personen fietsen, dom, dom, dom. Ik zie ook politie en BOA’s naast elkaar fietsen op smalle fietspaden en dan kom je de bocht om…. Laat ze het voorbeeld geven. Ook het voorstel om van tweerichtingsrotondes een enkelrichtingsrotonde te willen maken getuigt van weinig inzicht. Als de scholen opengaan en hordes leerlingen terug gaan fietsen met preferente routes dan heb je als oudere mens of gepredisponeerd persoon geen ontsnappingsmogelijkheid meer. Kijk per locatie wat de wijste beslissing is, maar mijn voorkeur is: laat het bij het oude. Ik heb nog meer bedenkingen en ik vind het vreemd dat de Fietsersbond dit al plaatst terwijl ze een enquête zouden houden om die voorstellen te stroomlijnen.

Mijn laatste opmerking is, dat 1,5 m afstand niet betekent 1,500000 m het is geen exacte wetenschap, maar statistiek net zoals de kans op een dodelijk fietsongeval 1 op 1 miljard kilometer is, dat zou voor de meesten (grapje) na 100.000 jaar zijn als je 10.000 km per jaar fietst. Nou ik zou er maar niet teveel op rekenen.

Zoals ik al elders heb betoogd is anderhalve meter afstand niet natuurlijk en mensen hebben daar als gewoontedieren moeite mee. Geen reden om boos of overbezorgd te worden, als je er moeite mee hebt is het beter op een vriendelijke toon alsnog afstand te vragen en als men dat niet wil dan zelf meer afstand te nemen, loop die kassa maar voorbij en geef aan dat je pas wilt/kunt betalen als de andere klant alsnog afstand neemt. Een territoriale houding innemen om daarmee anderen op afstand te houden werkt niet…

Op het fietspad is weer een ander verhaal, de tijd dat je vlakbij een passant (voetganger/fietser) bent is minimaal, hooguit enkele seconden, dat in tegenstelling tot de kassa waar je soms minutenlang moet wachten om geholpen te worden. En ook hier kun je zelf zorgen dat de afstand zo groot is als je zelf prettig vindt. Ik vind het geen probleem om even te wachten met passeren tot er een geschikte gelegenheid is maar als je het vervelend vindt dat andere fietsers/voetgangers in de buurt komen neem dan zelf wat meer afstand. Ga desnoods kortstondig over de rijbaan als daar de gelegenheid voor is.

Mijn advies is dus om de anderhalve meter om te draaien: eis niet dat anderen 1,5 m afstand houden maar zorg zelf dat je op minimaal anderhalve meter blijft. Tenslotte kun jij die anderen niet “sturen” en wel jezelf…

Dat is maar heel de vraag:

Ik zelf denk dat wat dat betreft naast elkaar fietsen minder risico’s geeft dan achter elkaar.

1 like

Als je goed kijkt naar de druppels zie je dat ze lager op het lichaam van de persoon er achter komen. Ligfietsers (achter zitfietsers) zouden dan een nadeel hebben. Het ( dat animatiefilmpje) is natuurlijk een nabootsing van een hoest- of niesbui. In normale toestand ( gewone ademhaling) gaat het over snel zakkende druppeltjes, maar als je er vlak langs moet hangen die druppeltjes nog tamelijk hoog en is de infectiedruk ook hoger, daarom die 1,5 m. En dan heb je als fietser ook de keuze om eerder naar links te gaan om uit die flow te blijven, rijden ze naast elkaar is het onbegonnen werk.En dan heb ik het alleen nog maar over inhalen, bij tegenliggers is het nog crucialer. Bij verkoudheid of hoesten wordt trouwens geadviseerd om binnen te blijven. In de aanloopperiode van de uitbraak in Nederland waren mensen heel relaxed, maar toen zijn de meest cruciale besmettingen opgelopen zodat het uit de hand is gelopen. Dus: “Fiets de polonaise!”. Als je advies geeft dan kun je wel het beste ook de risico’s van andere meer kwetsbare personen meenemen anders is het een #MeMe verhaal.

Het is in zoverre een #MeMe verhaal dat jij alleen kunt zorgen voor voldoende afstand omdat je geen controle hebt over het bewegingsgedrag van anderen maar wel over die van jezelf.

En als je zelf kwetsbaar bent is het wellicht verstandig nog iets meer ruimte in acht te nemen of zelfs te besluiten zo weinig mogelijk in de openbare ruimte te bewegen.

NRC heeft gecheckt wat hier van klopt: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/14/nrc-checkt-je-moet-tien-meter-afstand-houden-bij-joggen-vanwege-hoestdruppels-a3996740
Valt nogal mee dus!

Het NRC artikel geeft verschillende argumenten:

  1. Het is om te beginnen maar de vraag of er een enorme wolk met virusdruppels in uitgehijgde lucht zit.
  2. Vooralsnog gaan wetenschappers ervan uit dat het coronavirus zich niet via deze druppeltjes verspreidt.
  3. Maar zelfs dan is het nog afhankelijk van hoeveel virussen de sporter in de slipstream inademt. Of je ziek wordt van een virus, hangt af van de dosis die je binnenkrijgt.

Al deze argumenten gelden ook als je naast elkaar fietst maar wat het plaatje ook laat zien is dat er naast je eigenlijk geen druppels terecht komen vandaar dat ik denk dat naast elkaar fietsen minder risico’s geeft dan achter elkaar.

Bij inhalen en tegenliggers speelt NRC argument #3, dat duurt maar kort dus de hoeveelheid is laag.

Wat niet direct in het artikel op de site naar voren komt maar wel in Fietsen-in-de-anderhalvemetersamenleving.pdf

Het openbaar vervoer kampt in de komende maanden waarschijnlijk met aanzienlijke capaciteit- en vraaguitval vanwege de anderhalvemeter-eis. Voor mensen die moeten reizen zullen de auto en de fiets het alternatief zijn. Het is in de steden echter van groot belang dat het autogebruik niet gaat groeien omdat daarmee de noodzakelijke extra ruimte voor fietsers en wandelaars wordt beperkt en een veilig netwerk voor grote groepen mensen in Nederland veelal onmogelijk wordt gemaakt.

En dat is geen onterechte waarschuwing:

some customers appear more motivated than before the crisis because they see personal vehicles as safer than public transport.

Prima dus om dit pamflet te zien en het valt te hopen dat de politiek er iets of liever gezegd veel mee doet.

Waar ik mij vooral heel erg aan erger, is dat veel Nederlanders ineens zo onverdraagzaam zijn en allemaal voor politie-agent spelen. Wat een gedoe over hardlopers die hoesten, waar hebben we het over? De besmettelijke Corona-patient is daar echt niet aan het joggen. Ook dat gesnauw in de supermarkt ben ik echt beu. Kan het ook vriendelijk worden gevraagd als iemand zich vergist?

1 like

Heel erg mee eens! Ik vergeet het ook wel eens een seconde als ik bijvoorbeeld een bekende op straat tegenkom. Beetje vergevingsgezind graag.

Echt onverdraagzaamheid of zich opstellen als handhaver heb ik nog niet meegemaakt, wel dat mensen geen 1,5 meter afstand houden, al dan niet bewust maar ik heb de indruk dat het gewoon erg moeilijk is om volgens die discutabele regels te leven.

Gisteren nog ontmoette ik voor het eerst een nieuwe medewerker en dan steek je automatisch je hand uit. Die werd vriendelijk afgeslagen waarna ik ook bewust wat meer afstand heb gehouden. Daarna heb ik de nieuwe medewerker rondgeleid over een bouwproject en gaandeweg merkte ik dat die aanvankelijke schroom/afstand wegviel en we weer de normale sociale afstand innamen. Ik heb het zo gelaten. Hier hebben we het echter over vrije ruimte waar enkele deelnemers vrij zijn om in alle richtingen ruimte te nemen als ze dan wensen.

In het geval van fietspaden en wachtrijen voor kassa’s is dit wel een ander verhaal, je staat of rijdt immers in lijn en kan dan minder gemakkelijk afstand houden.

Ik doe dan wat ik ook doe met bumperklevers op de snelweg: ik houd meer afstand tot mijn voorligger zodat ik meer tijd om bij een plotselinge remactie vóór mij om rustiger af te remmen zodat de bumperklever niet gelijk bij mij achterop knalt. Neemt de persoon achter mij te weinig ruimte dan houd ik wat meer ruimte zodat ik enkele stappen naar voren kan maken als de duwer begint te hoesten of niezen… ik kan niet voorkomen dat een ander te dichtbij komt, ik kan wel zorgen dat ik zelf meer ruimte kan nemen als dat nodig is.

Het is een oud bericht. Met Voortschrijdend Inzicht weten we nu dat sommige mensen in de presymptomatische periode al uitscheider zijn van het SARS CoV-2 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/19/coronavirus-kan-zich-ook-verspreiden-als-drager-niet-ziek-is-a3990965, dus al 2 dagen nadat je zelf besmet bent en je nog prima voelt kun je al uitscheider zijn. Citaat van het RIVM: In hoeverre presymptomatische transmissie bijdraagt aan de verspreiding van het virus in de praktijk is onduidelijk. In één studie was de bijdrage 12,6% (Du 2020). In verschillende modellen lopen deze schattingen uiteen van 48-62%. Op basis van de huidige literatuur zijn het voornamelijk symptomatische personen die bijdragen aan de verspreiding en lijkt de bijdrage van de asymptomatische personen en presymptomatische transmissie aan de verspreiding beperkt (Ghinai 2020, ECDC 2020c).
En het is niet altijd de hoeveelheid die je uitscheidt die bepalend is of je geïnfecteerd wordt het is ook de gevoeligheid van de ontvanger. Of je kwetsbaar bent/was wordt pas bepaald wanneer je genezen of gestorven bent. En vergevingsgezindheid zul je niet meer voelen als je besmet bent en op de IC ligt. Is het zo moeilijk om een beetje moeite te doen, het is niet voor eeuwig? Klap maar voor die helden op de IC en in de zorg maar klap ook een beetje voor jezelf omdat je moeite doet omdat je je aan de regels houdt of anderen op hun fouten wijst, je bent dan nog geen politieagent of hoe noem je iemand van de IC die iemand op de straat wijst op zijn ondoordacht gedrag? Hoe eerder die besmettingscurve daalt en de IC-bezettingsgraad flink daalt dat er aanzienlijk geunlockt (klopt dit?) kan worden. Ik hoop dat ik niet teveel berichten plaats op het forum.

Tot nu toe heb ik me niet ingelaten net het gratuite meeklappen voor al het zorgpersoneel… mijn vrouw is ook werkzaam in de zorg maar ook voor haar geen applaus. Wel ben ik zeer dankbaar dat deze mensen zich tot het uiterste inzetten voor de gezondheid van alle kwetsbaren. Ik ga al helemaal niet voor mezelf klappen omdat ik moeite zou doen om me aan de regels te houden want ik weet dat ik me daar niet altijd aan houd. Geen kwade opzet maar ordinaire macht der gewoonte. Zo vind ik het ook niet erg als andere mensen de regels niet altijd in acht nemen en zie dat zeker niet als ondoordacht of afkeurenswaardig gedrag.

Wel zou ik moeite hebben met mensen die zich als handhaver gaan opstellen en mij vertellen wat ik wel en niet moet doen. Als men vriendelijk vraagt om voldoende afstand te houden dan zal ik daar zeker gehoor aan geven. Zo niet dan kan men wat mij betreft in het sop gaarkoken. Het uiterst geringe risico om besmet te raken is voor mij geen reden om niet een beetje normaal met elkaar om te gaan.

Alle Corona-maatregelen zijn gericht op indammen/beperken van besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door Corona. Daarbij wordt uit het oog verloren dat mensen zich zelf kunnen wapenen tegen de ziekte met een gezonde levensstijl (eten, drinken, bewegen). Dus regelmatig wandelen of fietsen is zeer aan te raden.

Gisteren ontdekte ik echter dat we met specifieke voedingsmiddelen ons lichaam de juiste voedingsstoffen kunnen geven om minder bevattelijk te worden voor het virus en bij besmetting mildere ziekteverschijnselen kunnen verwachten.

Het verhaal komt van de Limburgse huisarts Elens die een behandelmethode uit Korea/VS heeft overgenomen en uitgetest op 8 Corona-patiënten die net niet ernstig genoeg ziek waren om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Zij kregen een 4-daagse kuur van hydroxychloroquine met een antibioticum en een zinksupplement. Alle 8 patiënten waren na de kuur genezen.

Maar toen was er de Inspectie voor de Volksgezondheid en die heeft de arts verboden om deze kuur nog te verstrekken, want onbewezen. Overigens wordt dezelfde behandelingsmethode met iets andere stoffen wel gebruikt in de tweedelijns zorg maar dan is het vaak al te laat voor de patiënten die dan al ver heen zijn.

De arts baalt ervan dat hij zijn kuur niet meer mag voorschrijven nu hij weet dat het ook echt werkt. Een lichtpuntje is dat mensen zichzelf kunnen beschermen door het eten/drinken van voedingsmiddelen die vergelijkbare stoffen leveren:

  • Quercitine in kappertjes (hoogste dosis), appels, koolsoorten, sperciebonen, knoflook, rode ui, tomaat, thee en rode wijn
  • Zink in kaas, vlees, vis, noten, peulvruchten, volkorenbrood
  • Vitamine C en D in citrusvruchten, rode paprika, vette vis, vlees en eieren
  • Selenium in paranoten (de laatste in beperkte mate: 1-2 noten per dag).

Eén van de risicofactoren voor Corona-besmetting blijkt obesitas te zijn… mensen zijn vaak te dik door het eten van ongezond voedsel waardoor een gebrek aan belangrijke voedingsstoffen opgebouwd kan worden waardoor de weerstand afneemt. Misschien kunnen we het een armoedeziekte noemen zoals destijds ook TBC veroorzaakt werd door slecht eten. In de VS is opgevallen dat er meer Corona-slachtoffers vallen onder de gemiddeld armere Afro-Amerikaanse bevolking. Obesitas is dan geen oorzaak maar gevolg van een slecht eetpatroon dat zorgt dat het lichaam minder weerstand tegen een besmetting heeft.

De uitleg van huisarts Elens is hier te zien (even doorschuiven naar 1:10 over het reclameblokje): https://www.youtube.com/watch?v=UcoTXBjm2mg