Wordt 2020 het jaar van de omslag in het mobiliteitsbeleid?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/wordt-2020-het-jaar-van-de-omslag-in-het-mobiliteitsbeleid/

“slechts 15% van de mensen staat er wekelijks in”, in het KiM-rapport “Blik op de file
De file door de ogen van de Nederlandse burger” is de definitie van file anders dan wat Rijkswaterstaat (< 50 km/u) of de ANWB ( op 130 km/u wegen < 60 km/u en andere hoofdwegen <50 km/u) hanteren de geënquêteerden pas bij < 25 km/u als file en dan hebben we het over het hoofdwegennet en bijvoorbeeld niet over lokale wegen. Ook per provincie kan het flink verschillen, “the devil is in the detail”. Waar al jaren over gesproken wordt en waar ik met Paul Nouwen, toen directeur van de ANWB, in de jaren 90 een robbertje mee gevochten heb en die later óók voor was blijkt nog altijd de oplossing waar niks mee gedaan wordt: het slimme rekeningrijden. Zoals een verkeersbord bij ons in de buurt kunstzinnig weergeeft ( ik ga het niet verklappen waar en wat) uiting geeft aan de gevolgen van deze ongebreidelde toename van asfalt: het druipt van het verkeersbord.Gebabbel, gebabbel, gebabbel… ( Ramses Shaffy) Deadlines in de onzekere toekomst. Tenslotte: lees het KiM-rapport kritisch en ontdek hoe file-Nederland weinig doet en vooral alles slikt ook de luchtvervuiling die voor hun neus en in hun lichaam veel erger is dan ze denken. Trouwens de vervuiling en dus niet alleen naar de lucht is in dit rapport niet vermeld ( neerslag/immissie in de omgeving) . Ik denk dat de meeste mensen in zo’n enquête niet eens doorhebben wat luchtverontreiniging inhoudt. Zo gaat een item volledig de mist in. Gelukkig is fietsend Nederland dat niet in die files wil staan vooruitstrevend en niet “voorruitstrevend”.

Dagdromerij?
Ik ben geen psycholoog. Maar ik heb niet de indruk dat de file als dissatisfier werkt, en de fiets als satisfier.

In mijn woonplaats moet de gemeenteraad beslissen over de besteding van een meevaller van enkele miljoenen.
Er zijn een of twee mensen die vinden dat dat geld in een fonds voor groene transitie moet worden “belegd”.
Het overgrote gedeelte van de raad wil het geld besteden aan het visitekaartje van de stad. Het met straffe hand verdrijven van slordig geparkeerde fietsen uit het straatbeeld wordt als een meer passende invulling van dat visitekaartje gezien, dan een ordentelijke fietsparkeervoorziening.

Er is wel zoiets dat als een mobiliteitsfonds kan worden beschouwd.
Maar dat werkt ten nadele van de fietser.
Voor elke autoparkeerplek die wordt omgebouwd tot fietsparkeerplek, moeten de fietsers xxxx euro in het fonds storten.
En dat doen zij via de begroting voor verkeersvoorzieningen waarin zij mondjesmaat worden bedeeld.