Waarom ben jij wel/geen ligfietser?


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/waarom-ben-jij-wel-geen-ligfietser/

Op internet zetten we een kleine enquête uit: Waarom ben jij (g)een ligfietser? Maar liefst 1258 mensen reageerden. 538 daarvan gaven aan ligfietser te zijn (46,34%), 675 (53,66%) waren geen ligfietser. Waarom ben jij geen ligfietser? ‘Ik heb geen zin om me in mijn kruis te laten kijken.’ ‘Doet me te veel denken aan een…