Fietsers zijn het beste af in provincie Utrecht

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Fietsers zijn het beste af in provincie Utrecht - Fietsersbond

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Utrecht de beste plannen voor de fietser. Ook GroenLinks scoort zeer hoog op fietsvriendelijkheid. Scores Utrecht bij Provinciale Statenverkiezingen 2023 De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en…