Blij met Visie 2040


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/blij-met-visie-2040/

Hoe ziet ons land er in 2040 uit? De Fietsersbond schreef met leden, vrijwilligers en adviesbureau Goudappel Coffeng de Visie 2040 met daarin verlangens en prognoses voor de toekomst. Op de Ledenraad van 2 februari is de Visie 2040 op een paar punten na omarmd door de Vereniging. Waarom een Visie 2040? Saskia Kluit, directeur…


#2

Daarnaast lijkt het mij een goed streven de snelheid in de bebouwde kom tot 30 km per uur te beperken en meer fietsstraten aan te leggen.