Hoe dwing je een maximumsnelheid op het fietspad af?


#21

Haalbaar binnen 1-3 jaar… mmmh… een 1 en een 3… opheffen Fietsersbond en 1,3 miljoen euro extra investeren in fietsinfra! Soms liggen de antwoorden zó voor het oprapen. Nou ja, opheffen is niet noodzakelijk maar die 1,3 miljoen overheidssubsidie aan de Fietsersbond kan in ieder geval wel vrij eenvoudig (=direct) stopgezet worden.


#22

Je raaskalt

Kom terug op aarde.


#23

Ik denk dat je de zaken omdraait, het is de Fietsersbond die niet meer ziet wat werkelijk van belang is en zichzelf overbodig aan het maken is. Of beter gezegd ons overgedragen belastinggeld niet langer waard is.


#24

Is het zinvol om een maximumsnelheid af te dwingen? Hoeveel ongelukken gebeuren als gevolg van het overschrijden van de maximumsnelheid?

Ik denk dat het effectiever is om gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. e-fietsen, dus ≤ 250W, ≤ 25 km/uur) naar de rijbaan te verwijzen. Ook al blijven ze onder de maximumsnelheid (wat ze meestal niet doen) rijden deze voertuigen meestal sneller dan gewone fietsers wat tot veel inhalen leidt en dus tot onveilige en vervelende situaties.

In mijn stad zijn de meeste fietspaden breed genoeg voor twee fietsers naast elkaar. Naast elkaar fietsen is gezellig. Maar vanwege alle snorfietsen kan je zelden naast elkaar fietsen; je moet steeds achter elkaar gaan om ruimte te maken voor een inhalende snorfiets. De snorfiets moet naar de rijbaan. Gelukkig is de speed-pedelec al naar de rijbaan verwezen voordat de aantallen heel groot worden. Het fietspad bibeko is niet bedoeld voor speed. Het fietspad is bedoeld voor veilig fietsen op eigen kracht.

Waar een fietspad breed genoeg is voor drie fietsers naast elkaar dan mag daar van mij een speed-pedelec-uitzonderingsbord worden opgehangen. Op smallere fietspaden niet.

Er wordt gezegd dat speed-pedelec’ers zich veiliger voelen op het fietspad. Dat is zoiets als: ik koop een vechthond en wil hem in jouw tuin houden om te voorkomen dat ik wordt gebeten.

Gisteren zag ik dat de plaatselijke politie begonnen is met de handhaving van het dragen van de gele kentekenplaat op speed-pedelecs. Prima. En hup, naar de rijbaan. Als je op de rijbaan niet veilig voelt op je speed-pedelec dan ruil je hem gewoon in voor één met een krachtiger motor of voor een elektrische brommer.


#25

Op jaarbasis hè. Jaarlijks gaat er 1,3 miljoen euro belastinggeld naar een clubje dat het fietspad ‘veilig’ wil maken. Wat heeft die veiligheid tot nu toe gebracht? De paaltjes zijn weggehaald omdat je moet kunnen appen op je fiets zonder tegen een paaltje aan te rijden. Of een beetje dromerig en slingerend te kunnen fietsen zonder acht te slaan op het overige verkeer. Gevolg: iedereen appt en er staan regelmatig auto’s geparkeerd op het fietspad. De brommer moest weg. Wat zien we nu op een zondag op het fietspad: wandelaars, kinderen die op hun buik liggen te krijttekenen, honden aan de lijn (lijn spant over het gehele fietspad), mensen met kinderwagens, kinderen met een skateboard, etc. etc. Bejaarden die over de volle breedte fietsen van een tweebaans fietspad. Gevolg: er valt niet meer te fietsen. En dan die levensgevaarlijke speed pedelec. 9000 zijn er wel van in Nederland. Tegen hoeveel fietsen? Ik geloof 15 miljoen. Maar die speed pedelec, nou nou, dat was een groot probleem hoor. Goed dat die zo onaantrekkelijk is gemaakt met helmplicht en een plek op de weg die doodsverachtig vereist. De verkopen zijn dit jaar gekelderd met 14 procent. Als de paaltjes en brommers terug zijn, gaan mensen misschien weer eens uit hun doppen kijken in plaats van zonder op- of om te kijken zo het fietspad op te stappen. Wie weet verzint die moeder van een kleuter dan ook dat het fietspad niet zo geschikt is als speeltuin.


#26

Uw antwoord samengevat: Subsidie → veiligheid → misbruik van het fietspad → onmogelijkheid om te fietsen. Uw alternatief: Subsidiestop → paaltjes, brommers en speed-pedelecs terug op het fietspad → oplettendheid → kinderen van het fietspad af → vrijheid om te fietsen.

Interessant, maar ik ben niet gelijk overtuigd.


#27

Opmerkelijk dat de conservatieve achterban van de Fietsersbond zo de nadruk legt op de speed pedelec (ca. 12.000 in NL) als het “grote gevaar” voor de fietsers op het fietspad. Als deze achterban het aantal ongelukken op het fietspad echt wil verkleinen, moet het vooral naar zichzelf kijken. Toen ik een paar jaar geleden van de auto naar de speed pedelec overstapte, ben ik mij rot geschrokken. Fietsers zijn - met grote afstand - de aller slechtste weggebruikers in Nederland. Stoppen voor een rood verkeerslicht? doen ze niet ! Hand uitsteken en omkijken bij het afslaan? doen ze niet. Verlichting in het donker voeren: doen ze niet ! (een Hema lampje met een bijna lege batterij noem ik geen verlichting). De hele tijd met oortjes in naar de smartphone kijken in plaats van “blik op de weg voor je”? Doen ze wel ! En dan is het ook niet vreemd dat er tijdens het SWOV onderzoek voor de speed pedelec, sprake was van een aanrijding tussen een speed pedelec rijder en een gewone fietser. De gewone fietser keek de hele tijd op zijn / haar smartphone en reed - op een tweerichtings fietspad - frontaal op een tegemoetkomende speed pedelecrijder. De fietser was dus – zonder het zelf te beseffen – plots aan het spookrijden. En wat zegt de conservatieve achterban van de Fietsersbond dan? Zie je wel, de speed pedelec op het fietspad veroorzaakt ongelukken. Ja, zo lust ik er nog wel een paar…. En anders ligt het wel aan de gemeente (twee richtingsfietspad moet je niet doen). Onder het mom van “arme zwakke verkeersdeelnemer” is de fietser in Nederland heilig verklaard. Net zo als hele jonge kinderen, die zijn ook altijd onschuldig, wat ze ook uithalen. Moet wel toegeven dat ik dat een knappe prestatie vindt van (de achterban van) de Fietsersbond in de afgelopen 42 jaar. In de rooms katholieke kerk duurt het doorgaans langer voor je heilig wordt verklaard.


#28

Oh heerlijk, je verwoordt precies mijn gevoelens hierover en op een heerlijke manier.


#29

De Fietsersbond heeft als uitgangspunt: als het fietspad veilig genoeg is voor fietslessen voor kleuters en voor bejaarden om er te fietsen, dan kan iedereen er fietsen. Nu zijn er maar heel weinig kinderen die leren fietsen op het fietspad, ik heb het althans geleerd op een afgelegen parkeerterreintje voordat mijn ouders me op de weg lieten fietsen. Je weet wel: dat stadium dat de zijwieltjes omhoog gaan en je vader achter je aan holt. Maar de Fietsersbond vind dat je dat moet kunnen doen op een fietspad. Daar komt dan die senior aan met zijn e-bike en zijn vrouw, met 27 km/u. Die fietst slechts 2 kilometer per uur langzamer dan de gemiddelde fietser op een speed pedelec op het fietspad binnen de bebouwde kom (buiten de bbk is het gemiddeldde 32 km/u). Nou ja, over 5-10 jaar lachen we ons rot over deze discussies. Niemand rijdt dan meer zonder ondersteuning, behalve de fietsers op racefietsen en op ligfietsen omdat die op een andere manier een beetje normale snelheid kunnen aanhouden. De Fietsersbond probeert op het zielige gevoel in te spelen. Die zielige kleuter en bejaarde. Maar die bejaarde die rijdt al op een e-bike op een enkele conservatief na. Ongewenst neveneffect van een te veilig fietspad is dat gedacht wordt dat het een prima plek is om te wandelen met hond, kinderwagen en loslopende peuters.


#30

Ik wens de Fietsersbond toe dat zij zich opensteld voor innovaties in fietsland. Het is geen schande om je mobiliteit te laten ondersteunen door een schone, stille en duurzame motor. Zo gaat fietsen een serieuze mobiliteitsvorm worden voor forensen. De auto is op de korte afstand op zijn retour.
Fietsersbond ga ruimhartig helpen Nederland duurzamer te maken!


#31

Wat is een normale snelheid? Als je het hebt over woon werk verkeer, geef ik je helemaal gelijk en dan is zo’n mee-trap brommer een prima optie.
Voor recreatie is het een ander geval. Wat te denken van een fiets trektocht? Daar kun je de accu niet eens dagelijks opladen, dus onbruikbaar.
Trouwens in bos en duin hoeft het van mij ook niet sneller, gewoon goed om je heen kunnen kijken.


#32

Ik kom dat in het SWOV rapport niet tegen. Wel het volgende:
“De aanleidingen voor deze ( … drie …) ongevallen … blijken divers te zijn en hebben te maken met onverwacht gedrag van anderen, met onverwacht gedrag van de speed-pedelecrijder zelf en met weeromstandigheden.” p. 11.

Gaarne nader bericht.


#33

De term mee-trap brommer is een helemaal verkeerd idee van wat het is maar volgens mij is dat hier al uitgelegd. Blijf lekker bij je standpunt. Mijn hartslagmeter vertelt me iets anders. Oh, u gelooft vast ook niet dat ik met de speed pedelec dit jaar een fietsvakantie met de tent hebt gefietst, een rondje vanaf mijn voordeur van 1300 kilometer via Maastricht, Aken, Vennbahn, Moezel en Rijn. Ik fiets dan ongeveer 29 km/u, zo kom je nog eens ergens in 3 weken tijd.


#34

Kennelijk kunnen “heiligen” niet zo goed lezen. Staat toch echt op bladzijde 11 van het SWOV rapport. En het staat nog beter beschreven op bladzijde 47 van het Achtergrondrapport van SWOV (ja, dat is er ook). Alles is op camera vastgelegd. Bovendien heb ik persoonlijk gesproken met de SWOV-onderzoekers. De speed pedelec rijder is hierbij ook nog - gelukkig heel licht - gewond geraakt.


#35

Goed lezen is een kunst (Robert van der Sluiszen is een positieve uitzondering). Het SWOV rapport biedt weinig houvast aangaande de veiligheid van de speed-pedelec op de rijbaan of het fietspad. T.a.v. het ongeval citeer ik het uitgebreide rapport: “Er zijn geen aanwijzingen dat de plaats op de weg te maken had met het ontstaan van deze ongevallen”.
En dat kan ook niet anders; statistisch is het rapport van beperkte waarde. Er zijn ca. 30 rijders geanalyseerd. Dat is 0,2% van het totaal aan speed-pedelecs. In Nederland zijn 22 miljoen fietsen, waarvan er dagelijks miljoenen onderweg zijn. De kans dat je een speed-pedelec tegenkomt is heel klein en de kans op een ongeval daardoor nog minder.
Een goed voorbeeld waar het rapport een vage richting inslaat die daardoor dus door iedereen speculatief gebruikt kan worden is het aantal keren dat er sterk geremd wordt. Zonder enig bewijs hangt de suggestie in de lucht dat dat is om een ongeval te voorkomen. Echter, de meeste speed-pedelec hebben zeer goede schijfremmen. dat maakt het mogelijk zeer hard en toch gedoseerd te remmen. Ik doe dat zelf ook. Voor een bochtje bijvoorbeeld. Er is op geen enkele wijze sprake van een dreigende risicosituatie.

Er zijn op dit moment simpelweg geen aanwijzingen dat een speed-pedelec een bovengemiddeld risico vormt. Tot op heden zijn er ook weinig of geen rapportages over al dan niet serieuze ongevallen. Er zijn wel veel incidenten tussen speed-pedelec en auto’s. Deze vallen hoofdzakelijk in de categorie kleine tot hoogoplopende irritaties. De beoordeling van deze situaties is lastig omdat er alleen eenzijdige informatie bekend is (nl. van de speed-pedelec rijder). Daar waar er sprake is van een concreet ongeval met letsel zijn geen feiten bekend of dat deze specifiek kunnen worden toegewezen aan het feit dat de speed-pedelec op het fietspad c.q. de rijbaan reed.
Daarom krijgen deze andere discussies een hoog speculatief karakter.

Arnon Grunberg schreef vanochtend treffend in zijn column in de Volkskrant over de tegenstelling tussen wetenschap en activisme: "De wetenschappers kwamen frontaal tegenover tegenover de activisten te staan. ‘Het onwenselijke heeft geen bestaansrecht, in naam van het goede’.


#36

Ondanks dat er weinig feiten bekend zijn, is wel iets te stellen over de veiligheid van de speed-pedelec rijders. In een discussie over het SWOV rapport op het Nationaal Fietscongres volgden er twee stellingen na elkaar. De eerste was of men het veilig vond om de speed-pedelec op het fietspad toe te staan. De tweede was om in de bebouwde kom maximaal 30 km/h in te voeren en daarmee alle verkeer (weer) met elkaar te vermengen (auto, fiets etc.).

Een politiewoordvoerder gaf het volgende antwoord op de twee vragen: “nee, geen speed-pedelec op het fietspad, want te gevaarlijk” en dezelfde vertegenwoordiger van de politie lichte zijn “nee” op de tweede vraag toe met “want een fiets is tegen een auto kansloos”.

Ik vroeg mij toen af of de politiewoordvoerder speed-pedelec rijders daarom zag als een minderwaardig ras die gerust als kansloos tussen stukken staal van 1200 kilo de rijbaan opgestuurd konden worden.

Misschien moeten we af van het beeld dat mobiliteit in groepen is verdeeld die elkaar moeten uitsluiten en moeten we ons meer richten hoe we verschillende vormen van fietsmobiliteit met elkaar in de bestaande infrastructuur kunnen laten samengaan.


#37

Aardig wat speed-pedelec/mee-trap brommer/e-trike bezitters die in deze thread hun onvrede met het standpunt van de fietsersbond uiten maar kunnen we eens terug gaan naar de titel/vraag achter deze thread?

Stel je voor dat speed-pedelecs/mee-trap brommers/e-trikes weer legaal op het fietspad mogen, hoe zorgen we er dan voor dat de overlast voor de bestaande fietsers binnen de perken blijft? Dat is niet alleen objectieve veiligheid (nog te weinig cijfers om iets van te zeggen) maar ook beleving.

Snelheid is verslavend, van alle scooters die ik langs zie komen rijdt > 30% beduidend te hard (> 35 km/u) en daar kan ik me best aan ergeren. Natuurlijk ben jij niet een van die 30%, dus de vraag is hoe je die andere speed-pedelec/mee-trap brommer/e-trike bezitter ertoe beweegt om ook met anderen op het fietspad rekening te houden.


#38

@ Mike Meeles: Nog even over die ongelukken van speed pedelec rijders tijdens het SWOV onderzoek: in de Notitie “speed pedelec” van de FB - leiden (okt. 2017), die naar alle lokale Fb-afdelingen is gestuurd, schrijf je zelf (citaat): Er hebben zich 3 (bijna-) ongelukken voorgedaan, in 7 weken bij 29 deelnemers. Als dat op jaarbasis wordt gebracht, komen we uit op zo’n 22 (bijna-) ongelukken, oftewel gemiddeld bijna één (bijna-) ongeval per jaar per speeder (0,77 keer). Zien we dat ook bij fietsers of e-bikers?". (einde citaat).
Door - hoewel in het SWOV onderzoek duidelijk beschreven - verder niet in te gaan op de omstandigheden rond deze ongelukken, wek je op zijn minst de suggestie dat de speed pedelec op het fietspad gevaarlijk is voor de gewone fietsers. Je haalt uit het SWOV onderzoek alleen de aspecten die jou goed uitkomen en geeft daar vervolgens ook een eigen draai aan. Een typisch geval van “framing” en dat is een eigenschap die ik vaker zie bij de fanatieke achterban van de Fietsersbond. Denk hierbij aan de onderwerpen die de Fb aangaat, zoals de brommer- en snorscooterproblematiek en de discussie over de helmplicht bij gewone fietsers.


#39

@MikeRZ : vraag is asymmetrisch gesteld. Je suggereert dat de speed-pedelec een nieuwkomer is die door een soort ballotage moet, omdat er een theoretische (onbewezen) mogelijkheid bestaat dat deze niet veilig is voor andere fietsers. Die kan namelijk ook omgekeerd worden: “hoe zorgen we ervoor dat gewone fietsers geen gevaar en overlast zijn voor de speed-pedelec rijder en voor elkaar?”

De discussie lijkt een beetje Trumpiaans: laten we een eenvoudig vijandbeeld creëren (de speed-pedelec) dan hoeven we het niet te hebben over hoe we in de breedte de veiligheid op het fietspad verbeteren (voor fietsers, speed-pedelecs, snorfietsen, bakfietsen, brede babukarren etc.).
Maximum snelheid op het fietspad is maar één onderdeel van het veiligheidsprobleem. Het brede probleem ligt in veilig weggedrag door alle fietspad gebruikers. Een eerste belangrijke stap is dat de Fietsersbond zich daarop gaat richten.

Dus bijvoorbeeld: afschaffen standaard WA voor aanrijdingen waarbij fietser geen deugdelijk licht voert. Zware boete op hanteren smartphone op de fiets. Geen of slecht licht op de fiets: hogere boetebedragen. En vooral handhaven op gedrag en niet (alleen) op snelheid. Helmplicht voor jonge kinderen tot b.v. 12 jaar.

Nu hoor ik iedereen al zeggen: ja, maar hoe handhaaf je dat? De beschikbaarheid van handhaving mag geen reden zijn om een regel wel/niet in te voeren. Als dat de richtlijn moet zijn, kunnen we zo’n beetje 95% van het WvW wel afschaffen om te beginnen met Artikel 5 (veilig weggedrag).
Ik ben ook niet voor boetes als middel, maar afschrikking helpt soms wel. Beter is een actieve positieve voorlichting (beste voorbeeld de BOB campagnes). Wat niet helpt: een Fietsersbond die niet de hand in eigen boezem steekt.


#40

Een kort statement richting enthousiaste speeders op deze plaats (want de discussie wordt ook bij andere thema’s gevoerd). Het is inderdaad zo, dat de standpunten van speeders en fietsers de afgelopen tijd niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Wat mij betreft heeft het SWOV-rapport – zoals elders uiteengezet – mijn streven om de 45-e-bike van het fietspad te houden zelfs versterkt (overigens met de kanttekening dat zij bij 60km/h-wegen – bij uitzondering - op het fietspad als gast welkom zijn; nou ja gedoogd kunnen worden). Dat standpunt komt mede voort uit de overtuiging, dat de problemen met speeders nu – inderdaad nog - niet groot zijn, maar dat dit verandert wanneer de aantallen groter worden en het type berijders (nu vooral “brave vaders”) diverser ( namelijk minder verantwoord, jonger en ook ouder ).
Niet voor niets dat er een nieuw belangenclubje is ontstaan – De Speed Pedelec Groep der Lage Landen - heel begrijpelijk natuurlijk. Ik hoop, dat de FB daarmee gemakkelijker afscheid kan nemen van deze groep tweewielers , namelijk zijnde geen fietsers (en stop nu maar hierover met fietsers of 25-e-bikers daarover te bakkeleien; verspilde moeite in beide richtingen).
Terug naar het onderwerp, zie mijn volgende bijdrage.

PS voor van de Sluizen : de kaders op. 11 heb ik inderdaad niet bekeken ; en ik ben een beetje onthutst over de samenvatting in de hoofdtekst die SWOV van die gevallen heeft gemaakt. Al kan men zich (vanuit mijn "“geframde optiek” ) afvragen of de speeder wel met aangepaste snelheid reed en dat doen velen niet zo lees ik (vanuit mijn “geframde optiek”) in het rapport.